ข่าวประชาสัมพันธ์
 
24/04/2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา
24/04/2558 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
23/04/2558 รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
21/04/2558 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
20/04/2558 ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20/04/2558 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ เขต 1
08/04/2558 Teacher Exchange Program
07/04/2558 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
06/04/2558 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06/04/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
03/04/2558 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
03/04/2558 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
03/04/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
03/04/2558 ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
03/04/2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2557
03/04/2558 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในประเทศกัมพูชา
01/04/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
31/03/2558 ค่ายฤดูใบไม้ผลิปักกิ่ง
31/03/2558 Japan Exploration Program 2015
31/03/2558 ขอแสดงความยินดี
31/03/2558 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31/03/2558 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
25/03/2558 ASEAN Volunteers Camp: THAI-LAOS Friendship 2015
25/03/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
25/03/2558 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015) รอบชิงชนะเลิศ
25/03/2558 อบรมเขียนโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ
21/03/2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาการจัดการศึกษา
20/03/2558 PRC New Gen Teachers 2
18/03/2558 Education Southland Delegation Visit
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
16/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/03/2558 ค่ายสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน F.O.C. และอนุชนคริสตจักร ทับสะแก
13/03/2558 สมทบทุนค่ารักษาพยาบาล
13/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
13/03/2558 English Summer Camp
11/03/2558 กอล์ฟปรินส์ฯคัพ
09/03/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน และขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูเกษียณอายุงาน
06/03/2558 อำลาอาลัย : VOLUNTEER'14
03/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
03/03/2558 ให้การต้อนรับ
03/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
02/03/2558 นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร
02/03/2558 คอนเสิร์ต แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี
27/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
26/02/2558 อำลาอาลัย : พิชญ์
26/02/2558 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนท่าศาลา
24/02/2558 ให้การต้อนรับ
24/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
23/02/2558 Baccalaureate Sunday