ข่าวประชาสัมพันธ์
 
27/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
26/02/2558 อำลาอาลัย : พิชญ์
26/02/2558 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนท่าศาลา
24/02/2558 ให้การต้อนรับ
24/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
23/02/2558 Baccalaureate Sunday
23/02/2558 งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
21/02/2558 รื่นเริงปฐมวัย
21/02/2558 Thailand Go Green ประจำปี 2557
21/02/2558 มอบเครื่องปั๊มลม
21/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
19/02/2558 นิทรรศการวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน
19/02/2558 ให้การต้อนรับ
19/02/2558 แสดงความยินดีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีแพะ 2015
18/02/2558 เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
17/02/2558 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
17/02/2558 รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ขงจื่อ
17/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
17/02/2558 ศึกษาดูงานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน
13/02/2558 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
12/02/2558 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเนตรนารีสำรอง
11/02/2558 อบรมการสร้างข้อสอบและแบบทดสอบมาตรฐาน
09/02/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
09/02/2558 FEP Parents’ Day
06/02/2558 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉลิมพระเกียรติ
04/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
04/02/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
03/02/2558 ORIGO'S STEPPING STONES
02/02/2558 สวัสดีปีใหม่ 2015
28/01/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
28/01/2558 สัปดาห์และนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
28/01/2558 กายกรรมเซี่ยงไฮ้
26/01/2558 กายกรรมเซี่ยงไฮ้
26/01/2558 ASEAN Exploration Program 2015
26/01/2558 วันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช
24/01/2558 อบรมโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนำเสนองานบนพื้นฐานหลักคิดพอเพียงฯ
24/01/2558 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนโควต้า เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
24/01/2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24/01/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
24/01/2558 FEP Parents’ Day
24/01/2558 สัปดาห์กิจกรรมสัมพันธ์ 2558
21/01/2558 ตรวจสุขภาพประจำปี
21/01/2558 สัปดาห์กิจกรรมสัมพันธ์ 2558
21/01/2558 ให้การต้อนรับ School District #22 (Vernon)
21/01/2558 ให้การต้อนรับ Southland Education Outreach program 2015
21/01/2558 พลังใสวัยทีน (The Power of Youth)
21/01/2558 มอบสิ่งของแด่พี่น้องต้านภัยหนาว
21/01/2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GPA
19/01/2558 วันครู ประจำปี 2558
19/01/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู