ข่าวช่วงชั้น แผนกประถมศึกษาตอนปลาย
 
11/8/2558 WAAA 2015 School Battle Sport Stacking Championship
11/8/2558 ชมเชยอันดับ 2 Thailand STEM Festival 2015
11/8/2558 Lego Education Contest
11/8/2558 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศ เทควันโด
11/8/2558 เด็กชายบัญญาพนต์ ไชยองค์การ ชนะเลิศ หมากรุก
11/8/2558 เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญาวงค์ ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันเทควันโด
11/8/2558 Thailand Princess Caparchery Tournament
11/8/2558 รางวัล ประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
11/8/2558 ชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
11/8/2558 เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์ เหรียญทองแดง การประกวดวาดภาพ
11/8/2558 ถ้วยพระราชทาน การแข่งขัน Electone Ensemble
11/8/2558 ถ้วยพระราชทาน การเเข่งขันเทควันโด
10/8/2558 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
5/8/2558 เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญาวงค์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
5/8/2558 เด็กชายบัญญาพนต์ ไชยองค์การ ชนะเลิศ หมากรุก
5/8/2558 เด็กชายวัฒน มากทรัพย์ รับถ้วยเเละเหรียญรางวัล การเเข่งขันว่ายน้ำ
29/7/2558 Yamaha Thailand Music Festival 2015
28/7/2558 ชนะเลิศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
20/7/2558 ค่ายต้นกล้าสภานักเรียน
17/7/2558 รางวัลดีเด่น แข่งขันประกวดจัดบอร์ด
17/7/2558 วงดนตรีเบญจมาศ
17/7/2558 เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์ เหรียญทองแดง ศิลปกรรม
10/7/2558 เด็กหญิงรดาพร แซ่พู่ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
10/7/2558 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันเทควันโด
10/7/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรับรางวัล สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้
6/7/2558 เลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ของปีการศึกษา 2558
6/7/2558 ค่ายทักษะชีวิต ป.6
29/6/2558 เด็กชายณัฏฐชัย สุทา ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด
26/6/2558 อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
26/6/2558 ตรวจสุขภาพ
26/6/2558 รางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค
10/6/2558 ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
3/6/2558 KODU KUP THAILAND 2015
3/6/2558 STACK FAST 2015
12/4/2558 WSSA 2015 WORLD SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS
12/5/2558 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2015
5/3/2558 รับรางวัล จากการแข่งขันบรรยายหัวข้อธรรมะ
24/2/2558 Trinity Award Thailand 2014
19/2/2558 กิจกรรมการแสดงดนตรีของคนพิการทางสายตา
19/2/2558 คนเก่งเทควันโด
12/2/2558 แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคเหนือ
12/2/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา Ice Skate
12/2/2558 ขอแสดงความยินดี การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
12/2/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา แชร์บอล
12/2/2558 ขอแสดงความยินดี การแข่งขันภาษาไทย
9/2/2558 เวียงโกศัย แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
6/2/2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
27/1/2558 เด็กชายอภิชา เลิศจินตนากิจ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
21/1/2558 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข รับรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
6/1/2558 เด็กชายอานนท์ อานนทวิลาศ รับรางวัลยิมนาสติก