"The ultimate aim of education is the development of character"

รีทรีตนักการ-รปภ. ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักการ-รปภ. ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Grow together” โคโลสี 2:7 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานเผยเเพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากร คัมภีร์ศึกษา เพื่อศึกษาน้ำพระทัยของพระเจ้าในการรับใช้และทบทวนการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส