ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมวันวิชาการ \"กิจกรรมสัมพันธ์\"

 
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมวันวิชาการ \"กิจกรรมสัมพันธ์\"

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ \"กิจกรรมสัมพันธ์\" ขึ้น โดยเชิญโรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนพหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ โรงเรียนโป่งแยงนอก และโรงเรียนปรินส์รอยวิทยาลัย ร่วมแข่งขันตอบปัญหาชิงไหวชิงพริบ ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี ตัด-ฉีก-ปะ และเล่านิทาน วันพุธที่ 26 มกราคม 2553 มีกิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2553 มีกิจกรรมพาเพลิน และในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 กิจกรรมกาดน้อยอนุบาล

อ่านทั้งหมด

 

-