พิธีประดับดาว

 
พิธีประดับดาว

ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 1, 2 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ สนามจามจุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

อ่านทั้งหมด

 

-