กลับไปหน้าหลัก
กลับไปหน้าหลัก
สิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสัตว์ป่า
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
ดัชนีรายชื่อสัตว์
เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า

 

 

เสือดาว, เสือดำ
วงศ์ FELIDAE
Panthera pardus (Linnaeus, 1758)

ลักษณะ :

เสือดาวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับเสือดำ จัดเป็นเสือขนาดใหญ่ที่มีกล่องเสียงเจริญดี จึงสามารถคำรามได้เสียงดัง เมื่อโตเต็มวัยมีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม สีที่พบจึงมี 2 แบบ คือ เสือดาวมีพื้นตัวสีเหลืองหรือปนน้ำตาลและมีลายจุดสีดำ และเสือดำมีสีดำทั่วทั้งตัว ทั้งเสือดาวและเสือดำอาจออกลูกในครอกเดียวกันเป็นแบบสีเหลืองลายจุดหรือแบบสีดำก็ได้ ลักษณะของลายเสือดาว จะดูคล้ายกลีบดอกไม้ หรือรอยเท้าหมา จึงเรียกว่า ลายขยุ้มตีนหมา

อุปนิสัย:

เสือดาวจะอาศัยอยู่ในป่าเกือบทุกประเภทที่มีเหยื่อเพียงพอต่อการล่าเป็นอาหาร เช่น ชะมด อีเห็น หมูป่า เก้ง กวาง และนกหากินบนพื้นดิน จำพวกไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกกระทา ถ้าอาหารเกิดขาดแคลน เสือดาวจะเข้ามาจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหาร ออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนในเวลากลางวันจะนอนพักผ่อนตามกอหญ้าสูงหรือกิ่งไม้ที่มีใบหนาทึบ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่โดดเดี่ยว จับคู่กันเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ ตกลูกครั้งละ 1-4 ตัว เวลาตั้งท้องนาน 90-100 วัน ในกรงเลี้ยงเสือดาวมีอายุยืนมากกว่า 20 ปี

ที่อยู่อาศัย:

ในประเทศไทยพบอาศัยอยู่ทั่วไปในป่าที่ห่างไกลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าในภาคใต้

เขตแพร่กระจาย :

เสือดาวมีเขตแพร่กระจายกว้างขวางมาก พบทั่วไปทั้งในทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชียตอนใต้ จากประเทศศรีลังกาไปจนจรดเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย

สถานภาพ:

ปัจจุบันเสือดาวเป็นสัตว์ป่าที่หายาก และมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว คาดว่ามีเสือดาวเหลืออยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 500 ตัว เสือดาวจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และอนุสัญญา CITES จัดอยู่ใน Appendix 1

สาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์:

เสือดาวถูกล่าจับตาย เพื่อเอาหนังที่มีลายสวยงามและกะโหลก ถูกจับเป็นเพื่อส่งขายเป็นสัตว์เลี้ยงตามสวนสัตว์ เหยื่อตามธรรมชาติก็ลดจำนวนลงจนถึงขั้นขาดแคลนในป่าหลายแห่ง ทำให้เสือดาวออกมาจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหาร จึงถูกยิงตายปีละหลายตัว์

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย