ภาพข่าว-ประชาสัมพันธ์


Baccalaureate Sunday: วีร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA) และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายั...
ดูทั้งหมด >>>

ข่าว-กิจกรรมระดับการศึกษา

ผู้เยี่ยมชม 2,054,833 คน