ข่าวประชาสัมพันธ์
 
11/08/2558 นมัสการพระเจ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
11/08/2558 รักบี้ฟุตบอล 15 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย
10/08/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
10/08/2558 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
29/07/2558 รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
28/07/2558 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2558 นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
28/07/2558 แข่งขันวงเครื่องสายนานาชาติ
23/07/2558 Eagles Leadership Conference 2015
22/07/2558 โรงเรียนก้าวหน้า... วิชาการเข้มแข็ง
22/07/2558 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
22/07/2558 แถลงข่าว Harris Institute Open House
20/07/2558 Teaching with English in Mind
20/07/2558 Review Teaching Approaches
20/07/2558 Communicative Grammar
17/07/2558 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
16/07/2558 Friends for Asia
15/07/2558 ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
14/07/2558 อบรมเทคนิคการสอนวิทย์-คณิต ภาคภาษาอังกฤษ
14/07/2558 ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน
14/07/2558 บรรยายพิเศษ การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
14/07/2558 ครูดีที่เชียงใหม่
14/07/2558 ให้การต้อนรับ
13/07/2558 PTA ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557
13/07/2558 ให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหาร
08/07/2558 ถ่ายทำและสัมภาษณ์สารคดี "วัฒนธรรมคุณภาพ"
06/07/2558 สมทบทุนค่ารักษาพยาบาล
06/07/2558 Project Approach
06/07/2558 เฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา
06/07/2558 รวมพลคนจิตอาสา 1 ช่วย 9 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
06/07/2558 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2558
06/07/2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
01/07/2558 IEP & FEP English Camp
26/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
26/06/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
25/06/2558 P.R.C. วัยใสไร้พุง
23/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
23/06/2558 ร่วมแถลงข่าววันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่
22/06/2558 ร่วมไว้อาลัย
22/06/2558 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้นประถมศึกษา
22/06/2558 Phonics Training
22/06/2558 รีทรีตนักการ-รปภ. ชีวิตข้าฯ ขอรับใช้
20/06/2558 ยินดีต้อนรับ
19/06/2558 P.R.C. วัยใสไร้พุง
19/06/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/06/2558 เตรียมความพร้อมและอบรมให้ความรู้
17/06/2558 HARRIS INSTITUTE OPEN HOUSE
17/06/2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หุ่นยนต์
17/06/2558 เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับภาษาจีน YCT และ HSK
17/06/2558 ร่วมการประกวดสวนสนามระดับจังหวัด