ภาพข่าว-ประชาสัมพันธ์

รางวัลเกียรติยศ

รางวัล Attained 1st runner-up and Best Presentation Award การประกวด FIRST TECH CHALLENGE THAILAND
ผลการประกวด FIRST TECH CHALLENGE THAILAND CompetitionWith the collaboration of The Prince Royal’s College and Faculty of Engineering, Chiang Mai Unive...
รางวัล Popular vote โครงงานเรื่อง Ground Coffee Color งาน Harris Institute Open House 2019
ผลการประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือเนื่องในงาน Harris Institute Open House 2019 โดย ความร่วมมือของ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิท...
รางวัล ชนะเลิศ โครงงานเรื่อง Frumentum Straw งาน Harris Institute Open House 2019
ผลการประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือเนื่องในงาน Harris Institute Open House 2019 โดย ความร่วมมือของ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิท...

ดูทั้งหมด >>>

การแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อว...
ดูทั้งหมด >>>

ข่าว-กิจกรรมระดับการศึกษา

ผู้เยี่ยมชม 2,847,548 คน