ช่วงชั้นที่ 2 บรรยากาศการตกแต่งห้องเรียน ต้อนรับคริสต์มาส

 
ช่วงชั้นที่ 2 บรรยากาศการตกแต่งห้องเรียน ต้อนรับคริสต์มาส

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันประดับประดา ตกแต่งห้องเรียน เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ตามห้องเรียนต่าง ๆ บนอาคาร 90 ปี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550

อ่านทั้งหมด

 

-