ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
28/07/2557 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2557 แข่งขันภายในโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
28/07/2557 กีฬาสัมพันธ์อนุชนคริสตจักรภาคที่ 1
25/07/2557 นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
25/07/2557 ร่วมไว้อาลัย
23/07/2557 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
23/07/2557 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
22/07/2557 ขอแสดงความยินดี
22/07/2557 Language Immersion Program
21/07/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
21/07/2557 บรรยายพิเศษ ค่านิยมหลักของคนไทย
18/07/2557 ร่วมสัมมนาสะท้อนคิด
18/07/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/07/2557 นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารางวัลพระราชทาน
18/07/2557 ร่วมประชุมเสวนา
17/07/2557 ร่วมส่งนักเรียน
17/07/2557 นักเรียนเข้าพบผู้อำนวยการ
11/07/2557 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11/07/2557 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
11/07/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
10/07/2557 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
09/07/2557 วันระลึกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
08/07/2557 The Celebration of the 238th Anniversary of the Independence of the United States of America
07/07/2557 Shuangliu Experimental Primary School visits P.R.C.
03/07/2557 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2557
03/07/2557 กิจกรรม ปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด
03/07/2557 ค่ายทักษะชีวิต นักเรียน ม.4
01/07/2557 อบรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
01/07/2557 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
01/07/2557 FEP English Camp M.1-M.3
30/06/2557 ร่วมแสดงความยินดี
26/06/2557 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
25/06/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24/06/2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน FEP
23/06/2557 รีทรีตนักการ-รปภ. จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ
20/06/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
20/06/2557 กิจกรรม การเลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย
20/06/2557 กิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง : นักเรียน ม.ปลายในจังหวัดเชียงใหม่
19/06/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
19/06/2557 โครงการครูพันธุ์ใหม่
18/06/2557 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ขันทสีมา ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ
18/06/2557 ด.ญ.ชวิศา แสกรุง เหรียญทอง การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ
18/06/2557 ด.ช.อัชราฟ อนันตพงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
18/06/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
18/06/2557 พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
18/06/2557 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
17/06/2557 การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2557
17/06/2557 สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ มอบสมุดโน๊ต
16/06/2557 ร่วมให้กำลังใจ ครอบครัวพนันตา