"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ รางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูดินันท์ เจริญโลหะกลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567