ช่วงชั้นที่ 2 จัดอบรม เทคนิคการสอนแบบ bbl กลุ่มสาระภาษาไทย

 
ช่วงชั้นที่ 2 จัดอบรม เทคนิคการสอนแบบ bbl กลุ่มสาระภาษาไทย

คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนแบบ bbl โดยมี อ.พรวิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 2552 ณ ชั้น 5 อาคาร Ada

อ่านทั้งหมด

 

-