สิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสัตว์ป่า
ความสัมพันธุ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
ดัชนีรายชื่อสัตว์
เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า

นับดูวันเวลาที่ผ่านไป

กับจำนวนสัตว์ป่าที่ลดลง

 

คณะผู้จัดทำ

นาย ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล

นางสาว พิมพ์ใจ ดวงสอาด

นางสาว มัลลิกา วงค์แสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ. ไพรุ่ง งามสมพรพงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบไม้ร่วง หนึ่งใบ ในราวป่า พาพื้น พสุธา
ไหวหวั่น พาจักรวาล โศกา จาบัลย์ พาผู้คน นับพัน รันทด พาเงื้อมผา หล้าลั่น
สั่นสะท้าน พาโตรกธาร วิปโยค โศกสลด พาสัตว์ส่ำ ร่ำระงม ระทมทด พามอดมด ผู้กล้า
คุ้มป่าไทย ปลิดขั้วผล็อย ลอยหลั่ง แต่ยังเขียว ถึงก้านเหนียว เหนี่ยวนาน สุดทานไหว
เลือดขุ่นข้น ของคนจริง ก็ทิ้งไพร ปลุกเลือดไทย อีกแสนหมื่น ให้ตื่นตัว ร่วงแล้วหนอ
ขอจงหลับ กับป่านุ่ม ที่โอบอุ้ม เหล่าใบกล้า กลางป่าสลัว สืบใบใหม่ อีกแสนหมื่น
ให้ตื่นตัว กว่าหมอกชั่ว จะคลายขับ อัปราชัย

บทกวี ... อาลัย-สืบ นาคะเสถียร

ใบไม้ร่วง ห้วยขาแข้ง สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑๘ ๒๕๓๓ 

มีอะไรในเว็บนี้

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ตารางเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ระหว่างปี 2536-2541 รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะ

ประเภทของป่าไม้ ในประเทศไทยมีป่าไม้หลายหลายชนิดมากมาย แต่ละป่ามีลักษณะอย่างไร คลิกเลย

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับป่าไม้

เรื่องราวของสัตว์ป่า

สัตว์ป่าสงวน ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ สัตว์ป่าสงวนคือ...

พฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ เพราะเหตุใดสัตว์ตัวนั้นเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้จึงทำอย่างนี้ อยากรู้ก็คลิกดูเลยค่ะ

สืบ นาคะเสถียร บุคคลที่น่ายกย่อง

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

การอนุรักษ์สัตว์ป่า << ข้อสำคัญที่ควรจะชม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัคว์ป่า ปี พ.ศ.2535 <<เนื้อหาเป็นอย่างไร ควรศึกษาดู

สนธิสัญญา CITES ว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ดัชนีรายชื่อสัตว์ ดูตามชื่อสามัญ

เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และระบบนิเวศน์