ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28/11/2557 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ลูกเสือ - เนตรนารีจราจร
28/11/2557 FEP Parents’ Day
25/11/2557 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24/11/2557 The Experience of Orchestra Concert: Part 7
24/11/2557 อบรมครูเอกชน วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง
24/11/2557 ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1
21/11/2557 EOS Movie
21/11/2557 ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
20/11/2557 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
18/11/2557 ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อ
18/11/2557 เปิดค่ายวิชาการนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น "พิชญ์"
18/11/2557 XPOTENTIAL YOUTH RUGBY CHALLENGE 2014
18/11/2557 ให้ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการแก่นักเรียน
17/11/2557 P.4 - 6 FEP Community Service
17/11/2557 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
17/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/11/2557 สอบภาษาจีน YCT/HSK
13/11/2557 คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค
13/11/2557 พิธีเปิดศาลารับ-ส่ง ปฐมวัย
13/11/2557 พิธีรับมอบประตู
13/11/2557 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาที่สาม
11/11/2557 ขอแสดงความยินดี
07/11/2557 ขอขอบคุณ
07/11/2557 International Tara Award
07/11/2557 กิจกรรมยี่เป็งรำลึก
06/11/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
06/11/2557 Teacher Exchange Program
05/11/2557 เยี่ยมเยือนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
05/11/2557 เยี่ยมเยือนครูแลกเปลี่ยนชาวจีน
05/11/2557 อบรมการแต่งข้อสอบตามมาตรฐาน
03/11/2557 ร่วมระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา
31/10/2557 ร่วมแสดงความยินดี
30/10/2557 ทุนรัฐบาลจีนโดยสำนักงานฮั่นปั้น ( HANBAN 汉办) ของสถาบันขงจื่อ
29/10/2557 ค่ายภาษาจีนปักกิ่ง
28/10/2557 เข้าร่วมการอบรม Young Radio
27/10/2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง
24/10/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
22/10/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
22/10/2557 Science Laboratory Management
21/10/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
21/10/2557 ค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนผู้นำ
20/10/2557 ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 3
20/10/2557 ร่วมแสดงความยินดี
20/10/2557 Teacher Exchange Program
20/10/2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (จากภายนอก)
17/10/2557 EDUCA 2014
17/10/2557 ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า รุ่นที่ 2
17/10/2557 ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า รุ่นที่ 1