ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 ระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการฟัง การคิด การสังเกต และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์และความสนุกสนาน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ฐาน คือ ดนตรีพื้นเมือง(สะล้อ,ซึง) ของกิ๋นบ้านเฮา(ข้าวแต๋น) ดอกไม้ใบเตย ผลิตภัณฑ์ของเล่นจากกะลามะพร้าวและนวดไทย โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด

 

-