ข่าวช่วงชั้น แผนกประถมศึกษาตอนปลาย
 
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
16/12/2557 ชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทย
1/12/2557 แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
26/11/2557 โครงการผู้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
25/11/2557 เหรียญทองเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
21/11/2557 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
20/11/2557 นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
6/11/2557 ตัวแทน จ.เชียงใหม่ ร่วมแข่งขันเทควันโด หริภุญชัยเกมส์
27/10/2557 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
21/10/2557 เด็กหญิงวรวลัญช์ หวังสันติธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงอารียา ยั่งยืน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
21/10/2557 เด็กหญิงปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เทนนิส
4/10/2557 เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์ทองวรรณ นักเรียนรางวัลพระราชทาน
29/9/2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2014
26/9/2557 เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
19/9/2557 เด็กหญิงแพรไหม ปิ่นมาศ รองชนะเลิศ กีฬากอล์ฟ
19/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 กีฬาว่ายน้ำ
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 1 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 รองชนะเลิศ อันดับ 2 Lego Education Brick Challenge 2014​
17/9/2557 อันดับ 15 และ อันดับ 17 World Robot Olympiad Thailand 2014
16/9/2557 กีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
15/9/2557 อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
11/9/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข เหรียญทอง เทควันโด
10/9/2557 อบรมกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
10/9/2557 เด็กหญิง​คชานันท์ พันธ์ไพศาล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาว่ายน้ำ
8/9/2557 Top Model Thailand 2014
8/9/2557 เด็กหญิงรดาพร แซ่พู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่คู่ผสม
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ องชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทควันโด
8/9/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
30/8/2557 เด็กหญิงพิมฟ้า ศรีเรือง โล่เกียรติคุณวันแม่
20/8/2557 ชนะเลิศอันดับ 1 LEGO Education Brick Challenge 2014 (ระดับภาคเหนือ)
20/8/2557 รองชนะเลิศอันดับ 1 World Robot Olympiad 2014 (ระดับภาคเหนือ)
18/8/2557 กิจกรรมทัศนศึกษา
18/8/2557 ค่ายวัยใสใจน่ารักและ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี PRC
5/8/2557 เด็กชายปถมพงษ์ ปัญญาสารสิน ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
5/8/2557 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ศรีสุวรรณดี ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
5/8/2557 เด็กชายธรรม์ เลาหพูนรังษี ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาสแต็ค
31/7/2557 Road Show Activity กับ British council
31/7/2557 เด็กหญิงพชรพร แก้วสุวรรณ รางวัลชมเชย Dance Contest 2014
31/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ถ้วยรางวัลการแข่งขันเทควันโด
18/7/2557 เด็กหญิงแพรววนิตย์ เตชนันท์ชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
22/7/2557 เด็กชายปุณยวีร์ โกกิลานนท์ เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 เกมส์
11/7/2557 ร่วมถวายเทียนพรรษา
10/7/2557 เด็กหญิงครองขวัญ ภิมุข บรรยายธรรมะ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
10/7/2557 เด็กหญิงกัญช์ภัคพร จิรไชยหิรัญ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กชายธนวรรธน์ เจริญนิธิเวทย์ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กชายกัลป์กรณ์ จิรไชยหิรัญ เหรียญทอง เทควันโด
10/7/2557 เด็กหญิงจิณห์จุฑา คงช่วย เหรียญทอง อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ
10/7/2557 เด็กชายศุภกร ชินวัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์