ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเยี่ยมชมการเรียนการสอน BBL


ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเยี่ยมชมการเรียนการสอน BBL

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน BBL ในระดับปฐมวัยและช่วงชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550


อ่านทั้งหมด