"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐวรรธน์ สุวดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้รับรางวัล
– เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย TOP TEST CENTER (สนามสอบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567
(ระดับประเทศ)