อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

 
อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

ช่วงชั้น 2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับคณะครูช่วงชั้นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อ.พรวิไล เลิศวิชา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบ้านแฮรีส เมื่อ 20 ตุลาคม 2549

อ่านทั้งหมด

 

-