ข่าวช่วงชั้น แผนกประถมศึกษาตอนปลาย
 
5/3/2558 รับรางวัล จากการแข่งขันบรรยายหัวข้อธรรมะ
24/2/2558 Trinity Award Thailand 2014
19/2/2558 กิจกรรมการแสดงดนตรีของคนพิการทางสายตา
19/2/2558 คนเก่งเทควันโด
12/2/2558 แม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคเหนือ
12/2/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา Ice Skate
12/2/2558 ขอแสดงความยินดี การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
12/2/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา แชร์บอล
12/2/2558 ขอแสดงความยินดี การแข่งขันภาษาไทย
9/2/2558 เวียงโกศัย แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
6/2/2558 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
27/1/2558 เด็กชายอภิชา เลิศจินตนากิจ ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟ
21/1/2558 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข รับรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
6/1/2558 เด็กชายอานนท์ อานนทวิลาศ รับรางวัลยิมนาสติก
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
1/12/2557 แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
26/11/2557 โครงการผู้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
25/11/2557 เหรียญทองเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
20/11/2557 นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
6/11/2557 ตัวแทน จ.เชียงใหม่ ร่วมแข่งขันเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
27/10/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
21/10/2557 เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังสันติธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงอารียา ยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
4/10/2557 เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
29/9/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2014
26/9/2557 เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
19/9/2557 เด็กหญิงแพรไหม ปิ่นมาศ รองชนะเลิศ กีฬากอล์ฟ
19/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 กีฬาว่ายน้ำ
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 1 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 2 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 อันดับ 15 และ อันดับ 17 World Robot Olympiad Thailand 2014
16/9/2557 กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
15/9/2557 อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
11/9/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข เหรียญทอง เทควันโด
10/9/2557 อบรมกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
10/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่ายน้ำ
8/9/2557 Top Model Thailand 2014
8/9/2557 เด็กหญิงรดาพร แซ่พู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่คู่ผสม
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ องชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
30/8/2557 เด็กหญิงพิมฟ้า ศรีเรือง โล่เกียรติคุณวันแม่
20/8/2557 ชนะเลิศอันดับ 1 LEGO Education Brick Challenge 2014 (ระดับภาคเหนือ)
20/8/2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 World Robot Olympiad 2014 (ระดับภาคเหนือ)
18/8/2557 กิจกรรมทัศนศึกษา
18/8/2557 ค่ายวัยใสใจน่ารักและ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี PRC
5/8/2557 เด็กชายปถมพงษ์ ปัญญาสารสิน ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค