"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2567  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบที่ โรงเรียนพุทธิโศภณ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567