"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวธันยานิตย์  สิทธิขันแก้ว  รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  จากรายการ JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยานิตย์  สิทธิขันแก้ว  ม.6/6  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  จากรายการ JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2567    ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้ง มอลล์  จังหวัดลำพูน   จัดโดย BAILE TAEKWONDO LAMPHUN  (ระดับจังหวัด)