ข่าวประชาสัมพันธ์
 
15/09/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์
15/09/2557 อบรมการใช้ผังกราฟิก Graphic Organizers
13/09/2557 การสอบคัดเลือกนักเรียนภายนอกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
11/09/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สรุปผลสอบวัดระดับชาติ(O-NET)
10/09/2557 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
10/09/2557 น.ส.นีรภางค์ อันดับที่ 27 จากการแข่งขัน Scrabble จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก
10/09/2557 ให้การต้อนรับ และร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
09/09/2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
08/09/2557 PLAY FOR DREAMS เล่นเพื่อฝัน
08/09/2557 Actions for Earth: Global Youth Summit 2014
03/09/2557 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ–เนตรนารี
03/09/2557 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ–เนตรนารี
01/09/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
01/09/2557 ร่วมกันจัดทำป้ายชื่อโรงเรียน
01/09/2557 อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
29/08/2557 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
29/08/2557 PRC Book Fair ครั้งที่ 4
29/08/2557 ประชุมโครงการ Harris Symposium
29/08/2557 ประชุมความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างประเทศ
29/08/2557 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา
29/08/2557 ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
28/08/2557 โครงการทักษะชีวิต วิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
27/08/2557 PRC Book Fair ครั้งที่ 4
26/08/2557 ชนะเลิศ Yamaha Band Idol
26/08/2557 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
25/08/2557 นักเรียนปรินส์ฯ รับทุนรัฐบาลจีน
22/08/2557 นักเรียนเดินทางร่วมชั้นเรียน ประเทศนิวซีแลนด์
22/08/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
20/08/2557 รีทรีตนักเรียน F.O.C.
18/08/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
18/08/2557 ฉีดกระตุ้นวัคซีน ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ
18/08/2557 PRC Sports Day 2014
13/08/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แผนงบประมาณ
13/08/2557 จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13/08/2557 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82พรรษา
08/08/2557 CCT - ASEAN Day 2014
08/08/2557 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเอกชน
08/08/2557 นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
07/08/2557 เข้าเฝ้ารับประทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และประกาศนียบัตร
05/08/2557 อบรม Graphic Organizers
01/08/2557 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
01/08/2557 เกียรติบัตรครูผู้นำศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
31/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
30/07/2557 แนะแนวโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30/07/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
30/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า
29/07/2557 อบรม การจัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
29/07/2557 ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2557 แข่งขันภายในโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2557
28/07/2557 STEP UP : ก้าวไป ก้าวหน้า