ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28/05/2558 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
26/05/2558 โครงการจราจร 5 นาทีหน้าเสาธง
19/05/2558 PRC Summer Course, New Zealand 2015
19/05/2558 Teacher Exchange Program
19/05/2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2558
19/05/2558 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
19/05/2558 การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
19/05/2558 การสัมมนาการดูแลนักเรียนและการประกันคุณภาพ
18/05/2558 รีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2558
12/05/2558 ขอแสดงความยินดี
05/05/2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
05/05/2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
05/05/2558 บ๊ายบายค่ายที่รัก 2558
30/04/2558 ฝ่ายสนับสนุนดำหัวคณะผู้บริหาร
24/04/2558 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา
24/04/2558 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2558
23/04/2558 รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
21/04/2558 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
20/04/2558 ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20/04/2558 พิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ เขต 1
08/04/2558 Teacher Exchange Program
07/04/2558 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
06/04/2558 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06/04/2558 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
03/04/2558 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
03/04/2558 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
03/04/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
03/04/2558 ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
03/04/2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2557
03/04/2558 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาในประเทศกัมพูชา
01/04/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
31/03/2558 ค่ายฤดูใบไม้ผลิปักกิ่ง
31/03/2558 Japan Exploration Program 2015
31/03/2558 ขอแสดงความยินดี
31/03/2558 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31/03/2558 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
25/03/2558 ASEAN Volunteers Camp: THAI-LAOS Friendship 2015
25/03/2558 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
25/03/2558 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015) รอบชิงชนะเลิศ
25/03/2558 อบรมเขียนโครงการอย่างไรให้มีคุณภาพ
21/03/2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนาการจัดการศึกษา
20/03/2558 PRC New Gen Teachers 2
18/03/2558 Education Southland Delegation Visit
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
16/03/2558 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
13/03/2558 ค่ายสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน F.O.C. และอนุชนคริสตจักร ทับสะแก
13/03/2558 สมทบทุนค่ารักษาพยาบาล
13/03/2558 ร่วมแสดงความเสียใจ
13/03/2558 English Summer Camp