ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28/08/2557 โครงการทักษะชีวิต วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
27/08/2557 PRC Book Fair ครั้งที่ 4
26/08/2557 ชนะเลิศ Yamaha Band Idol
26/08/2557 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
25/08/2557 นักเรียนปรินส์ฯ รับทุนรัฐบาลจีน
22/08/2557 นักเรียนเดินทางร่วมชั้นเรียน ประเทศนิวซีแลนด์
22/08/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
20/08/2557 รีทรีตนักเรียน F.O.C.
18/08/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
18/08/2557 ฉีดกระตุ้นวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ
18/08/2557 PRC Sports Day 2014
13/08/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แผนงบประมาณ
13/08/2557 จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13/08/2557 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา
08/08/2557 CCT - ASEAN Day 2014
08/08/2557 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเอกชน
08/08/2557 นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
07/08/2557 เข้าเฝ้ารับประทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และประกาศนียบัตร
05/08/2557 อบรม Graphic Organizers
01/08/2557 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
01/08/2557 เกียรติบัตรครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
31/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
30/07/2557 แนะแนวโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30/07/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
30/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
29/07/2557 อบรม การจัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
29/07/2557 ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2557 แข่งขันภายในโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
28/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
28/07/2557 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2557 กีฬาสัมพันธ์อนุชนคริสตจักรภาคที่ 1
25/07/2557 นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
25/07/2557 ร่วมไว้อาลัย
23/07/2557 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
23/07/2557 ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า
22/07/2557 ขอแสดงความยินดี
22/07/2557 Language Immersion Program
21/07/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
21/07/2557 บรรยายพิเศษ ค่านิยมหลักของคนไทย
18/07/2557 ร่วมสัมมนาสะท้อนคิด
18/07/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/07/2557 นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารางวัลพระราชทาน
18/07/2557 ร่วมประชุมเสวนา
17/07/2557 ร่วมส่งนักเรียน
17/07/2557 นักเรียนเข้าพบผู้อำนวยการ
11/07/2557 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11/07/2557 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
11/07/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
10/07/2557 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
09/07/2557 วันระลึกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย