โรงเรียนนคราศึกษา โรงเรียนมารีย์วิทยาเยือน พี.อาร์.ซี.


โรงเรียนนคราศึกษา โรงเรียนมารีย์วิทยาเยือน พี.อาร์.ซี.

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนนคราศึกษา จ.ตราด และ โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครสวรรค์ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน BBL ในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาของโรงเรียน เมื่อ 15 มกราคม 2550


อ่านทั้งหมด