"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2024

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงกฤติญา นันตาโจง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

1. รายการ Trampoline ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. รายการ Double Mini Trampoline ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. รายการ Tumbling ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขัน TNSUCMI Trampoline Gymnastics Competition 2024

ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567