ข่าวช่วงชั้น แผนกประถมศึกษาตอนปลาย
 
11/9/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข เหรียญทอง เทควันโด
10/9/2557 อบรมกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
10/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่ายน้ำ
8/9/2557 Top Model Thailand 2014
8/9/2557 เด็กหญิงรดาพร แซ่พู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่คู่ผสม
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ องชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
30/8/2557 เด็กหญิงพิมฟ้า ศรีเรือง โล่เกียรติคุณวันแม่
20/8/2557 ชนะเลิศอันดับ 1 LEGO Education Brick Challenge 2014 (ระดับภาคเหนือ)
20/8/2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 World Robot Olympiad 2014 (ระดับภาคเหนือ)
18/8/2557 กิจกรรมทัศนศึกษา
18/8/2557 ค่ายวัยใสใจน่ารักและ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี PRC
5/8/2557 เด็กชายปถมพงษ์ ปัญญาสารสิน ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
5/8/2557 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ศรีสุวรรณดี ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
5/8/2557 เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
31/7/2557 Road Show Activity กับ British council
31/7/2557 เด็กหญิงพชรพร แก้วสุวรรณ รางวัลชมเชย Dance Contest 2014
31/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ถ้วยรางวัลการแข่งขันเทควันโด
18/7/2557 เด็กหญิงแพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
22/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 เกมส์
11/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
10/7/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข บรรยายธรรมะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10/7/2557 เด็กหญิงกัญช์ภัคพร จิรไชยหิรัญ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กชายธนวรรธน์ เจริญนิธิเวทย์ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กชายกัลป์กรณ์ จิรไชยหิรัญ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คงช่วย เหรียญทอง อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ
10/7/2557 เด็กชายศุภกร ชินวัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
8/7/2557 ค่ายวัยใสใจน่ารักและ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี PRC
8/7/2557 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา
8/7/2557 เด็กหญิงปพิชญา กาเย็นทรีย์ ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ
8/7/2557 เด็กชายต้นน้ำ กันตีมูล เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
24/6/2557 ด.ช.ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
24/6/2557 ด.ญ.รดาพร แซ่พู่ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
18/6/2557 ด.ช.ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
18/6/2557 ด.ญ.รดาพร แซ่พู่ รับรางวัล Poomsae การแข่งขันเทควันโด
26/5/2557 ด.ญ.คชานันท์ พันธ์ไพศาล นักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
26/5/2557 ด.ญ.คชานันท์ พันธ์ไพศาล นักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขันว่ายน้ำ
26/5/2557 ด.ช.ธนวรรน์ เจริญนิธิเวทย์ ชนะเลิศเทควันโด
1/4/2557 ด.ช.ณัฏฐชัย สุทา ชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
7/2/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย
7/2/2557 ชนะเลิศ ปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ
7/2/2557 ชนะเลิศ เกมเศรษฐีไอคิวสูง
28/1/2557 รางวัลชมเชย การแข่งขันแม่โจ้หมากรุกไทย
28/1/2556 ชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนเชียงใหม่
28/1/2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนเชียงใหม่
28/1/2557 รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
28/1/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างตอม่อสะพาน
10/1/2557 ด.ญ.ภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ รับโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร