ข่าวประชาสัมพันธ์
 
26/01/2558 กายกรรมเซี่ยงไฮ้
26/01/2558 ASEAN Exploration Program 2015
26/01/2558 วันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช
24/01/2558 อบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงฯ
24/01/2558 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนโควต้า เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
24/01/2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24/01/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24/01/2558 FEP Parents’ Day
24/01/2558 สัปดาห์กิจกรรมสัมพันธ์ 2558
21/01/2558 ตรวจสุขภาพประจำปี
21/01/2558 สัปดาห์กิจกรรมสัมพันธ์ 2558
21/01/2558 ให้การต้อนรับ School District #22 (Vernon)
21/01/2558 ให้การต้อนรับ Southland Education Outreach program 2015
21/01/2558 พลังใสวัยทีน (The Power of Youth)
21/01/2558 มอบสิ่งของแด่พี่น้องต้านภัยหนาว
21/01/2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GPA
19/01/2558 วันครู ประจำปี 2558
19/01/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
14/01/2558 อบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงฯ
12/01/2558 บรรยายพิเศษ ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และโรงเรีย​นคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
09/01/2558 ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ และเทศกาลปีใหม่ 2015
09/01/2558 ระดับชั้นปฐมวัยเรียนรู้ห้องดาราศาสตร์และห้องเกียรติประวัติ
09/01/2558 ให้การต้อนรับ Rangitoto College
07/01/2558 ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
05/01/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
05/01/2558 ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 3
05/01/2558 ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2014
05/01/2558 ให้การต้อนรับ
17/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
17/12/2557 แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
17/12/2557 Vajiravudh Invitation Tens 2014
17/12/2557 นักเรียนเก่าแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ 2015
15/12/2557 มอบเสื้อช่วยเหลือนวลดาว
15/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
15/12/2557 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
15/12/2557 กีฬาคริสมาสสัมพันธ์
15/12/2557 Foreign Language Day 2014
09/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
09/12/2557 วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
09/12/2557 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตประจำปี 2557
09/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
09/12/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
09/12/2557 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีพ.ศ.2557
08/12/2557 สมทบทุนการจัดทำเสื้อช่วยกองทุนค่ารักษาพยาบาล นางสาวนวลดาว ลุงยี่
08/12/2557 คริสตมาสสัมพันธ์ 2557
08/12/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
08/12/2557 จับฉลากอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558
08/12/2557 ปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น พิชญ์
06/12/2557 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
06/12/2557 ลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช