ประกาศและข่าวทั่วไป
 

อ่านประกาศและข่าวทั่วไปที่ผ่านมา

- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรนักเรียนอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี (JTTP) รอบ 2
   
>> ป.4
    >> ป.6
- รายละเอียดกำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2557
- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Focused English Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- รายขื่อนักเรียนสมัครสอบ Gifted computer, math, science ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557
- รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการ FEP ม.1 ปีการศึกษา 2557
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- กำหนดการขายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 เปิดขาย 7 ต.ค.56 - 1 พ.ย.56 (นักเรียนจะต้องเกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)
- กำหนดการขายใบสมัครเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เปิดขาย 9 ก.ย.56 - 4 ต.ค.56)
- ผู้ที่สั่งจอง Suface Tablet กับทางโรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนได้ทำการสั่งจองไปแล้ว หากบริษัทจัดส่งสินค้ามาให้ ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการในการรับสินค้าต่อไป
- โครงการ Singapore Exploration สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5 ระหว่างวันที่ 12-19 มี.ค.57 ณ ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 ก.ย.56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุมิตรา กันธิยะ โทร. 088 261 5773
- ขยายเวลากำหนดการขายใบสมัครเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (เปิดขาย 13 ส.ค.- 13 ก.ย.56)
    >> ระเบียบการรับสมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนศิลป์-คณิต แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา
    >> ระเบียบการรับสมัครแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี
- Tennis Academy ปีการศึกษา 2556 ณ สนามเทนนิสโรงเรียน (ข้างอาคาร 75 ปี สภาฯ) :: เรียนเป็นกลุ่ม วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30 -18.30 น. ค่าเรียนเดือนละ 1,500.- :: เรียนตัวต่อตัว 1,500.-/10 ชม. (ผู้เรียนต้องเตรียมไม้เทนนิสมาเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-242038 ต่อ 236)
- โครงการ Surface for Education : จำหน่าย Microsoft Surface Tablet ราคาประหยัด
- P.R.C. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-242038 ต่อ 224
- ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1/2556
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมอต้นไม้ 7-9 สิงหาคม 2556
- ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี-18 ปี
- ตารางสอบและเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
    >> ป.4-6
    >> ม.1-3
    >> ม.4-6
- ขอเชิญชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงละครของโรงเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-242038 ต่อ 134
- P.R.C. ซ้อมรับมือและระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดิไหว วันที่ 20 มิถุนายน 2556
- รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
- กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556
- ตารางสอนชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
- กำหนดการรับหนังสือ และจำหน่ายชุดพละ เครื่องแบบ สมุด กระเป๋า ปีการศึกษา 2556
- รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556
- ตารางเรียนชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะวันอังคาร)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.4-ม.3/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ บริเวณบอร์ดของแต่ละแผนก
- กำหนดวันจองและชำระค่าหนังสือชั้น ป.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556
    >> ป.1-ป.2 วันที่ 4-8 มี.ค.56   >> ป.3-ป.4 วันที่ 11-15 มี.ค.56
    >> ป.5-ป.6 วันที่ 18-22 มี.ค.56   >> ม.1-ม.3 วันที่ 21 ก.พ.-1 มี.ค.56
- โครงการ Tennis Academy Summer Course 2013 เปิดสอนช่วงปิดภาคเรียน (25 มี.ค.-30 เม.ย.56) เวลา 15.30 น.-16.30 น.
- สรุปผลสอบโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
- ผลการสอบคัดเลือกครูใหม่ เพื่อทดลองปฏิบัติงานครูผู้สอน ปีการศึกษา 2556
- โครงการสอนเสริมภาคเรียนฤดูร้อน Summer 2013
    >> ระดับชั้น ป.2-ป.6

    >> ระดับชั้น ม.1

- ประกาศรับสมัครงาน
    >> download ใบสมัคร

- ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่มีผลการเรียนติดศูนย์ (0) ครั้งที่ 1 (เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 เท่านั้น)
- รายชื่อนักเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2556
    >> ม.1
    >> ม.2
    >> ม.3
    >> ม.1-ม.3 (ภาคบ่าย)
- รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556
    >>รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5/2556
    >>รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6/2556
- ตารางเรียน Summer ชั้น ม.4-ม.6/2556
- ผลสอบคัดเลือกครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ตารางสอบและเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
   >> ระดับชั้น ป.1-ป.3ตารางสอบและเนื้อหาการสอบ    >> ระดับชั้น ป.4-ป.6 ตารางสอบ / เนื้อหาการสอบ
   >> ระดับชั้น ม.1-ม.3 ตารางสอบและเนื้อหาการสอบ    >> ระดับชั้น ม.4-ม.5 ตารางสอบและเนื้อหาการสอบ
   >> ระดับชั้น ม.6 ตารางสอบและเนื้อหาการสอบ
- รายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษ Computer ปี 2556
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ม.1/2556คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / กำหนดการ
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ FEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกับกำหนดการ รายชื่อ / กำหนดการ
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ FEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พร้อมกับกำหนดการ รายชื่อ / กำหนดการ
- ประกาศผลการสอบข้อเขียนเข้าเรียนในโครงการ FEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และจะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่อาคารอนุบาล ชั้น 2 เวลา 9.00 - 12.00 น.
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556
- Downloadใบสมัครงาน