คู่มือ Office 365

คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน

คู่มือการใช้งาน Office 365

คู่มือการดาวน์โหลด Office 2013 สำหรับ PC และ Mac

คู่มือการ Uninstall โปรแกรม Microsoft Office

คู่มือการสนทนา Video Conference ผ่านระบบ Lync

คู่มือการ Sync Office 365 กับมือถือระบบ Android

คู่มือการ Sync Office 365 กับมือถือ iphone


แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โทร 233