กลับไปหน้าหลัก
กลับไปหน้าหลัก
สิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสัตว์ป่า
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
ดัชนีรายชื่อสัตว์
เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า

 

 

ดัชนีรายชื่อสัตว์

ชื่อสามัญ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์ปีก
สัตวน้ำ
สัตว์เลื้อยคลาน
แมลง

ค้างคาวหน้าหมู,ค้างคาวคุณกิตติ

ค้างคาวมงกุฎมาแชล

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม

ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์

ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม

ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์

ชะนีมือขาว

ชะนีมงกุฎ

ชะนีมือดำ

กระรอกหางม้าใหญ่

กระรอกหน้ากระแต

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน

หมาใน,หมาแดง

เพียงพอนสันหลังขาว

นากใหญ่ธรรมดา

นากใหญ่จมูกขน

ชะมดแปลงลายแถบ

ชะมดแปลงลายจุด

อีเห็นลายพาด

อีเห็นน้ำ

แมวลายหินอ่อน

แมวป่าหัวแบน

แมวป่า,เสือกระต่าย

เสือไฟ

เสือลายเมฆ

เสือดาว,เสือดำ

เสือโคร่ง

ช้างอินเดีย

พะยูน

สมเสร็จ

แรด

กระซู่

กระจงควาย

เก้งหม้อ

เนื้อทราย

ละองละมั่ง

สมันหรือเนื้อสมัน

ควายป่า

กูปรี

เลียงผา

กวางผา

 

 

นกกระทุง

นกอ้ายงั่ว

นกกาบบัว

นกกระสาคอขาว

นกกระสาคอดำ

นกตะกราม

นกตะกรุม

นกกุลาดำ

นกกุลายักษ์

เป็ดหงส์

เป็ดก่า

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา

อีแร้งเทาหลังขาว

อีแร้งปากเรียว

พญาแร้ง

ไก่นวล

นกกระทาดงคอสีแสด

นกกระทาดงจันทบูรณ์

นกกระทาดงปักษ์ใต้

ไก่ฟ้าหน้าเขียว

ไก่ฟ้าพญาลอ

ไก่ฟ้าหางลายขวาง

นกแว่นสีน้ำตาล, นกแว่นใต้

นกยูง

นกกระเรียน

นกเปล้าแดง

นกแก้วโม่ง

นกโกโรโกโส

นกเงือกหัวหงอก

นกเงือกคอแดง

นกเงือกปากย่น

นกเงือกกรามช้างปากเรียบ

นกเงือกดำ

นกเงือกหัวแรด

นกชนหิน

นกแต้วแร้วท้องดำ

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

นกจู๋เต้นลาย

นกจู๋เต้นตีนใหญ่

นกกินแมลงดั๊กแนน

นกพงหญ้า

 ปลาตะพัด

ปลาตองลาย

ปลาหมากผาง

ปลาตะลุมพุก

ปลาฝักพร้า

ปลาหางไหม้

ปลากะโห้

ปลายี่สก

ปลาสายยู

ปลาบึก

ปลาเทพา, ปลาเลิม

ปลาเสือตอ, ปลาลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กะท่าง,จักกิ้มน้ำ

กบอกหนาม

เต่าปูลู

เต่าเดือย, เตาควะ

เต่ากระอาน

เต่ากระ

เต่าตะนุ

เต่าสาหร่ายแดง, เต่าสังกะสี

เต่ามะเฟือง

จระเข้น้ำจืด

จระเข้น้ำเค็ม

ตะโขง, จระเข้ปากกระทุงเหว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผีเสื้อภูฐาน

ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์

กว่างดาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย

: พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย