ข่าวประชาสัมพันธ์
 
31/10/2557 ร่วมแสดงความยินดี
30/10/2557 ทุนรัฐบาลจีนโดยสำนักงานฮั่นปั้น ( HANBAN 汉办) ของสถาบันขงจื่อ
29/10/2557 ค่ายภาษาจีนปักกิ่ง
28/10/2557 เข้าร่วมการอบรม Young Radio
27/10/2557 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง
24/10/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
22/10/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
22/10/2557 Science Laboratory Management
21/10/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ
21/10/2557 ค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนผู้นำ
20/10/2557 ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ 3
20/10/2557 ร่วมแสดงความยินดี
20/10/2557 Teacher Exchange Program
20/10/2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 (จากภายนอก)
17/10/2557 EDUCA 2014
17/10/2557 ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า รุ่นที่ 2
17/10/2557 ครูปรินส์ผู้ฟื้นฟูหัวใจเพื่อทศวรรษหน้า รุ่นที่ 1
14/10/2557 คุรุสดุดี ประจำปี 2557
09/10/2557 ร่วมแสดงความยินดี
08/10/2557 นมัสการพระเจ้าในเนื่องในวันปิดภาคเรียนและประชุมครูรวม
08/10/2557 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Science Laboratory Management
06/10/2557 ให้การต้อนรับ
06/10/2557 เยือนคริสตจักรสืบพระพร
06/10/2557 รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับประถมศึกษา
02/10/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
02/10/2557 ไว้อาลัย คุณแม่จันทร์หอม ทะพิงค์แก
30/09/2557 ครบรอบ 65 ปีวันชาติจีน
29/09/2557 ครบรอบ 10 ปีสถาบันขงจื่อ
29/09/2557 การแสดงดนตรี ของนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี
29/09/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
26/09/2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฎิรูปแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
24/09/2557 วางพวงมาลาวันมหิดล
24/09/2557 ประกวดร้องเพลงไทยนมัสการ P.R.C.Hymn Singing Contest
19/09/2557 วันสันติภาพสากล
17/09/2557 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
16/09/2557 ค่ายฟูมฟักนักเรียนผู้เชื่อใหม่ (กลุ่มอัลฟ่า)
16/09/2557 Action for Earth - Global Youth Summit 2014
15/09/2557 ร่วมแสดงความเสียใจ นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์
15/09/2557 อบรมการใช้ผังกราฟิก Graphic Organizers
13/09/2557 การสอบคัดเลือกนักเรียนภายนอกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
11/09/2557 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สรุปผลสอบวัดระดับชาติ(O-NET)
10/09/2557 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
10/09/2557 น.ส.นีรภางค์ อันดับที่ 27 จากการแข่งขัน Scrabble จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก
10/09/2557 ให้การต้อนรับ และร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
09/09/2557 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
08/09/2557 PLAY FOR DREAMS เล่นเพื่อฝัน
08/09/2557 Actions for Earth: Global Youth Summit 2014
03/09/2557 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ–เนตรนารี
03/09/2557 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ–เนตรนารี
01/09/2557 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน