ช่วงชั้นที่ 2 ทำพิธีไหว้ครู

 
ช่วงชั้นที่ 2 ทำพิธีไหว้ครู

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้สั่งสอนให้วิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของโรงเรียน อ.เกรียง ฐิติจำเริญพร ให้โอวาทนักเรียนชั้น ป.4 , อ.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ให้โอวาทนักเรียนชั้น ป.5 และ อ.เสาวคนธ์ โอภาสถิรกุล ให้โอวาทนักเรียนชั้น ป.6 ณ โรงละคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550

อ่านทั้งหมด

 

-