ข่าวประชาสัมพันธ์
 
01/07/2558 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2558
01/07/2558 IEP & FEP English Camp
26/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
26/06/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
25/06/2558 P.R.C. วัยใสไร้พุง
23/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
23/06/2558 ร่วมแถลงข่าววันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่
22/06/2558 ร่วมไว้อาลัย
22/06/2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษา
22/06/2558 Phonics Training
22/06/2558 รีทรีตนักการ-รปภ. ชีวิตข้าฯ ขอรับใช้
20/06/2558 ยินดีต้อนรับ
19/06/2558 P.R.C. วัยใสไร้พุง
19/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/06/2558 เตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้
17/06/2558 HARRIS INSTITUTE OPEN HOUSE
17/06/2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หุ่นยนต์
17/06/2558 เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK
17/06/2558 ร่วมการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด
17/06/2558 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
15/06/2558 รีทรีตครู-บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558
15/06/2558 แกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
15/06/2558 มอบกรวยจราจร
12/06/2558 ร่วมการประกวดสวนสนามระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12/06/2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาการจัดการศึกษา
10/06/2558 ขอแสดงความยินดี
08/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
08/06/2558 วันสิ่งแวดล้อมโลก 2558
03/06/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
02/06/2558 Lesson Study
29/05/2558 นักเรียนอาสาจราจร
29/05/2558 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
29/05/2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันแฮรีส
26/05/2558 โครงการจราจร 5 นาทีหน้าเสาธง
19/05/2558 PRC Summer Course, New Zealand 2015
19/05/2558 Teacher Exchange Program
19/05/2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
19/05/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
19/05/2558 การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
19/05/2558 การสัมมนาการดูแลนักเรียนและการประกันคุณภาพ
18/05/2558 รีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2558
12/05/2558 ขอแสดงความยินดี
05/05/2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
05/05/2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
05/05/2558 บ๊ายบายค่ายที่รัก 2558
30/04/2558 ฝ่ายสนับสนุนดำหัวคณะผู้บริหาร
24/04/2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา
24/04/2558 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
23/04/2558 รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
21/04/2558 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น