ข่าวประชาสัมพันธ์
 
20/12/2557 ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2014
19/12/2557 เหรียญทองพุมเซ่คู่ผสม นครราชสีมาเกมส์
17/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
17/12/2557 แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
17/12/2557 Vajiravudh Invitation Tens 2014
17/12/2557 นักเรียนเก่าแสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลคริสตมาส และสวัสดีปีใหม่ 2015
15/12/2557 มอบเสื้อช่วยเหลือนวลดาว
15/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
15/12/2557 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
15/12/2557 กีฬาคริสมาสสัมพันธ์
15/12/2557 Foreign Language Day 2014
09/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
09/12/2557 วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
09/12/2557 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตประจำปี 2557
09/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
09/12/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
09/12/2557 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปีพ.ศ.2557
08/12/2557 สมทบทุนการจัดทำเสื้อช่วยกองทุนค่ารักษาพยาบาล นางสาวนวลดาว ลุงยี่
08/12/2557 คริสตมาสสัมพันธ์ 2557
08/12/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
08/12/2557 จับฉลากอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558
08/12/2557 ปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น พิชญ์
06/12/2557 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
06/12/2557 ลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
02/12/2557 นวทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
01/12/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
01/12/2557 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
01/12/2557 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ลูกเสือ - เนตรนารีจราจร
28/11/2557 FEP Parents’ Day
25/11/2557 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24/11/2557 The Experience of Orchestra Concert: Part 7
24/11/2557 อบรมครูเอกชน วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง
24/11/2557 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1
21/11/2557 EOS Movie
21/11/2557 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
20/11/2557 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
18/11/2557 ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อ
18/11/2557 เปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น "พิชญ์"
18/11/2557 XPOTENTIAL YOUTH RUGBY CHALLENGE 2014
18/11/2557 ให้ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการแก่นักเรียน
17/11/2557 P.4 - 6 FEP Community Service
17/11/2557 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
17/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 สอบภาษาจีน YCT/HSK
13/11/2557 คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค
13/11/2557 พิธีเปิดศาลารับ-ส่ง ปฐมวัย
13/11/2557 พิธีรับมอบประตู
13/11/2557 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาที่สาม