การแสดงโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.6

 
การแสดงโครงงานคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.6

วันที่ 31 มกราคม 2555 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแสดงโครงงานทางคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงถึงกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และสามารถถ่ายทอดทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านทางโครงงานได้ โดย อ.เสาวคนธ์ โอภาสถิรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากรให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านทั้งหมด

 

-