ช่วงชั้นที่ 2 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4

 
ช่วงชั้นที่ 2 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4

นักเรียนระดับชั้น ป.4 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพืชสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกทักษะการทำโครงงานกลุ่ม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ อาคาร BBL

อ่านทั้งหมด

 

-