กลับไปหน้าหลัก
กลับไปหน้าหลัก
สิ่งแวดล้อม
เรื่องราวสัตว์ป่า
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
การอนุรักษ์ป่าไม้
ดัชนีรายชื่อสัตว์
เว็บไซต์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า

 

 

นกเงือกดำ
วงศ์ BUCEROTIDAE
Anthracoceros malayanus (Raffles, 1822)

ลักษณะ :

นกเงือกขนาดเล็ก ขนาดลำตัวยาว 78 เซนติเมตร ลำตัวสีดำโดยตลอดเว้นแต่ปลายขนหางด้านนอกและหางทางด้านล่างค่อนไปทางปลายสีขาว สันบนของจะงอยปากมีขนาดใหญ่ นกตัวผู้มีจะงอยปากสีออกขาว ม่านตามีสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลแดง หนังรอบตาสีดำหรือมีแผ่นหนังบริเวณใต้ตาสีเหลือง นกตัวเมียมีจะงอยปากสีค่อนข้างดำ ม่านตาสีส้ม และแผ่นหนังรอบตาสีขาวหรือสีชมพูคล้ำ

อุปนิสัย:

กินอาหารทั้งจำพวกผลไม้และสัตว์ขนาดเล็กเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นๆ ในบอร์เนียวฤดูวางไข่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปกติอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก

ที่อยู่อาศัย :

นกเงือกดำพบแพร่กระจายในบริเวณป่าต่ำใกล้แหล่งน้ำ บางครั้งพบอยู่ในบริเวณที่โล่ง

เขตแพร่กระจาย :

พบบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เลยไปจนสุดแหลมมลายู บนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา

สถานภาพ:

ปัจจุบันนกเงือกดำพบเห็นได้ในเขตคุ้มครองเพียง 4 แห่งในภาคใต้เท่านั้น และมีจำนวนประชากรต่ำมากในแต่ละเขตฯ

สาเหตุของการใกล้สูญพันธุ์:

เนื่องจากการที่ที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินตามธรรมชาติถูกทำลายหมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ยังถูกล่าเพื่อเป็นอาหารและส่งเป็นสินค้าออกอยู่เนืองๆ

จากหนังสือ : พืชและสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย