ข่าวประชาสัมพันธ์
 
31/03/2558 ค่ายฤดูใบไม้ผลิปักกิ่ง
31/03/2558 Japan Exploration Program 2015
31/03/2558 ขอแสดงความยินดี
31/03/2558 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31/03/2558 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
30/03/2558 The Regional ASEAN Service to Learn Camp 2015
25/03/2558 ASEAN Volunteers Camp: THAI-LAOS Friendship 2015
25/03/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
25/03/2558 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015) รอบชิงชนะเลิศ
25/03/2558 อบรมเขียนโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ
21/03/2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาการจัดการศึกษา
20/03/2558 PRC New Gen Teachers 2
18/03/2558 Education Southland Delegation Visit
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
16/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/03/2558 ค่ายสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน F.O.C. และอนุชนคริสตจักร ทับสะแก
13/03/2558 สมทบทุนค่ารักษาพยาบาล
13/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
13/03/2558 English Summer Camp
11/03/2558 กอล์ฟปรินส์ฯคัพ
09/03/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน และขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูเกษียณอายุงาน
06/03/2558 อำลาอาลัย : VOLUNTEER'14
03/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
03/03/2558 ให้การต้อนรับ
03/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
02/03/2558 นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร
02/03/2558 คอนเสิร์ต แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี
27/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
26/02/2558 อำลาอาลัย : พิชญ์
26/02/2558 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนท่าศาลา
24/02/2558 ให้การต้อนรับ
24/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
23/02/2558 Baccalaureate Sunday
23/02/2558 งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
21/02/2558 รื่นเริงปฐมวัย
21/02/2558 Thailand Go Green ประจำปี 2557
21/02/2558 มอบเครื่องปั๊มลม
21/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
19/02/2558 นิทรรศการวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน
19/02/2558 ให้การต้อนรับ
19/02/2558 แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีแพะ 2015
18/02/2558 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17/02/2558 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
17/02/2558 รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ขงจื่อ
17/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
17/02/2558 ศึกษาดูงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน
13/02/2558 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
12/02/2558 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเนตรนารีสำรอง
11/02/2558 อบรมการสร้างข้อสอบและแบบทดสอบมาตรฐาน