"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ(NOGT)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐเอก เดือนดาว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ
ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยะภาพทางวิชาการ(NOGT) วิชาภาษาอังกฤษ

จัดโดย Center one education

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567