กลับไปหน้าหลัก
กลับไปหน้าหลัก
สิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสัตว์ป่า
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
ดัชนีรายชื่อสัตว์
เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า

 

 

ปลาตะพัด
วงศ์ OSTEOGLOSSIDAE
Scleropages formosus (Muller and Schlegel, 1844)

ลักษณะ :

ปลาน้ำจืดโบราณชนิดหนึ่ง ลำตัวยาวประมาณ 1 เมตร น้ำหนักมากกว่า 7 กิโลกรัม ลำตัวแบนด้านข้าง ส่วนท้องแบนเป็นสันคม เกล็ดมีขนาดใหญ่และหนา เกล็ดบนเส้นข้างตัว 21-24 เกล็ด ครีบหลังและครีบก้นตั้งอยู่ค่อนไปทางปลายหาง ครีบอกค่อนข้างยาวประมาณหนึ่งในสามของความยาวลำตัว ครีบหางมนกลม ปากกว้างมากเฉียงขึ้นด้านบน ที่ตอนปลายล่างขากรรไกรล่าวมีหนวดขนาดใหญ่แต่สั้น 1 คู่

อุปนิสัย:

กินปลาขนาดเล็ก กบ เขียด ลูกกุ้งและสัตว์อื่นๆ รวมทั้งสัตว์บกขนาดเล็กที่ตกลงไปในน้ำ ปลาชนิดนี้มีลักษณะการสืบพันธุ์ที่แปลกจากปลาอื่นๆ โดยวางไข่จำนวนน้อยฟอง แม่ปลาที่มีน้ำหนักตัว 3-6 กิโลกรัมจะวางไข่เพียง 40-100 ฟอง ไข่แต่ละฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างเฉลี่ย 1.72 เซนติเมตร เมื่อวางไข่ออกมาแล้วพ่อปลาจะฟักไข่โดยการอมไว้ในปากจนกระทั่งไข่ฟักออกเป็นตัว และจะคอยดูแลลูกปลา หากมีศัตรูเข้ามาใกล้ พ่อปลาจะอ้าปากออกให้ลูกปลาเข้าไปหลบซ่อนหรือพาหนีไปให้พ้นภัย่

ที่อยู่อาศัย:

พบอาศัยอยู่ในลำธารเอื่อยๆ ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด และแม่น้ำลำคลองหลายสายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสตูล มักเป็นลำธารที่มีน้ำค่อนข้างขุ่นมีลักษณะเป็นกรดเล็กน้อย และท้องน้ำเป็นหินปนทราย

เขตแพร่กระจาย :

ปลาตะพัดมีเขตแพร่กระจายจากประเทศไทยไปถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

สถานภาพ:

ปลาตะพัดจัดเป็นปลาที่หายากและมีจำนวนในธรรมชาติน้อยมากจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งยังพบในลำน้ำเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

สาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์:

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของลำธารที่อาศัยซึ่งค่อนข้างจำกัด อันเกิดจากการเกษตร การทำเหมืองแร่ และการตัดไม้ทำลายป่า ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและการเพิ่มปริมาณตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ และปลาตะพัดยังเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันมาก และมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาขายกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเพิ่งจะมีการเพาะพันธุ์ได้ที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

PC">ปลาตะพัดมีเขตแพร่กระจายจากประเทศไทยไปถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

สถานภาพ:

ปลาตะพัดจัดเป็นปลาที่หายากและมีจำนวนในธรรมชาติน้อยมากจนใกล้จะสูญพันธุ์ ทั้งยังพบในลำน้ำเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย

สาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์:

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของลำธารที่อาศัยซึ่งค่อนข้างจำกัด อันเกิดจากการเกษตร การทำเหมืองแร่ และการตัดไม้ทำลายป่า ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและการเพิ่มปริมาณตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ และปลาตะพัดยังเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันมาก และมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาขายกันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเพิ่งจะมีการเพาะพันธุ์ได้ที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

: พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย