"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “แม่โจ้ ยูนิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอาชว์ มาตนอก
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ได้รับเหรียญรางวัลในรุ่นอายุ 11 ปี ชาย รวม 4 รายการ คือ 1 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

รายการดังนี้
1.เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร
2.เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 200 เมตร
3.เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
4.เหรียญทองแดง ท่ากบ 100 เมตร

รายการแข่งขันว่ายน้ำ “แม่โจ้ ยูนิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567″
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตน์ราชกัญญา ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่”