ข่าวประชาสัมพันธ์
 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

2014-07-22 ขอแสดงความยินดี
2014-07-22 Language Immersion Program
2014-07-21 ร่วมแสดงความเสียใจ รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
2014-07-21 บรรยายพิเศษ ค่านิยมหลักของคนไทย
2014-07-18 ร่วมสัมมนาสะท้อนคิด
2014-07-18 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-07-18 นำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารางวัลพระราชทาน
2014-07-18 ร่วมประชุมเสวนา
2014-07-17 ร่วมส่งนักเรียน
2014-07-17 นักเรียนเข้าพบผู้อำนวยการ
2014-07-11 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2014-07-11 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
2014-07-11 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-07-10 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
2014-07-09 วันระลึกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2014-07-08 The Celebration of the 238th Anniversary of the Independence of the United States of America
2014-07-07 Shuangliu Experimental Primary School visits P.R.C.
2014-07-03 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2557
2014-07-03 กิจกรรม ปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด
2014-07-03 ค่ายทักษะชีวิต นักเรียน ม.4
2014-07-01 อบรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2014-07-01 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
2014-07-01 FEP English Camp M.1-M.3
2014-06-30 ร่วมแสดงความยินดี
2014-06-26 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2014-06-25 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-06-24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน FEP
2014-06-23 รีทรีตนักการ-รปภ. จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ
2014-06-20 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-06-20 กิจกรรม การเลือกบริโภคอาหารให้ปลอดภัย
2014-06-20 กิจกรรมเยาวชนยุติธรรมทางปกครอง : นักเรียน ม.ปลายในจังหวัดเชียงใหม่
2014-06-19 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-06-19 โครงการครูพันธุ์ใหม่
2014-06-18 ด.ช.เสฏฐวุฒิ ขันทสีมา ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ
2014-06-18 ด.ญ.ชวิศา แสกรุง เหรียญทอง การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ
2014-06-18 ด.ช.อัชราฟ อนันตพงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
2014-06-18 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-06-18 พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
2014-06-18 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่
2014-06-17 การฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2557
2014-06-17 สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ มอบสมุดโน๊ต
2014-06-16 ร่วมให้กำลังใจ ครอบครัวพนันตา
2014-06-16 รีทรีตครู-บุคลากร ในหัวข้อ จงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ
2014-06-13 โครงการพัฒนาปัญญาภายในโดยจิตศึกษา
2014-06-13 นักเรียนเก่ารุ่น Democracy 73 มอบลูกฟุตบอล
2014-06-13 การตรวจสอบรายการเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
2014-06-13 Trinity Exhibition Awards 2013
2014-06-11 ร่วมการประกวดสวนสนามระดับเขตพื้นที่
2014-06-11 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2014-06-09 พระธรรมเพิ่มพลังชีวิต
2014-06-09 ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่
2014-06-05 ต้อนรับผู้แทนจากคริสตจักร ในประเทศสมาชิกอาเซียน
2014-06-05 การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2014-06-05 นักเรียนเก่งภาษาจีน
2014-06-05 ขอแสดงความยินดี
2014-06-02 การแข่งขัน i-Bank ปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2014-06-02 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-06-02 P.R.C. New Gen Teachers
2014-05-30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-05-29 ตรวจสุขภาพนักเรียน
2014-05-28 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-05-26 ขอแสดงความยินดี
2014-05-23 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-05-21 ให้การต้อนรับครูแลกเปลี่ยนจาก Shaungliu Experimental Primary School
2014-05-19 รีทรีตคณะกรรมการ F.O.C.
2014-05-19 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-05-19 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-05-15 การสร้างแรงบันดาลในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
2014-05-15 รีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2557
2014-05-12 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
2014-05-12 การพัฒนาวิชาชีพครู P.R.C. ยุคใหม่
2014-05-09 แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
2014-05-07 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่
2014-05-07 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
2014-05-02 Jump start BBL schools
2014-05-02 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุงาน นักการ-รปภ.
2014-04-30 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2557
2014-04-30 ฝ่ายสนับสนุนดำหัวคณะผู้บริหาร
2014-04-29 ประเพณีสระเกล้าดำหัวครูเก่า
2014-04-28 รดน้ำดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2014-04-28 ประชุมการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2014-04-28 มิติใหม่ของการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
2014-04-28 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
2014-04-28 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-04-25 พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2014-04-25 ร่วมงาน ไหว้สาพญามังราย
2014-04-25 Gifted Computer ร่วมรดน้ำดำหัว
2014-04-24 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2557
2014-04-23 MOS Olympic 2014
2014-04-23 คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
2014-04-22 nsc 2014
2014-04-21 ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2014-04-21 ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. 2557
2014-04-21 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดย CfBT
2014-04-11 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-04-11 ไว้อาลัย แด่ อ.อัมพร วงศ์วัฒนา
2014-04-09 China Culture Exchange Program 2014
2014-04-08 ร่วมงานวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
2014-04-08 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2014-04-02 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2014-04-02 Singapore Exploration Program 2014
2014-04-01 China Culture Exchange Program 2014
2014-04-01 ร่วมพิธีวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
2014-03-31 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
2014-03-31 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-03-25 China Culture Exchange Program 2014
2014-03-25 ขอแสดงความยินดี
2014-03-24 P.R.C. Summer Course
2014-03-24 ร่วมพิธีเปิดฟุตบอล เยาวชน นพท.คัพ
2014-03-20 หลักสูตรห้องทดลองวิทย์ GAKKEN
2014-03-19 The Regional Asean Service to Learn Camp 2014 ครั้งที่ 3
2014-03-18 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาเข้าศึกษาดูงาน
2014-03-18 English Summer Camp 2014
2014-03-18 iCUDs Camp 2014
2014-03-18 ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
2014-03-18 Education Southland Delegation Visit
2014-03-18 ร่วมงานต้อนรับกงสุลใหญ่จีนคนใหม่
2014-03-18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าศึกษาดูงาน
2014-03-18 ราชภัฎเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงาน
2014-03-10 ร่วมเปิดที่ทำการสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
2014-03-10 โครงการครูพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2014-03-07 อำลาอาลัย : FERNANDEZ 13
2014-03-07 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-03-06 แสดงความยินดีกับ อาจารย์วินัย สุจริต
2014-03-06 Kindergarten Open House เคนเน็ตแม็คเคนซี
2014-03-05 ขอแสดงความยินดี
2014-03-05 ขอแสดงความยินดี
2014-03-05 ขอแสดงความยินดี
2014-03-05 ขอแสดงความยินดี
2014-03-05 ขอแสดงความยินดี
2014-03-05 คอนเสิร์ต แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี
2014-03-05 นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร P.R.C.
2014-02-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-03-04 ขอแสดงความยินดี
2014-02-28 ขอแสดงความยินดี
2014-02-28 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-02-26 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน
2014-02-25 ขอแสดงความยินดี
2014-02-25 ขอแสดงความยินดี
2014-02-25 คณะนักเรียนเข้าพบผู้บริหาร
2014-02-25 โครงการครูพันธ์ุใหม่รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2556
2014-02-24 รับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2014-02-24 งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
2014-02-24 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
2014-02-24 อำลาอาลัย : เก้า
2014-02-21 ขอแสดงความยินดี
2014-02-20 Young EOS Basic Training
2014-02-18 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-02-17 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเนตรนารีสำรอง
2014-02-17 ร่วมแสดงความเสียใจ
2014-02-17 คืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์
2014-02-17 FEP Parents Day ระดับมัธยมศึกษา
2014-02-17 ทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ Cambridge Esol Exam
2014-02-17 ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่สังคม
2014-02-13 นักเรียนรับเกียรติคุณบัตรนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
2014-02-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-02-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-02-12 ขอแสดงความยินดี
2014-02-11 สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเขตชานเมือง
2014-02-11 รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม ปตท
2014-02-11 รางวัลชนะเลิศ ประกวดวาดภาพ
2014-02-11 วันการศึกษาเอกชน 2557
2014-02-07 ขอแสดงความยินดี
2014-02-07 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-02-06 นมัสการพระเจ้า อาคารจำรูญ ไชยลังการณ์
2014-02-06 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปินส์
2014-02-06 ขอแสดงความยินดี
2014-02-06 ไว้อาลัย คุณแม่อนงค์ กาวิล ตุวานนท์
2014-02-06 ตรวจสุขภาพประจำปี
2014-02-05 โครงการครูพันธ์ุใหม่รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2556
2014-02-04 กราฟฟิกออแกไนเซอร์ เพื่อการจัดการเรียนรู้
2014-02-03 บันทึกเทปรายการสาระดีลานนา
2014-01-31 โครงการครูพันธ์ุใหม่รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2556
2014-01-27 ASEAN Exploration Program 2014
2014-01-27 วันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช
2014-01-27 งานเลี้ยงอำลา Rangitoto College
2014-01-24 ร่วมแสดงความเสียใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย จุลาสัย
2014-01-23 กรธวัช นักกีฬาขี่ม้า รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ
2014-01-23 MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์
2014-01-23 นายอลงกรณ์ เทพวงค์ รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
2014-01-20 ร่วมพิธีพิธีเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
2014-01-20 โครงการ มอบด้วยใจ ให้ด้วยรัก แด่พี่น้องต้านภัยหนาว
2014-01-20 FEP Parents Day ระดับประถมศึกษา
2014-01-20 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-01-20 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-01-20 ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน 2014
2014-01-20 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
2014-01-20 ขอแสดงความยินดี
2014-01-20 เกียรติบัตรและโล่รางวัล โรงเรียนสีเขียว
2014-01-20 ร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ
2014-01-20 ค่าย Gifted Comp' 56
2014-01-20 ค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ม.3
2014-01-14 โครงการครูพันธ์ุใหม่รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2014-01-14 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2014-01-10 ให้การต้อนรับ Rangitoto College New Zealand
2014-01-10 วันเด็ก 2557
2014-01-08 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2014-01-08 สวัสดีปีใหม่ 2014 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2014-01-07 สวัสดีปีใหม่2014
2014-01-07 ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
2014-01-07 โครงการครูพันธ์ุใหม่รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2014-01-07 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2014-01-06 สวัสดีปีใหม่2014
2014-01-06 ค่ายฤดูหนาวคุนหมิง
2013-12-20 สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2013-12-20 สวัสดีปีใหม่อดีตประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
2013-12-20 มอบกระเช้าส่งความสุข
2013-12-20 ร่วมแสดงน้ำใจ
2013-12-17 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-12-17 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-12-16 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย แข่งขัน World Youth Scrabble Championships
2013-12-16 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
2013-12-16 คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
2013-12-13 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
2013-12-13 การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
2013-12-13 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเปิดพจนานุกรมจีน
2013-12-12 วันอาชีพ
2013-12-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-12-11 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-12-09 วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
2013-12-09 คริสตมาสสัมพันธ์ 2556
2013-12-09 จับฉลากอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2557
2013-12-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-12-06 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-12-06 ร่วมเปิดงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
2013-12-06 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
2013-12-06 ลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
2013-12-06 ขอแสดงความยินดี
2013-12-04 ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2013-12-04 PRC Book Fair ครั้งที่ 3
2013-12-03 P.R.C. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้น
2013-12-03 ขอแสดงความยินดี
2013-12-02 งานชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี 100 ปี กองลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2013-11-28 งานชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี 100 ปี กองลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2013-11-28 งานชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี 100 ปี กองลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2013-11-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-11-26 เตรียมพร้อมงานชุมนุมลูกเสือ 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2013-11-26 P.R.C. ให้การสนับสนุนกิจกรรม YGSC
2013-11-25 ปิดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น เก้า
2013-11-25 ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์
2013-11-25 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
2013-11-26 ร่วมแสดงความยินดี
2013-11-25 Deakin's Global Experience Project
2013-11-22 นมัสการพระเจ้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
2013-11-22 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-11-21 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-11-22 ขอแสดงความยินดี
2013-11-19 ส่งกำลังใจให้... " เก้า " ทุกคน
2013-11-18 รางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2013-11-18 โครงการเรียนรู้ปรัชญาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผ่านหนังสั้น
2013-11-18 ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2013-11-15 ค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "เก้า"
2013-11-14 กิจกรรมยี่เป็งรำลึก
2013-11-14 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายนอก
2013-11-14 นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส
2013-11-12 ให้การต้อนรับ St. Andrew's Secondary School
2013-11-11 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-11-08 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-11-08 การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2013-11-08 การสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาของ Shuangliu Experimental Primary School
2013-11-08 ขอแสดงความยินดี
2013-11-08 ขอแสดงความยินดี
2013-11-08 รับมอบเต็นท์เอนกประสงค์
2013-11-07 สอบวัดระดับภาษาจีน YCT /HSK
2013-11-06 ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
2013-11-05 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-11-05 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายนอก
2013-11-05 ขอแสดงความยินดี
2013-11-05 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ Focused English Program
2013-11-04 เปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น "เก้า"
2013-11-04 ชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
2013-11-01 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-11-01 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาที่สาม
2013-11-01 ประชุมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
2013-11-01 ร่วมแสดงความยินดี
2013-11-01 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
2013-11-01 โครงการ รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย
2013-10-31 รับทุนรัฐบาลจีนโดยสำนักงานฮั่นปั้น สถาบันขงจื่อ
2013-10-31 Stamp@School
2013-10-31 ขอแสดงความยินดี
2013-10-30 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืน
2013-10-29 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2013-10-29 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2013-10-29 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2013-10-29 EDEN HAPPY LAND
2013-10-28 พี.อาร์.ซี.รักภาษาจีน รวมวัยทีนตะลุยปักกิ่ง
2013-10-28 ขอแสดงความยินดี
2013-10-28 ขอแสดงความยินดี
2013-10-28 ขอแสดงความยินดี
2013-10-28 ขอแสดงความยินดี
2013-10-28 ร่วมส่ง อ.วารุณี ณ ลำปาง เดินทางไปเป็นครูแลกเปลี่ยน ณ Shuangliu Experimental Primary School
2013-10-28 ให้การต้อนรับครูแลกเปลี่ยนจาก Shaungliu Experimental Primary School
2013-10-22 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-10-22 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-10-22 ร่วมกิจกรรม วันสมเด็จย่า
2013-10-22 EDUCA 2013 : The 6 th Annual Congress for Teacher Professional Development
2013-10-21 อบรมสัมมนา หัวข้อ ฉันคือใคร
2013-10-17 ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
2013-10-17 ค่ายสานสัมพันธ์นักเรียนผู้นำ
2013-10-14 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
2013-10-14 หลักสูตรห้องทดลองวิทย์
2013-10-09 TESOL Training for English Teachers
2013-10-09 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและการแจ้งเหตุร้าย
2013-10-09 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-10-08 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-10-07 P.R.C. รักภาษาจีน รวมวัยทีนตะลุยปักกิ่ง
2013-10-07 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันปิดภาคเรียนที่ 1 และประชุมครูรวม
2013-10-07 อบรมสัมมนา การทำงานให้มีประสิทธิภาพให้มากขึ้น
2013-10-03 นมัสการขอบคุณพระเจ้า
2013-10-02 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
2013-09-30 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-09-30 ศึกษาเรียนรู้ห้องศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์
2013-09-30 ฉลองวันชาติจีนครบ 64 ปี
2013-09-28 ร่วมแสดงความยินดี
2013-09-27 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-09-26 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-09-25 ตรวจประกันคุณภาพ BBL ระดับปฐมวัย
2013-09-25 ขอแสดงความยินดี
2013-09-24 วางพวงมาลาวันมหิดล
2013-09-24 รักบี้เชื่อมความสัมพันธ์
2013-09-24 สอบคัดเลือกนักเรียนจากภายนอกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
2013-09-24 แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี แสดงคอนเสิร์ต
2013-09-24 ขอแสดงความยินดี
2013-09-23 ร่วมแสดงความยินดี
2013-09-24 P.R.C. รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค NJ Spelling Bee 2013
2013-09-23 ขอแสดงความยินดี
2013-09-16 ขอแสดงความยินดี
2013-09-16 แสดงความยินดีและขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
2013-09-16 ขอแสดงความยินดี
2013-09-13 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
2013-09-13 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
2013-09-12 Westlake Boys' High School visits P.R.C.
2013-09-12 ร่วมไว้อาลัยแด่ ศาสนาจารย์บุญศักดิ์ จงวัฒนา
2013-09-09 อบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
2013-09-07 ค่ายฟูมฟักนักเรียนผู้เชื่อใหม่(กลุ่มอัลฟ่า)
2013-09-07 อบรม Lesson Study and RAMR
2013-09-09 บรรยายพิเศษ “ลูกเสือบ่ใช่เสือสัตว์ไพร”
2013-09-06 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-09-06 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-09-06 ขอแสดงความยินดี
2013-09-05 ขอแสดงความยินดี
2013-09-04 ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
2013-09-04 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-09-03 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-09-02 ขอยกย่องชมเชยนักเรียนทำความดี
2013-09-02 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556
2013-08-30 โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
2013-08-29 การประเมินประกันคุณภาพ BBL
2013-08-29 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ
2013-08-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-28 ขอแสดงความยินดี
2013-08-26 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-26 ร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
2013-08-24 นางสาวเจมิกา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันพูดระดับประเทศ
2013-08-24 รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
2013-08-22 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-20 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-20 Clean Food Good Taste
2013-08-16 นักเรียน P.R.C. รับรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government
2013-08-16 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-16 ร่วมพิธีเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2013-08-15 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-15 Payap Invitation Cup#7 Rugby 7s 2013
2013-08-14 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
2013-08-14 ขอแสดงความยินดี
2013-08-13 ฟุตซอล ตัวแทนภาค 8
2013-08-13 ขอแสดงความยินดี
2013-08-13 ถ่ายทำสารคดี 1 ช่วย 9 จิตอาสาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2013-08-13 จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2013-08-13 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81พรรษา
2013-08-09 รางวัลที่สองระดับโลก Imagine Cup Kodu Challenge 2013
2013-08-09 Chengdu International Youth Music Festival
2013-08-09 หมอต้นไม้
2013-08-09 ทัศนศึกษาห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
2013-08-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-08 กิจกรรมทัศนะศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-08-07 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-08-05 เยาวชนไทย ร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
2013-08-05 กิจกรรมการใช้พลังงานผ่านสื่อ animation
2013-08-03 นมัสการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2013-08-01 นมัสการน้อมรำลึก 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2013-08-01 ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2013-07-30 ให้การต้อนรับคณะลูกเสือและผู้กำกับจากประเทศสวีเดน
2013-07-29 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2013-07-29 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556
2013-07-29 ร่วมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ด้าน e-Learning ปี 2556
2013-07-26 ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
2013-07-26 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงการศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิก เขต 6
2013-07-25 เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำสปป.ลาว
2013-07-25 ขอแสดงความยินดี
2013-07-20 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-07-19 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพระหฤทัย
2013-07-19 ตัวแทนชาติไทย ตัวแทน P.R.C.
2013-07-19 ส่งกำลังใจ เชียร์ทีมรักบี้ P.R.C.
2013-07-19 นักเรียนได้รับทุนเศรษกิจพอเพียง
2013-07-18 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-17 นักเรียนเข้าอำลาและขอโอวาทจากท่านผู้อำนวยการ
2013-07-17 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.1.
2013-07-17 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
2013-07-17 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอรพินพิทยา
2013-07-15 อบรมการเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2013-07-16 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น
2013-07-15 การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยครอบครัวและชุมชน ครั้งที่ 12
2013-07-15 สัมมนาการพัฒนาศักยภาพทีมงานวิชาการ
2013-07-12 มหกรรมรวมพลคนรักภาษาฝรั่งเศส
2013-07-11 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-07-11 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2013-07-10 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-07-18 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-18 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-09 คุณภาพชีวิตการทำงาน ( Quality of Work Life- QWL )
2013-07-08 กิจกรรมทัศนะศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-05 ครบรอบปีที่ 30 กรมรบพิเศษที่ 5
2013-07-05 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก
2013-07-05 อบรม รปภ.และอาสาจราจร
2013-07-05 IT\'s your choice
2013-07-04 English Competition 2013
2013-07-04 ส่งกำลังใจ เชียร์ทีมรักบี้ P.R.C.
2013-07-18 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-18 กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้อาคาร 100 ปี
2013-07-03 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2556
2013-07-03 เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2013-07-01 ร่วมไว้อาลัย นพ.กำจัด สวัสดิโอ
2013-07-01 ร่วมไว้อาลัย ผป.ประดิษฐ์ ศรีบุญยัง
2013-07-01 รวมพลคนจิตอาสา 1 ช่วย 9
2013-07-01 PTA ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี
2013-07-01 อบรมนักเรียนเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์
2013-07-01 งานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำตัวกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คนใหม่
2013-07-01 ร่วมพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
2013-06-28 รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย
2013-06-27 ให้การต้อนรับคณะ นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
2013-06-27 รางวัล เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา
2013-06-26 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
2013-06-27 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-06-24 ตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงชนะเลิศ รักบี้ 7 คน
2013-06-24 อบรมแกนนำนักเรียนน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2013-06-21 ผู้บริหาร คณะครู ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร
2013-06-21 ประชุมครู บุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2556
2013-06-20 อบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต.
2013-06-19 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบวัดระดับภาษาจีน
2013-06-18 อบรมอาหารปลอดภัย
2013-06-17 ให้การต้อนรับ Rangitoto College
2013-06-15 รีทรีตนักการ-รปภ.
2013-06-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-06-11 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-06-11 ร่วมการประกวดสวนสนามระดับเขตพื้นที่
2013-06-07 รณรงค์สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
2013-06-06 MOS Olympic Thailand Competition 2013
2013-06-05 Key Persons เข้ารับการอบรม
2013-06-05 P.R.C. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นไม้ใหญ่
2013-06-04 พ่นยากำจัดยุงลายในโรงเรียน
2013-06-03 ร่วมนมัสการพระเจ้าฉลองครบรอบ 100 ปี คริสตจักรสันติธรรม
2013-06-03 ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน
2013-06-03 อบรม แนวการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
2013-06-03 ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ
2013-05-31 ร่วมงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
2013-05-31 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-05-30 ยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 6
2013-05-29 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-05-29 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-05-27 ร่วมแสดงความอาลัย นายศักรินทร์ บุญพรประเสริฐ
2013-05-27 ร่วมแสดงความอาลัย นายชาญชัย ศุภเลิศ
2013-05-23 ครูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
2013-05-21 อบรมเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัยตามแนวคิด BBL
2013-05-17 อบรม เทคนิคการสอนภาษาไทย( BBL)
2013-05-17 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-05-13 การประเมินผลนานาชาติ PISA
2013-05-10 สัมมนา ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ
2013-05-07 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน และประชุมครูรวม
2013-05-10 วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
2013-05-07 ปฐมนิเทศและอบรมครูชาวต่างประเทศ
2013-05-05 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
2013-05-03 P.R.C. รับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีผลสอบ O-Net สูง
2013-05-02 โครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล
2013-04-29 รดน้ำดำหัว อดีตประธานกรรมการบริหารฯ
2013-04-25 สนับสนุนงานดนตรี
2013-04-25 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-04-22 ขอแสดงความยินดี
2013-04-22 ฝ่ายสนับสนุนดำหัวคณะผู้บริหาร
2013-04-22 ปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2556
2013-04-22 ร่วมงานงานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
2013-04-22 ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2013-04-22 ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2556
2013-04-04 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-04-02 ร่วมงานวันสถาปนาค่าย สมเด็จพระบรมราชชนนี
2013-04-02 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-04-02 ขอแสดงความยินดี
2013-04-02 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2013-04-01 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
2013-03-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-03-28 งานพยาบาลให้ความรู้เรื่องหมอกควัน
2013-03-28 March iCUDs Camp
2013-03-27 ผู้บริหารเยี่ยมนักเรียนโครงการ P.R.C. Summer Course
2013-03-25 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-03-25 เปิดตัวหนังสือ
2013-03-20 มอบอาคารเรียน
2013-03-18 PRC Summer Course and Southland Academic Year Program 2013
2013-03-15 PRC Summer Course and Southland Academic Year Program 2013
2013-03-15 The Regional Asean Service to Learn Camp 2013 ครั้งที่ 2
2013-03-11 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-03-07 นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร P.R.C.
2013-03-05 งานรื่นเริงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555
2013-02-26 แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี แสดงคอนเสิร์ต
2013-02-26 อบรมการสอนคณิตศาสตร์
2013-02-26 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
2013-02-26 เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
2013-02-22 ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-02-20 ขอขอบคุณ : The Regional ASEAN Service to Learn Camp 2013 ครั้งที่ 2
2013-02-20 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
2013-02-20 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2013-02-20 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2013-02-20 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2013-02-20 รางวัล Spirit ยอดเยี่ยม การประกวดหุ่นยนต์งานประชุมประจำปี 2556
2013-02-19 ชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์
2013-02-19 Cambridge Young Learners English Tests : YLE
2013-02-18 คณะนักเรียนเข้าพบผู้บริหาร
2013-02-18 งานเลี้ยงผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2555
2013-02-16 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
2013-02-15 ร่วมกิจกรรม 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
2013-02-13 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
2013-02-12 มอบเครื่องตัดกิ่งไม้
2013-02-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-02-08 ขอแสดงความยินดี
2013-02-07 ตรุษจีนปีมะเส็ง 2013
2013-02-07 ตรุษจีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์
2013-02-06 นักเรียนประถมศึกษาร่วมการแสดงงานไม้ดอกไม้ประดับ
2013-02-04 พิราอร คำหล้า แชมป์การแข่งขันคริกเก็ตหญิงเอเชียคัฟ
2013-02-04 เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่
2013-01-29 FEP Parents’ Day
2013-01-29 ทดลองตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
2013-01-29 ASEAN Exploration Program 2013
2013-01-28 นมัสการพระเจ้าในการทำพันธกิจและการดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่ 2013
2013-01-28 ให้การต้อนรับ
2013-01-28 F.O.C. อาสาพัฒนา
2013-01-26 เยี่ยมโรงเรียน
2013-01-26 ช่วยตรวจประเมิน
2013-01-18 รักบี้ประเพณีวชิราวุธ-ปรินส์ฯ ครั้งที่ 4
2013-01-17 ขอแสดงความยินดี
2013-01-17 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
2013-01-17 กิจกรรมคริสตมาส F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
2013-01-17 กิจกรรมคริสตมาส F.O.C. ระดับประถมศึกษา
2013-01-29 ขอแสดงความยินดี
2013-01-15 ขอแสดงความยินดี
2013-01-14 ให้การต้อนรับ Southland Education Outreach Program 2013
2013-01-14 รักบี้ประเพณีวชิราวุธ-ปรินส์ฯ ครั้งที่ 4
2013-01-11 สวัสดีปีใหม่ 2013
2013-01-10 ตะวัน ถิ่นถาวรกุล นักเรียนไทย 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม NCSC
2013-01-09 สวัสดีปีใหม่2013
2013-01-09 สวัสดีปีใหม่2013
2013-01-09 อวยพรปีใหม่ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
2013-01-09 อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ
2013-01-09 อวยพรปีใหม่
2013-01-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2013-01-09 สวัสดีปีใหม่2013
2013-01-09 สวัสดีปีใหม่2013
2013-01-09 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2013-01-04 สวัสดีปีใหม่2013
2013-01-04 อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ
2013-01-04 อวยพรปีใหม่ ประธานมูลนิธิวิลเลียม แฮรีสอนุสรณ์
2013-01-04 อวยพรปีใหม่ อดีตผู้อำนวยการ
2013-01-03 สวัสดีปีใหม่อดีตประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
2013-01-03 อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการ
2013-01-03 ร่วมแสดงความเสียใจ
2013-01-03 โครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 1 ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง
2013-01-03 โครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 1 ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมบ้านภูแล้ง
2013-01-03 กตัญญูครูเก่า PRC
2013-01-03 แชมป์ประจำสัปดาห์ : Sci Fighting
2013-01-02 สวัสดีปีใหม่ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
2013-01-02 นักเรียนเก่ารุ่น Democracy73 ร่วมสวัสดีปีใหม่
2012-12-21 มอบหนังสือ
2012-12-20 น้ำใจ P.R.C.
2012-12-20 แสดงความยินดี
2012-12-17 ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2012-12-17 คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
2012-12-17 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
2012-12-14 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-12-13 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-12-12 พิธีปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น \" ธีร์ \"
2012-12-13 ซ้อมการแสดง MusicNight 2012
2012-12-12 รับมอบ นกไม้
2012-12-11 ค่ายนักเรียน F.O.C.ระดับประถมศึกษา
2012-12-11 ประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1
2012-12-07 Foreign Language Performances Day
2012-12-07 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตประจำปี 2555
2012-12-06 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
2012-12-06 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
2012-12-06 ลงนามถวายพระพร พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
2012-12-04 ร่วมกิจกรรม เจียงใหม่ม่วนใจ๋...หมู่เฮาใจ๊รถถีบ
2012-12-03 เด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม ประจำปี 2555
2012-12-03 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-12-03 คริสตมาสสัมพันธ์
2012-12-03 The Many Sounds of Christmas
2012-12-03 จับฉลากอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2556
2012-12-03 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-12-03 เลี้ยงอำลานักศึกษา Deakin University
2012-11-30 Hawaii Fest with Daniel Ho
2012-11-29 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
2012-11-28 ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปีการศึกษา 2556
2012-11-29 รับเกียรติบัตร
2012-11-27 ดูงานประชาสัมพันธ์
2012-11-29 วันวชิราวุธ
2012-11-26 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-11-26 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-11-23 นมัสการพระเจ้าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์อุปถัมภ์โรงเรียน
2012-11-23 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-11-23 P.R.C. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 18 ปี
2012-11-22 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62
2012-11-21 แข่งทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
2012-11-19 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2012-11-16 โครงการ จากรุ่น...สู่...รุ่น
2012-11-15 ประชุม Young Reporter Teams
2012-11-15 ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจาก Deakin University
2012-11-14 นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส
2012-11-14 ชนะเลิศรักบี้ นักเรียนนักศึกษา
2012-11-13 ชนะเลิศรักบี้
2012-11-13 อบรมนักกีฬารักบี้
2012-11-12 The Experience of Vocal & Strings Concert Part 5 The Fantasy
2012-11-12 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนค่ายวิชาการ
2012-11-12 ประชุมผู้ปกครองปฐมวัยปีการศึกษา 2556
2012-11-09 ครูรับเกียรติบัตร ครูสอนดี
2012-11-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-11-08 แสดงความยินดี
2012-11-08 ชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์
2012-11-08 Enhancing P.R.C. Leadership Through English
2012-11-08 ชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์
2012-11-07 มอบเครื่องปั๊มลม
2012-11-07 มอบค่าสินไหมทดแทน
2012-11-07 P.R.C. วัยใสไร้พุง
2012-11-08 ชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์
2012-11-06 ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการ
2012-11-08 ชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์
2012-11-06 ร่วมสัมมนาการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
2012-11-02 ค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษา
2012-11-02 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-11-02 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-11-02 แสดงความยินดี
2012-10-30 โบว์ลิ่งการกุศล ส.น.ป 2555
2012-10-31 รองชนะเลิศอันดับ Doraemon & Nobita Goes to School 2012
2012-10-30 ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาเชิงวิชาการ
2012-10-30 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-10-30 รักบี้ PRC แชมป์ภาคเหนือ
2012-10-30 กอล์ฟกตัญญู ครูเก่า P.R.C.
2012-10-30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-10-29 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-10-29 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-10-29 ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อ
2012-10-29 แสดงความยินดี
2012-10-26 อบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
2012-10-25 ประชุมคณะกรรมการผู้นำนักเรียน
2012-10-24 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-10-23 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-10-20 อบรม \"พัฒนาชีวิต ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"
2012-10-20 อบรมนักเรียนชมรมเสียงตามสาย
2012-10-26 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
2012-10-20 อบรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2012-10-20 การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2012-10-13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
2012-10-13 อบรมวินัยเชิงบวก
2012-10-13 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุุม
2012-10-13 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน
2012-10-10 ให้สัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
2012-10-10 Character Education Mission Trip
2012-10-08 อบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
2012-10-08 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการใช้Tablet
2012-10-06 ร่วมให้การต้อนรับและเข้าแสดงความยินดี
2012-10-04 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-10-04 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-10-03 ฉลองวันชาติจีนครบรอบ 63 ปี
2012-10-05 เตรียมการแข่งขันกอล์ฟกตัญญู ครูเก่า P.R.C.
2012-10-02 สัมมนา “คุณภาพครู สู่คุณภาพผู้เรียน ตัวอย่างจากประเทศจีน”
2012-10-01 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2012-09-28 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-09-25 ให้การต้อนรับคณะ The Headquarters of Presbyterian Church USA
2012-09-26 เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ
2012-09-21 วันสันติภาพสากล
2012-09-20 ขอบพระคุณพระเจ้า
2012-09-18 ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่
2012-09-17 ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2012
2012-09-17 การแสดงของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
2012-09-14 ให้การต้อนรับคณะจาก Shiga University
2012-09-13 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 - 5/11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-12 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2012-09-11 มอบหนังสือเรียน
2012-09-11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 - 6/11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-11 150 ปี St. Andrew College
2012-09-10 เฉลิมพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีฯ
2012-09-10 มอบหนังสือเรียน
2012-09-10 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-10 เยี่ยมเยือนคริสตจักรศรีพนาลัย
2012-09-10 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร West Lake Girl & Boy\'s School
2012-09-10 ค่ายฟูมฟักนักเรียนผู้เชื่อใหม่ (กลุ่มอัลฟ่า)
2012-09-10 ASEAN News Letter
2012-09-10 FEP Camp
2012-09-10 อบรมลูกเสืออาสา กกต.
2012-09-10 ประชุมกรรมการบริหารสมาคม
2012-09-10 ภาษาจีนสะท้านพิภพ
2012-09-10 อบรมผู้นำสวนพฤกษศาตร์
2012-09-10 ตรวจประเมินภายใน ปี 2555
2012-09-07 P.R.C. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ
2012-09-06 มอบหนังสือเรียน
2012-09-06 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-06 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-09-06 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-05 ส่งกำลังใจ เชียร์ทีมรักบี้ P.R.C.
2012-09-05 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-04 ชนะเลิศกอล์ฟ
2012-09-03 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-09-01 ฟุตบอล 18 ปี ชนะเลิศกีฬานักเรียน
2012-08-31 ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
2012-08-31 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-08-31 เวทีคนเก่ง
2012-08-30 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-08-30 Clean Food Good Taste
2012-08-29 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-08-30 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-08-29 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-08-28 เยี่ยมชมศูนย์อาเซียน
2012-08-28 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
2012-08-28 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับท่านกงสุลใหญ่จีนคนใหม่
2012-08-29 ASEAN Education Challenge 2012
2012-08-28 รับมอบหนังสือ
2012-08-27 อาเซียนสัญจร
2012-08-20 ถ่ายทำรายการฟ้าปกดิน
2012-08-20 อบรมให้ความรู้ชุดแผงโซล่าเซลล์
2012-08-16 พิธีรับมอบแท็บเล็ต
2012-08-16 ร่วมแสดงความอาลัย ด.ช.พลาธิป จวนชัยภูมิ
2012-08-16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำอาเซียน
2012-08-16 Language Immersion Program (LIP)
2012-08-14 ส่งกำลังใจ และอธิษฐานเผื่อ
2012-08-14 จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2012-08-12 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2012-08-09 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
2012-08-08 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2012-08-07 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-08-07 ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
2012-08-01 มอบโต๊ะ เก้าอี้ให้โรงเรียนเครือข่าย 1 ช่วย 9
2012-07-31 ประชุม P.T.A.
2012-07-30 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-08-01 ดูงาน FEP
2012-07-28 จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2012-07-27 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2012-07-27 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2012-07-26 ฉลามหนุ่ม \"เจมส์บอนด์\" ตัวแทนนักกีฬาไทยนำนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโอลิมปิกเกมส์
2012-07-26 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-07-26 แชมป์ภาคเหนือ Sponsor Thailand Championship 2012
2012-07-25 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
2012-07-25 แสดงความยินดีชนะเลิศ Thailand Go Green 2554
2012-07-25 Writing Workshop
2012-07-23 ชีวิตที่เลือกได้ (Choose to Change)
2012-07-23 ดงซ่อมวิทยาคม ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
2012-07-21 ตรวจประเมินลูกเสือขั้นที่ 5
2012-07-20 ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-07-19 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคฯ
2012-07-17 ศึกษาดูงาน
2012-07-17 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2012-07-13 P.R.C. ซ้อมรับมือระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
2012-07-12 ครูรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูสอนดี”
2012-07-12 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2012-07-12 ร่วมแสดงความยินดี
2012-07-12 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ
2012-07-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-07-09 Language Immersion Program, New Zealand
2012-07-09 ร่วมงานเลี้ยงอำลากงสุลจีน
2012-07-09 การถ่ายทำสารคดีอาเซียน
2012-07-09 รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
2012-07-09 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-07-06 นักเรียน P.R.C. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากรุกไทย
2012-07-06 ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ITSC MEMO BOX)
2012-07-06 สัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย - มาเลเซีย
2012-07-05 ASEAN EDUCATION CHALLENGE 2012
2012-07-04 สัปดาห์ห้องสมุด
2012-07-04 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
2012-07-03 World Learning 2012
2012-07-02 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2012-07-02 ASEAN IS COMING
2012-06-29 PRC Rugby Team
2012-06-29 ให้การต้อนรับ
2012-06-29 ประชุมผู้บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
2012-06-28 ฟุตบอลชำนาญคัพ 2012
2012-06-28 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2012-06-27 ชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์วันมหิดล 2555
2012-06-26 กิจกรรมวันสุนทรภู่
2012-06-26 ให้การต้อนรับผู้ประสานงาน CVT
2012-06-26 Allianz Junior Football Camp 2012
2012-06-25 ลูกเสืออาสา กกต.
2012-06-22 ชนะเลิศ Kodu Game Lab
2012-06-22 ร่วมงานประชุมวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2012-06-25 มหกรรมวิชาการ สกว.
2012-06-22 ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-06-18 ประชุมนโยบายเรียนฟรี เรียนดี15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
2012-06-19 ประชุมครูภาษาอังกฤษ
2012-06-18 รีทรีตนักการ-รปภ. ร่วมด้วย ช่วยกัน
2012-06-18 สรุปผลการดำเนินงาน Language Immersion Program
2012-06-18 คลินิกฟุตบอล
2012-06-18 iCamp
2012-06-15 TESOL Course
2012-06-15 ให้การต้อนรับ ติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2012-06-15 22 ปี เชียงใหม่นิวส์
2012-06-14 ให้การต้อนรับ Aomori
2012-06-14 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม
2012-06-13 กำจัดยุงลายในโรงเรียน
2012-06-13 มอบภาพนักฟุตบอลในอดีต
2012-06-14 แสดงความยินดี
2012-06-11 OTPC
2012-06-07 ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ให้โอวาทนักเรียน
2012-06-07 การจัดชั้นเรียนภาคภาษาอังกฤษ
2012-06-07 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-06-06 แบ่งปันความรู้
2012-06-06 แบ่งปันความรู้
2012-06-06 Scholastic Book Fair
2012-06-06 ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
2012-06-01 ร่วมงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
2012-05-31 P.R.C. สร้างชื่อระดับประเทศ จากการแข่งขันเคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์โอลิมปิก
2012-05-31 แสดงความยินดี
2012-05-31 ร่วมนมัสการขอบคุณพระเจ้า
2012-05-30 ขอแสดงความยินดี
2012-05-30 ร่วมแสดงความยินดี
2012-05-30 ร่วมแสดงความเสียใจ
2012-05-29 ร่วมแสดงความยินดี
2012-05-28 ร่วมแสดงความยินดี
2012-05-28 ให้การต้อนรับ St.Andrew\'s Junior School
2012-05-28 อบรม พัฒนาการเขียนงาน โครงการให้สอดคล้องกัีบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2012-05-25 รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
2012-05-25 P.R.C. รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย TMC ระดับประเทศ
2012-05-24 ร่วมแสดงความยินดี
2012-05-24 ร่วมแสดงความยินดี
2012-05-23 ให้การต้อนรับมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ
2012-05-22 ภูเก็ตเกมส์
2012-05-17 แสดงความยินดี
2012-05-17 แสดงความยินดี
2012-05-17 แสดงความยินดี
2012-05-17 แสดงความยินดี
2012-05-17 Jolly phonics
2012-05-17 ร่วมเปิดงาน สำนักงานภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2012-05-16 การสร้างวินัยเชิงบวกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยประถมศึกษา
2012-05-16 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี
2012-05-14 ครูดี ศรีปรินส์รอยฯ
2012-05-14 The Emotion of Music part 14
2012-05-12 รีทรีตบุคลากรคริสเตียน
2012-05-12 ประชุมสัมมนา Key persons
2012-05-10 นมัสการพระเจ้า ปีการศึกษา 2555
2012-04-27 ปฐมนิเทศครูใหม่ 2555
2012-04-27 รดน้ำดำหัว
2012-04-25 พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2012-04-25 รดน้ำดำหัว
2012-04-24 ร่วมแสดงความยินดี
2012-04-23 รดน้ำดำหัว
2012-04-23 รดน้ำดำหัว
2012-04-23 Language Immersion Program
2012-04-23 สมาคมโรงเรียนเอกชนฯ ดำหัวผู้บริหาร
2012-04-19 รดน้ำดำหัว ขอพร จากคณะครู
2012-04-19 นิทรรศการพระประวัติ/พระกรณียกิจ
2012-04-17 ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2012-04-17 ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป.
2012-04-06 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2012-04-06 ฟุตบอลยุวชนปรินส์ฯ ครั้งที่ 2
2012-04-05 บันทึกเสียงสัมภาษณ์
2012-04-04 สัมภาษณ์รายการ มองเมืองเหนือ
2012-04-03 นายกัณตภณ รับทุน ก.พ. ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
2012-04-03 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ (พื้นที่จริง)
2012-04-02 Summer Course
2012-04-02 พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2012-04-02 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2012-04-02 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
2012-04-02 P.R.C. รับรางวัล \"โครงการดีเด่นระดับประเทศ\"
2012-03-28 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012
2012-03-27 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ (พื้นที่จริง)
2012-03-27 เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2012-03-27 คณะลูกเสือ เนตรนารี ทัศนศึกษา
2012-03-27 รับมอบ หน้ากากอนามัย
2012-03-27 125 ปีการก่อตั้ง โรงเรียนชายวังสิงห์คำ
2012-03-21 ร่วมไว้อาลัย
2012-03-21 Thai PBS Spelling Contest
2012-03-20 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ (พื้นที่จริง)
2012-03-16 Summer Course
2012-03-16 ให้ต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ นายกเทศมนตรี Southland และผู้อำนวยการโรงเรียน 7 แห่ง ของ Southland
2012-03-16 ร่วมเสวนาเรื่อง พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
2012-03-16 แสดงความยินดี
2012-03-12 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ
2012-03-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-03-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-03-12 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-03-08 FEP ทัศนศึกษาสิงคโปร์
2012-03-05 ร่วมไว้อาลัย
2012-03-02 โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ
2012-02-29 นายกสมาคมฯมอบเกียรติบัตร
2012-02-27 P.R.C. ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ รายการวิทยสัประยุทธ
2012-02-27 PTA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2554
2012-02-24 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-02-23 ให้การต้อนรับ ติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2012-02-22 P.R.C. รู้รักษ์ พิทักษ์ช้าง
2012-02-22 งานเลี้ยงเกษียณอายุครู บุคลากร
2012-02-22 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
2012-02-21 เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62
2012-02-21 คณะนักเรียนเข้าพบผู้บริหาร
2012-02-21 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
2012-02-20 นักเรียน PRC รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ
2012-02-20 นักเรียน PRC รับรางวัลแข่งขันหมากล้อม ระดับประเทศ
2012-02-20 ดูบาสเป็น เล่นบาสได้
2012-02-17 อำลาอาลัย : คุณ
2012-02-16 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ
2012-02-15 YMCA Osaka visits PRC
2012-02-15 P.R.C.Spirit แด่ ด.ญ เชิดศิริ เชิดชู
2012-02-14 ร่วมส่งแรงเชียร์ กำลังใจให้นักเรียน P.R.C. ในรายการวิทยสัประยุทธ์ รอบ 4 ทีมสุดท้าย
2012-02-14 เหรียญทองรักบี้ 7 คน อุบลราชธานีเกมส์
2012-02-16 ฝึกซ้อมกระบวนอิสริยยศฯ
2012-02-13 เลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาท
2012-02-13 เดินเทิดพระเกียรติ วันการศึกษาเอกชน
2012-02-13 วันการศึกษาเอกชน
2012-02-09 P.R.C.Spirit แด่ ด.ญ เชิดศิริ เชิดชู
2012-02-09 ประชุมผู้ปกครองรับทุนการศึกษา
2012-02-14 บันทึกเทปนวัตกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ศุภชัย ยันต์พิเศษ
2012-02-14 บันทึกเทปนวัตกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์
2012-02-07 PRCAA Rally 2012 Share a smile
2012-02-07 รับการตรวจการประเมินโครงการ \"ต้นกล้าพิทักษ์โลก\"
2012-02-07 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
2012-02-07 PRC Band สร้างสีสันงานไม้ดอกฯ
2012-02-06 FEP Parents\' Day
2012-02-06 แสดงความยินดี
2012-02-06 ร่วมงาน YRC OPEN HOUSE
2012-02-01 ส.น.ป. สวัสดีปีใหม่ 2555
2012-02-01 สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน
2012-01-30 เตรียมความพร้อมค่ายอาสา เมืองวังเวียง สปป.ลาว
2012-01-30 ทีม P.R.C. ชนะการแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์
2012-01-30 กีฬาอนุบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8
2012-01-30 ครู...อยู่ในใจพวกเราเสมอ
2012-01-30 M&M : An Evening of Music & Magic
2012-01-27 AUN Concert
2012-01-25 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2012-01-25 วอลเลย์บอลเชื่อมสามัคคี
2012-01-24 ส.น.ป. จัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย์
2012-01-20 แสดงความยินดี
2012-01-30 ร่วมส่งแรงเชียร์ กำลังใจให้นักเรียน P.R.C. ในรายการวิทยสัประยุทธ์
2012-01-20 ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฟิลิป อิทธิฤทธิพันธุ์
2012-01-18 ส.น.ป.ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
2012-01-18 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2012-01-17 อวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด
2012-01-17 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2012-01-17 วันครู 2555
2012-01-17 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
2012-01-17 LIP New Zealand
2012-01-13 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2012-01-12 สวัสดีปีใหม่ 2012
2012-01-12 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-11 ร่วมไว้อาลัย
2012-01-10 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-10 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-10 ร่วมไว้อาลัย
2012-01-06 อวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่และแสดงความยินดี
2012-01-12 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-06 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-06 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-06 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2012-01-05 อวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
2012-01-04 Music Night 2011
2011-12-22 P.R.C. รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2011-12-22 THE P.R.C. GOLF TOURNAMENT 2011
2011-12-22 มอบรูปวาด
2011-12-19 คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
2011-12-19 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
2011-12-15 นักเรียนเก่ารุ่นมีน 2531/1988 เยี่ยมโรงเรียนและพบปะครูเก่า
2011-12-16 Joy To The World Christmas Tree Decoration Contest 2011
2011-12-13 ประมูลภาพช่วยเหลือ ด.ญ เชิดศิริ เชิดชู
2011-12-07 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตประจำปี 2554
2011-12-07 นานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
2011-12-06 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
2011-12-01 ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
2011-12-01 ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
2011-12-03 บันทึกเทปรายการ \\\"รู้ค่าพลังงาน\\\"
2011-11-28 เสวนาระลึกองค์อุปถัมภ์โรงเรียน
2011-11-28 ตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
2011-11-28 พิธีเปิดค่ายวิชาการ ม.6 รุ่น \"คุณ\"
2011-11-21 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2011-11-21 เยี่ยมเยียนคริสตจักรสุริยะชัยพร
2011-11-21 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตหลักสี่ กทม.
2011-11-21 F.O.C. อาสาพัฒนา
2011-11-21 International Affairs
2011-11-17 นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2011-11-17 นักศึกษาวิชาทหาร บำเพ็ญประโยชน์ลำเลียงน้ำส่งให้ผู้ประสบอุทกภัย
2011-11-17 นิทรรศการ 85 ปี ส.น.ป.
2011-11-17 จากรุ่นสู่รุ่น
2011-11-16 The Experience of Vocal & Strings Concert Part 3
2011-11-16 แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 30
2011-11-16 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
2011-11-08 ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
2011-11-07 P.R.C. ประชาชนชาวเชียงใหม่ และโครงการ ส้วมเฉพาะกิจ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2011-11-07 P.R.C. คว้ารางวัลถ้วยรวม โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
2011-11-07 รับมอบเงินอาหารกลางวัน
2011-11-07 ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
2011-11-07 ค่ายฟูมฟักนักเรียนผู้เชื่อใหม่(กลุ่มอัลฟา)
2011-11-04 ร่วมงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2011-11-04 แถลงข่าวเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 Thailand International Balloon Festival 2011
2011-11-04 รับมอบเครื่องทำน้ำเย็น
2011-11-03 รวมพลัง.... ส่งแรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2011-11-04 P.R.C. ประชาชนชาวเชียงใหม่และโครงการ \"ส้วมเฉพาะกิจ\" ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2011-11-01 เปิดนิทรรศการ\\\"ดวงแก้วที่จากไป...ดวงหทัยพสกนิกร\\\"
2011-11-01 พิธีนมัสการ ครบ 100 วัน ของการสิ้นพระชนม์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
2011-11-01 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ครบรอบ 51 ปี การก่อตั้ง
2011-10-28 คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4
2011-10-27 อบรมเชิงปฏิบัติการ
2011-10-25 ส.น.ป. ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม
2011-10-25 วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช
2011-10-25 วิทยากรพัฒนาผู้บริหารฯ
2011-10-20 ร่วมไว้อาลัย
2011-10-19 ประชุมสัมมนา Key persons
2011-10-19 บาสเก็ตบอล กีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่
2011-10-14 ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาีีรี โรงเรียนเอกชน
2011-10-12 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 /2555
2011-10-11 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2011-10-10 แสดงความยินดี
2011-10-10 นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
2011-10-10 วอลเลย์บอลกระชับมิตร
2011-10-05 แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่จากแขวงการทาง
2011-10-05 ประชุมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
2011-10-03 P.R.C. พร้อมเปิดทำการ
2011-10-01 ทำความสะอาดโรงเรียน
2011-09-29 สถานการณ์น้ำท่วมภายในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2011-09-27 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
2011-09-27 แสดงมุทิตาจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2011-09-27 ฉลองครบรอบ 62 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
2011-09-26 กีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
2011-09-23 กฟผ.เสนอการตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน
2011-09-22 วันเยาวชนแห่งชาติ 2554
2011-09-22 ตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2011-09-22 วันสันติภาพสากล
2011-09-19 P.R.C. รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
2011-09-19 P.R.C. ชนะเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู
2011-09-19 บริจาคเงินสมทบทุนนักเรียนขัดสน
2011-09-17 การสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีจากภายนอกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
2011-09-16 พิธีนมัสการ ครบ 50 วัน ของการสิ้นพระชนม์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
2011-09-16 ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวาร (50 วัน) เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-09-16 ถวายพระพร
2011-09-15 เด็กเก่งกอล์ฟ 12 ปี
2011-09-12 ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ตัวนักเรียน
2011-09-12 ดูงานการใช้ ICT เพื่อการสอน
2011-09-12 แผนการเรียน ศิลป์ - ดนตรี แสดงคอนเสิร์ต
2011-09-12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเมล็ดพันธ์ทางวัฒนธรรม
2011-09-09 บริจาคโลหิต
2011-09-09 นักเรียน P.R.C คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน Yamaha Thailand Music Festival 2011
2011-09-08 ศตวรรษ ชมชื่น นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เตรียมชิงแชมป์รายการ Sea Games
2011-09-08 P.R.C. ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพ Deutscher Tag
2011-09-08 นมัสการและแสดงความเคารพ
2011-09-08 อ.พงษ์ ตนานนท์ และคณะนักเรียนเก่า เข้าเยี่ยมชมอาคาร 100ปีสถาบันแฮรีส
2011-09-08 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟ
2011-09-06 ร่วมไว้อาลัย
2011-09-06 เยี่ยมนักเรียนเก่าอาวุโส
2011-09-01 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2011-08-29 อบรมการพัฒนาการจัดการเีรียนรู้ ส่งเสริมการคิด และสร้างสรรค์ผลงาน
2011-09-14 ลงนาม MOU : PRC-IPC
2011-08-26 หนูน้อยฟันดี กับพี่ ส.น.ป. ครั้งที่ 1
2011-08-25 ทบทวนความรู้เรื่องกฎจราจร
2011-08-25 วางพวงมาลาถวายสักการะเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-08-25 แชมป์ประเทศไทยรักบี้ฟุตบอล 7 คน
2011-08-24 ก.พ.แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
2011-08-23 PRC Deligation Visit in New Zealand
2011-08-23 ว่ายน้ำชนะเลิศ อันดับ 1 คะแนนรวมทีมสูงสุด
2011-08-23 เด็กเก่งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2011-08-22 คณะครูร่วมอบรม
2011-08-19 ช่วยผู้ประสพอุทกภัยแม่สามแลบ
2011-08-18 P.R.C. เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน
2011-08-17 นำเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน
2011-08-15 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา
2011-08-14 ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-08-14 ลงนามถวายความอาลัยเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-08-08 กิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ
2011-08-07 สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟเสด็จฯ เยือนกองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
2011-08-05 ลูกเสือ PRC แสดงวัฒนธรรมไทย
2011-08-04 โครงการบริการ อาสาจราจร ระดับประถมศึกษา
2011-08-04 สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
2011-08-04 PRC@บางอ้อ
2011-08-01 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สมศ.
2011-08-01 วางพวงมาลาถวายสักการะเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-08-03 น้อมจิตอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2011-07-29 ลูกเสือ PRC เดินทางถึงสวีเดน
2011-07-29 ธนาคารโรงเรียน
2011-07-29 ร่วมไว้อาลัยเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
2011-07-21 ศึกษาดูงาน
2011-07-20 คณะลูกเสือเนตรนาีีรีร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก รับฟังการบรรยายพิเศษจากกงสุลประเทศสวีเดน
2011-07-19 ร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาบาส
2011-07-19 กิจกรรมวันพัฒนาโรงเรียน
2011-07-14 รับมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ Scholastic
2011-07-13 นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2011-07-13 คณะลูกเสือเนตรนาีีรีร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก เข้ารับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด
2011-07-12 อบรมผู้ช่วยจราจร
2011-07-12 Book Fair
2011-07-12 แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
2011-07-11 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2011-07-11 ร่วมแสดงความยินดี คณะลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก
2011-07-06 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
2011-07-06 รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
2011-07-06 ลูกเสืออาสา กกต. ร่วมอำนวยความสะดวกการเลือกตั้ง
2011-07-04 ค่ายFocused English Program : FEP
2011-07-04 บรรยายพิเศษ\"เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น\"
2011-07-01 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
2011-06-30 สมาคมผู้ปกครองและครูมอบเงินสนับสนุน
2011-06-29 ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง
2011-06-29 สัมมนาพิเศษวิทยาศาสตร์
2011-06-28 ร่วมพิธีเปิดโครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย
2011-06-27 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
2011-06-27 รีทรีตนักการ-รปภ. “เอกภาพในการอยู่ร่วมกัน”
2011-06-24 อบรม MacBook & iPad Demonstration
2011-06-24 นักเรียนร่วมเป็นวิทยากร
2011-06-22 ร่วมแสดงความยินดี
2011-06-22 สช.ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2011-06-22 ดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
2011-06-20 เตรียมการรับเสด็จฯ
2011-06-15 P.R.C. รองแชมป์สายภูผา รายการวิทยสัประยุทธ์
2011-06-15 ดูงานทะเบียนวัดผล
2011-06-15 เเสดงความยินดีเชียงใหม่นิวส์
2011-06-14 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
2011-06-13 ร่วมให้ข้อมูลวิจัยฯ
2011-06-13 รีทรีตครู-บุคลากร “เอกภาพในการอยู่ร่วมกัน”
2011-06-13 P.R.C. รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
2011-06-07 เตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน
2011-06-03 เยือน P.R.C.
2011-06-02 PRC ผ่านการประเมินศูนย์ฯ พอเพียง
2011-05-30 นักเรียน PRC รับทุนโครงการ PASCH
2011-05-30 นักเรียน gifted รับรางวัลโครงการประกวดเรื่องเล่า
2011-05-30 นักเรียน PRC เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2011-05-30 วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่
2011-05-25 รับการประเมินศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง
2011-05-25 Celebration of Scholaship Winner
2011-05-25 MOU สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
2011-05-24 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
2011-05-23 นักเรียน PRC คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย
2011-05-23 ดนย์.... รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมากล้อม
2011-05-23 เชิญร่วมส่งแรงเชียร์ทีม P.R.C. ในรายการวิทยสัประยุทธ์
2011-05-20 Meeting ปรินส์ฯ-ดารา : Each other
2011-05-20 ครูทำงาน 20 ปีทัศนศึกษาเวียดนาม
2011-05-05 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
2011-05-05 รีทรีตบุคลากรคริสเตียน
2011-05-05 รับรางวัลบทความฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน
2011-05-05 ประชุมครูรวม 2554
2011-05-05 มอบเกียรติบัตร PRC_FC
2011-05-05 มอบเกียรติบัตรอบรมเทนนิส
2011-05-05 ฝึกอบรมลูกเสือพระมงกุฎ
2011-05-05 ปฐมนิเทศครูใหม่ 2554
2011-05-05 รดน้ำดำหัว
2011-05-05 Democracy 73 ดำหัวผู้อำนวยการ
2011-04-22 ฝ่ายสนับสนุนดำหัวคณะผู้บริหาร
2011-04-21 PRC Football Academy
2011-04-21 สมาคมโรงเรียนเอกชนฯ ดำหัวผู้บริหาร
2011-04-21 รดน้ำดำหัว
2011-04-19 ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ลำปาง
2011-04-18 ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป.
2011-04-08 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2011-04-07 นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา ตัวแทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเข้าประชุม ASEAN Youth Seminar \\\" Empowering ASEAN Youth to take Action on Global Warmming \\\"
2011-04-07 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2011-04-01 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
2011-03-30 PRC Band LIVE in Singapore
2011-03-29 ขอขอบคุณ
2011-03-29 เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2011-03-14 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น
2011-03-14 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันปิดภาคเรียนและเกษียณอายุการทำงาน
2011-03-14 ลูกเสือปั่นจักรยานเดินทางไกล
2011-03-10 นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร P.R.C.
2011-03-10 อบรม รู้ตน รู้คน รู้งาน
2011-03-10 อำลาอาลัย : Xavier
2011-03-02 PTA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2011-02-25 P.R.C. รับรางวัลการแปลผลงานภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค
2011-02-25 รองชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิสภาคเหนือ
2011-02-23 ศุภณัฐ วรรณกุล ลูก PRC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
2011-02-23 P.R.C. ชนะเลิศการแข่งขัน TARO-Math Tournament ระดับภูมิภาค
2011-02-22 ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ให้โอวาทนักเรียน
2011-02-22 อำลาอาลัย : เอม
2011-02-22 รักบี้ฟุตบอลประเพณี VC vs PRC
2011-02-22 ชนะเลิศประเภททีมกอล์ฟปรินส์คัพ ครั้งที่ 11
2011-02-22 ศุภณัฐ วรรณกุล คว้ารางวัลการแข่งขันขี่ม้า
2011-02-21 ชนะเลิศหมากล้อมยุวชนนานาชาติ ครั้งที่ 6
2011-02-19 MOU ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา
2011-02-19 ชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา
2011-02-19 เด็กเก่ง NSC & YSC 2011
2011-02-19 เลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาท
2011-02-19 อ.คิงส์ฮิลล์ร่วมย้อนรอย P.R.C.
2011-02-16 รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก.
2011-02-15 ขอแสดงความยินดี
2011-02-09 PRC ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
2011-02-11 รับการตรวจประเมินลดโลกร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 6
2011-02-09 YMCA Osaka visits PRC
2011-02-15 NARIT เยือนศูนย์ดาราศาสตร์
2011-02-07 PRC Band สร้างสีสันงานไม้ดอกไม้ประดับ
2011-01-26 ประชุมชี้แจง O-NET
2011-01-26 MOU โครงการห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา
2011-01-26 รีทรีตผู้บริหารสถานศึกษา
2011-01-26 เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส
2011-01-26 F.O.C. จัดกิจกรรมคริสตมาส
2011-01-26 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2011-01-20 ลูกหลานพ่อครูแฮรีส เยือน P.R.C.
2011-01-19 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
2011-01-20 วันครู 2554
2011-01-16 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
2011-01-16 ประชุมสัมมนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2011-01-14 มหกรรมรวมพลผู้นำเด็กและเยาวชนกลุ่มภาคเหนือ
2011-01-13 P.R.C. คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ฯ
2011-01-13 อัศวิน มอก.ประเมินโครงการรอบชิงชนะเลิศ
2011-01-12 BlueHeart ชนะเลิศอันดับ 1 Asia Music Contest#6
2011-01-11 สวัสดีปีใหม่ 2011
2011-01-12 ขวัญใจมหาชน Thailand Go Green
2011-01-10 มหกรรมรวมพลผู้นำเด็กและเยาวชนฯ
2011-01-06 P.R.C. คว้ารางวัลแข่งขันภาษาอังกฤษ \"เพชรยอดมงกุฏ\"
2011-01-04 นมัสการพระเจ้าต้อนรับปีใหม่
2011-01-04 ร่วมงาน 100 ปี วชิราวุธ
2011-01-04 รับมอบทุนการศึกษา
2010-12-24 Music Night 2010
2010-12-22 คริสตสัมพันธ์
2010-12-22 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
2010-12-22 คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
2010-12-21 เสวนา ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ
2010-12-22 คริสตมาสสัมพันธ์
2010-12-22 ค่ายจิตอาสาสภานักเรียน
2010-12-14 รับการตรวจประเมินเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
2010-12-14 เยือน P.R.C.
2010-12-14 ศึกษาดูงานตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนฯ
2010-12-14 เยือน P.R.C.
2010-12-12 สัมมนาภูมิปัญญาเยาวชนไทยต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 2
2010-12-12 มหาวชิราวุธเยือน P.R.C.
2010-12-12 รับโล่รางวัลโรงเรียนสีเขียว
2010-12-07 ร่วมงานสโมสรสันนิบาต
2010-12-07 จุดเทียนชัยถวายพระพร
2010-12-07 ลงนามถวายพระพร
2010-12-07 บำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวามหาราช
2010-12-07 เยือน P.R.C.
2010-11-29 ถวายพระพรฯ 85 พรรษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2010-11-29 กองลูกเสือ P.R.C. วางพวงมาลาวันวชิราวุธ
2010-11-29 ประชุมเตรียมความพร้อม 100 ปีลูกเสือไทยฯ
2010-11-29 ถวายพระพร
2010-11-24 นมัสการระลึกถึงพ่อครูแฮรีส
2010-11-22 มุทิตาจิต
2010-11-19 รับรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ
2010-11-13 รับการตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน
2010-11-11 ไว้อาลัย
2010-11-11 เยือน P.R.C.
2010-11-10 สมทบกองทุน 100 ปี
2010-11-10 สมทบกองทุน 100 ปี
2010-11-10 ประชุมชี้แจงการรับทุนปีการศึกษา 2553
2010-11-11 Thailand Go Green
2010-11-10 เตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือ 100 ปี
2010-11-08 The Experience of Vocal & Strings Concert Part 3
2010-11-04 ไว้อาลัย
2010-11-04 แสดงความยินดี
2010-11-04 ติดตามการดำเนินงานอาคาร 100 ปี
2010-11-03 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชนฯ
2010-10-27 ร่วมส่งใจเชียร์ อ.รุ่งกานต์ วังบุญ ตัวแทนครูไทยเข้าแข่งขัน Microsoft Worldwide Innovative Teacher Forum 2010
2010-10-26 การอบรมนักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร
2010-10-26 เยือน P.R.C.
2010-10-20 ไว้อาลัย
2010-10-12 ไว้อาลัย
2010-10-12 ศึกษาดูงาน
2010-10-12 หนุนใจคุณครูเสนาะ ชิกรัตน์
2010-10-12 รีทรีตนักเรียน F.O.C. ระดับประถมศึกษา
2010-10-12 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ATC
2010-10-10 ไว้อาลัย
2010-10-01 SNAP Club รองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดโครงการชมรมเยาวชนรักษ์พลังงาน
2010-09-30 เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือเหล่าสมุทร ครั้งที่ 14
2010-09-30 มุทิตาจิตผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่
2010-09-28 ผ่านหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการศึกษารุ่นใหม่
2010-09-28 61 ปี วันชาติจีน
2010-09-28 วางพวงมาลาวันมหิดล
2010-09-22 นักเรียนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ
2010-09-22 วันสันติภาพสากล
2010-09-22 7 สถาบัน รวมใจเทิดไท้ ถวายองค์ราชัน
2010-09-22 แสดงความยินดีนักกีฬา
2010-09-22 NBCC visits PRC
2010-09-17 เปิดอาคาร 75 ปี สภา
2010-09-17 วัยใสไร้พุง
2010-09-17 อบรมลูกเสือ กกต. รุ่นที่ 3
2010-09-15 P.R.C. คว้ารางวัลคะแนนสูงสุดของภาคเหนือ จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2
2010-09-15 Grow Little Geek ตามหาฝัน... คว้ารางวัลระดับประเทศ
2010-09-15 ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมขยายเครือข่ายเงินทองของมีค่า
2010-09-14 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ
2010-09-14 ตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2010-09-10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์
2010-09-10 รางวัลคะแนนสูงสุด อันดับชมเชย จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.
2010-09-10 P.R.C. รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2010-09-06 ฟุตบอลกระชับมิตร
2010-09-06 ตลาดนัดความรู้เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 2
2010-09-06 ชนะเลิศชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
2010-09-06 เครือข่ายยุวชน อัศวิน มอก.
2010-08-27 พิธีเข้าประจำกอง
2010-08-27 เปิดตัวโครงการ Green Energy for Thailand Go-Green
2010-08-25 ตอบปัญหาธรรมะ
2010-08-25 ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ชนะเลิศระดับประเทศ
2010-08-25 สอบภาษาจีน YCT
2010-08-25 มอบเมโลเดี้ยน
2010-08-23 อบรมแกนนำนักเรียน
2010-08-20 เด็กเก่ง : ชนะเลิศฟุตบอล 7 คน
2010-08-20 ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
2010-08-20 เด็กเก่ง : เหรียญทองแดงเทควันโด
2010-08-20 เด็กเก่ง : เผยแพร่วัฒนธรรม
2010-08-16 เด็กเก่ง P.R.C.
2010-08-16 สร้างฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติฯ
2010-08-16 ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
2010-08-16 ร่วมไว้อาลัยคุณลำดวน กัลชาญพิเศษ
2010-08-11 อบรมคอมพิวเตอร์ 4 ชุมชน
2010-08-10 ฮอมปอยมากอยเรื่องเงิน เจินจวนน้องปี้สู่วิถีพอเพียง
2010-08-10 รีทรีตนักเรียน F.O.C.: STAND BY ME
2010-08-08 หลักสูตรยกระดับคุณภาพผู้บริหารทั้งระบบ
2010-08-02 แสดงความยินดี
2010-08-02 ร่วมพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553
2010-07-28 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ
2010-07-28 ไว้อาลัย คุณแม่บัวชม กันทะปา
2010-07-16 เตรียมการประชุมฟื้นฟูฯ
2010-07-14 แสดงความยินดี
2010-07-14 รับทุนอบรมภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น
2010-07-12 ชนะเลิศ Yamaha Thailand Music Festival 2010
2010-07-12 อบรม ICT
2010-07-12 ค่าย FEP
2010-07-12 เลี้ยงขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง
2010-07-12 ครูพลังงาน P.R.C. รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม National Energy Conference of Educators
2010-07-08 ร่วมกิจกรรม Malay College Youth Development Summit 2010
2010-07-08 หนุนใจคุณครูเสนาะ ชิกรัตน์
2010-07-07 ดูงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
2010-07-07 ร่วมงานพบปะนักเรียนเก่าในกทม.
2010-07-07 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วยเหลืองานวิจัย Dr.James
2010-07-06 ดูงานวิชาการ
2010-07-04 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT ของครูทั้งโรงเรียนวันที่ 3,10 กรกฏาคม 2553
2010-07-02 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
2010-07-02 ไว้อาลัย
2010-06-30 ประชุมกรรมการสภานักเรียน
2010-08-10 โรงเรียนประชุมร่วมกับฝ่ายชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา
2010-06-29 Teaching English as a second language
2010-06-28 รีทรีตนักการ-รปภ.
2010-06-28 P.R.C. Music Staff Recital :: We are loyal Son of P.R.C. ::
2010-06-28 ติดตามการดำเนินงานอาคาร 100 ปี
2010-06-25 ณภัทร เจริญสันติ นักกีฬา \"ว่ายน้ำ\" ตัวแทนประเทศไทย
2010-06-24 งานชุมนุมผู้นำเยาวชนคน 3 D
2010-06-24 ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพฯ
2010-06-24 เยือน P.R.C.
2010-06-23 ร่วมประชุม Leadership Summit 2010
2010-06-24 ชนะเลิศประกวดวงโยธวาทิตสถานศึกษา
2010-06-24 Youth Counselor : YC
2010-06-23 งาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (White Power Day) To Be Number One
2010-06-22 นักเรียนชั้น ป.5 ร่วมงานวิจัย Dr.James
2010-06-17 มอบเสื้อสะท้อนแสงขี่จักรยาน
2010-06-17 แสดงความยินดี
2010-06-17 มอบจะเข้
2010-06-17 แสดงความยินดี 20 ปี เชียงใหม่นิวส์
2010-06-15 ประชุมกรรมการสมาคมเอกชน
2010-06-14 PTA ประชุมวิสามัญ 2/2553
2010-06-14 ชนะเลิศหมากรุกไทยเยาวชน
2010-06-02 ครู P.R.C. บันทึกเทปรายการทรูปลูกปัญญาดอทคอม
2010-06-02 P.R.C. สร้างชื่อเสียงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
2010-05-31 PTA ส่งมอบงาน
2010-05-31 โครงการครู 10 นาที หลังเคารพธงชาติ
2010-05-31 ขอขอบคุณ
2010-05-31 ร่วมพิธีทำบุญฯ
2010-05-31 ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
2010-05-26 อบรมปฏิบัติการโปรแกรมวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2010-05-26 ไว้อาลัย คุณประยูร ระพิพงษ์
2010-05-24 ประชุมแก้ไขระบบจราจร
2010-05-24 ขอขอบคุณ
2010-05-15 อบรมการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน
2010-05-15 แสดงความยินดี
2010-05-15 High Impact Teaching in the 21st Century
2010-05-15 ประชุมครูรวม
2010-05-15 รีทรีตบุคลากรคริสเตียน
2010-05-07 ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล
2010-05-04 ดำหัวคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2010-05-04 ปฐมนิเทศครูใหม่/2553
2010-05-04 สัมมนา : ภาวะผู้นำทางการศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง
2010-05-04 เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60
2010-04-29 ไว้อาลัย
2010-04-28 ดำหัวปี๋ใหม่พ่อเมือง
2010-04-28 ดำหัวผู้บริหาร
2010-04-28 PTA ดำหัวปี๋ใหม่เมือง
2010-04-28 รังษีวิทยารีทรีตสัญจร
2010-04-23 ไว้อาลัย ผป.มาลัย สุดารัตน์
2010-04-22 โครงการฝึกอบรมลูกเสือแบบเข้ม รุ่นที่ 1
2010-04-20 ดำหัวปี๋ใหม่ สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่
2010-04-19 ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป.
2010-04-19 ตามรอยพ่อครูแฮรีส
2010-04-01 ชนะเลิศเหรียญทอง
2010-04-01 ร่วมพิธีวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า
2010-03-30 เยือน P.R.C.
2010-03-30 A&T NZL visits P.R.C.
2010-03-30 เยือน P.R.C.
2010-03-30 ถอดรหัสหลักสูตรฯ เศรษฐกิจพอเพียง
2010-03-30 เยือน P.R.C.
2010-03-30 ทบทวนหลักสูตร
2010-03-30 เยือน P.R.C.
2010-03-19 พบปะครูคริสเตียน
2010-03-19 แสดงความยินดี
2010-03-19 ตามรอยพ่อครูแฮรีส
2010-03-16 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
2010-03-11 ครูไทย.... นำเสนอศักยภาพ IT ที่ประเทศสิงคโปร์
2010-03-10 แสดงความยินดี
2010-03-10 เยือน P.R.C.
2010-03-10 นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
2010-03-08 นักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติ
2010-03-05 ร่วมแสดงความยินดี... อ.รุ่งกานต์ วังบุญ
2010-03-03 นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
2010-03-03 อบรมบุคลิกภาพกับการพัฒนาทีมงาน
2010-03-03 ไว้อาลัยเจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
2010-03-02 Music from Scotland, America, and Thailand
2010-02-22 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนประเทศนิวซีแลนด์
2010-02-19 คนเก่ง NSC 2010
2010-02-16 เลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาท
2010-02-16 PTA ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2010-02-16 เยือน P.R.C.
2010-02-16 บริจาคเครื่องนุ่งห่ม
2010-02-12 วันการศึกษาเอกชน
2010-02-12 เยี่ยมครูอาวุโส
2010-02-12 เยือน P.R.C.
2010-02-12 P.R.C.Band in Flower Festival
2010-02-12 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
2010-02-08 นำเสนอผลงานเศรษฐกิจพอเพียง
2010-02-08 ตรวจสุขภาพประจำปี
2010-02-08 ฝ่ายการจัดการดูงาน
2010-02-02 อันดับ 3 การแข่งขันยิงปืน เมืองช้างเกมส์
2010-02-02 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2010-02-04 บริจาคเครื่องนุ่มห่ม
2010-02-02 Foreign Language Day
2010-02-02 รีทรีตครู : น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2010-02-02 ฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ-ยุพราช ครั้งที่ 13
2010-01-23 รับทุน NSC2010 ระดับภูมิภาค
2010-01-22 ร่วมแสดงความยินดี.. ธนดล กุลพฤทธานนท์ แชมป์หมากรุกประเทศไทย
2010-01-26 ชาวน้ำเงิน-ขาว ร่วมแสดงความยินดี ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
2010-01-22 นมัสการวันครู
2010-01-22 มงฟอร์ตฯ ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2010-01-22 วันครูเอกชนสัมพันธ์
2010-01-22 รักบี้ประเพณีปรินส์ฯ-วชิราวุธ ครั้งที่ 1
2010-01-15 สัปดาห์พัฒนาจิตใจ : Happiness
2010-01-15 อวยพรปีใหม่พ่อเมือง
2010-01-08 P.R.C. ร่วมแสดงความยินดีนักเรียน ม.6 รุ่น ฉันท์
2010-01-05 นักเรียนรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2009-12-16 P.R.C. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ เกษอินทร์ เหรียญทอง จากกีฬาว่ายน้ำซีเกมส์ ครั้งที่ 25
2009-12-11 C-Za ตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรม
2009-12-08 ร่วมงานสโมสรสันนิบาต
2009-12-08 จุดเทียนชัยถวายพระพร
2009-12-08 ลงนามถวายพระพร
2009-12-04 ร่วมพิธีสถาปนา 9 ปี ม.นอร์ท-เชียงใหม่
2009-12-08 เยี่ยมชมสถาบันแฮรีส
2009-12-04 ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง
2009-12-02 P.R.C. แชมป์ทักษะภาษาจีน
2009-12-02 P.R.C. Champion Ed-eXpo USA 2009
2009-12-02 เกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
2009-11-29 พิธีส่งมอบอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส
2009-11-26 รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ....ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 24
2009-11-25 บันทึกเทปถวายพระพร
2009-11-19 รำลึกถึงพ่อครูแฮรีสด้วยจิตกตัญญู
2009-11-17 ชนะเลิศการแข่งขันค้นหาอัจฉริยะไอที
2009-11-17 6 เหรียญทองยิงปืน สระหลวงเกมส์
2009-11-16 นมัสการระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2009-11-14 เชียงรายวิทยาคมเยือน P.R.C.
2009-11-14 Futures Research
2009-11-14 อบรมการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
2009-11-14 ตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
2009-11-14 ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
2009-11-07 ตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
2009-11-07 แสดงความยินดี
2009-11-04 ชนะเลิศหนูน้อยยี่เป็ง
2009-11-09 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
2009-11-04 รับตำแหน่งใหม่
2009-11-03 ชนะเลิศ Calendar International Charity 2010
2009-11-03 เยี่ยมชมศูนย์ดาราศาสตร์
2009-11-03 ประธานเปิดการแข่งขันวิ่งแฮรีส
2009-10-26 วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช
2009-10-24 วิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา
2009-10-24 นมัสการพระเจ้า ฉลอง 75 ปี สภา
2009-10-24 แสดงความยินดี
2009-10-24 อบรมสอนอย่างไรให้มีความสุข
2009-10-13 ร่วมแสดงความยินดี
2009-10-13 รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ASO Thailand
2009-10-13 ดูงานห้องสมุด
2009-10-13 ร่วมพิธีวางศิลารากอาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรฯ
2009-10-06 เยี่ยมเยียน คจ.พระพรชัย
2009-10-06 ครูพลังงาน... นำความรู้สู่ชุมชน
2009-10-06 ลูกเสือ กกต. ร่วมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
2009-10-05 ไทย-เทคเยือน P.R.C
2009-10-02 P.R.C. ร่วมงานฉลอง 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย
2009-10-02 เมืองไทย เมืองคนดี
2009-09-26 ลงนามถวายพระพร
2009-09-26 วันมหิดล
2009-09-25 แห่ถ้วยพระราชทาน Princess Cup P.T.A. Golf 2009
2009-09-22 รับมอบป้ายโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
2009-09-22 นักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
2009-09-22 อบรมนักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร
2009-09-21 NBCC visits P.R.C.
2009-09-21 อบรมลูกเสืออาสา กกต. รุ่นที่ 2
2009-09-21 นิเทศ Gifted
2009-09-17 ร่วมรับฟังรายการ ส.น.ป.สุดสัปดาห์
2009-09-17 ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2009
2009-09-15 PRC ครองถ้วยชนะเลิศฟุตบอล 75 ปี สภาฯ
2009-09-15 รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
2009-09-12 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
2009-09-09 ร่วมงาน ๙ ในดวงใจ
2009-09-08 ไว้อาลัย ดร.แม้น พงศ์อุดม
2009-09-07 รางวัล Gold Medal กับ Air – suctioned machine for post
2009-09-04 เยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจ
2009-09-02 3 รางวัลชนะเลิศชุมนุมระดับประเทศ
2009-09-02 ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขต
2009-09-02 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 3
2009-09-02 Aleart Online
2009-08-29 2 เหรียญคณิตศาสตร์ระดับชาติ
2009-08-29 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8/2552
2009-08-29 30 ปี ร่มเกล้า 22
2009-08-29 ขอขอบคุณ : Modern Man
2009-08-26 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 136 พรรษา เจ้าดารารัศมี
2009-08-26 วชิราวุธวิทยาลัยเยือน P.R.C.
2009-08-27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียน
2009-08-25 ชนะเลิศแข่งขันเล่านิทานชาดก
2009-08-25 ขอขอบคุณ P.R.C. 699-801
2009-08-25 ม.นเรศวร เยือน P.R.C.
2009-08-25 ให้ชีวิต..ให้โลหิตน้ำเงิน-ขาว
2009-08-24 ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยเยี่ยมเยียน P.R.C.
2009-08-24 กรีฑาสี 2009
2009-08-24 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี
2009-08-14 P.R.C. คิดไกล สู่ คิดได้ ไทยทำ
2009-08-04 เยือน P.R.C.
2009-08-04 P.R.C. ขอขอบคุณ
2009-08-04 แสดงความยินดี
2009-08-04 ต้อนรับคุรุสภา
2009-08-04 อ.ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ นำผลงานนำเสนอในรายการวิจัย ไทยคิด
2009-07-30 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) รับการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศจาก P.R.C.
2009-07-30 P.R.C. ซ้อมรับมือระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว : CMEX-09
2009-07-30 พิธีลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุราชกุมาร
2009-07-30 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2009-07-30 นักเรียน P.R.C. แชมป์หมากรุก ระดับประเทศ
2009-07-27 แสดงความยินดีฉลามหนุ่มเจมส์บอนด์ : ณัฐพงษ์ เกษอินทร์
2009-07-27 ไว้อาลัย อาร์ม : วัชรชัย จาตุประยูร
2009-07-27 ประชุมผู้ปกครอง FEP
2009-07-27 P.R.C. ดูงาน ม.พายัพ
2009-07-22 P.R.C. เขตป้องกันการแพร่ระบาด H1N1
2009-07-15 P.R.C. ร่วมป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
2009-07-13 UTEP visits P.R.C.
2009-07-13 นมัสการระลึกถึง ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
2009-07-13 NBT บันทึกเทปโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานฯ ดีเด่น
2009-07-13 P.R.C. Ochestra Concert
2009-07-13 ดูงาน PTA
2009-07-13 เดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
2009-07-13 มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
2009-07-13 P.R.C. Golf Charity 2009 มอบทุนการศึกษา
2009-07-02 แชมป์การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
2009-07-02 นักเรียน P.R.C. แชมป์สร้างสรรค์เกมส์ระดับประเทศ
2009-06-23 ไว้อาลัยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมยงค์
2009-06-23 ไว้อาลัย อ.ไพฑูรย์ รัตนัย
2009-06-23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับมอบโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก P.R.C.
2009-06-22 กองลูกเสือ P.R.C. ชนะเลิศเดินสวนสนามระดับจังหวัด
2009-06-22 รับมอบเช็คช่วยชาติ
2009-06-22 Spider 25 มอบจักรยาน
2009-06-22 วิทยากร : Special formula for differential and integration of Calculus
2009-06-17 เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ 2009
2009-06-12 แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
2009-06-12 เหรียญเงินคณิตศาสตร์ระดับชาติ
2009-06-10 ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่
2009-06-10 ประกวดสวนสนาม ระดับเขต
2009-06-05 P.R.C. รับรางวัลประกวดต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียว
2009-06-05 ดูงานนวัตกรรมการศึกษา
2009-06-05 P.R.C. บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
2009-06-03 สัมมนา : พัฒนาตน พัฒนางาน
2009-06-03 ดูงานนวัตกรรมการศึกษา
2009-06-03 Democracy 73 เยือนผู้อำนวยการ
2009-06-03 อบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็ง
2009-06-01 ร่วมงานป้องกันเอดส์ในวัยรุ่น
2009-06-01 วันงดสูบบุหรี่โลก
2009-05-29 P.R.C. บริจาคคอมพิวเตอร์ให้คริสตจักรสายธารพระพร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2009-05-28 เด็กเก่ง P.R.C. คว้ารางวัลที่ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดหนังสั้น
2009-05-26 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2009-05-26 รีทรีตบุคลากรคริสเตียน
2009-05-26 สามัคคีธรรม
2009-05-25 P.R.C. บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านบวกค้างจำนวน 5 ชุด
2009-05-25 P.R.C. บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนสืบนทีธรรมจำนวน 20 ชุด
2009-05-22 ร่วมงาน 80 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
2009-05-22 แสดงความยินดีผู้อำนวยการสวนพฤกษ์ฯ
2009-05-22 P.R.C. ถวายคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเชตุพนศึกษาจำนวน 10 ชุด
2009-05-15 โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งฯ
2009-05-14 ร่วมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
2009-05-14 ประชุมครูรวม ปีการศึกษา 2552
2009-05-13 Hands-on Minds-on for the 21st Century Learners
2009-05-07 ชนะเลิศหมากล้อม
2009-05-07 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
2009-05-07 สัมมนา Teamwork to Success : หลักสูตรแห่งการรู้คน
2009-05-07 ถวายราชสดุดีฯ วันฉัตรมงคล
2009-05-07 ปฐมนิเทศครูต่างประเทศ
2009-05-07 นิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2009-05-07 ต้อนรับผู้จัดการ
2009-05-06 ขอสุมาคารวะ
2009-04-29 ปฐมนิเทศครูใหม่
2009-04-27 ดำหัวปี๋ใหม่อธิการบดี มช.
2009-05-08 เด็กเก่ง : หมากล้อม เชียงรายเกมส์
2009-04-27 เด็กเก่ง : หมากล้อม กาญจนบุรีเกมส์
2009-04-24 ลงนามถวายพระพรฯ
2009-04-23 ประชุมความก้าวหน้าเครือข่ายนวัตกรฯ
2009-04-23 ดำหัวปี๋ใหม่
2009-04-23 ดำหัวปี๋ใหม่
2009-04-21 P.T.A .ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4
2009-04-20 เด็กเก่ง ; Chiangmai international Cricket Sixes
2009-04-20 พิธีรดน้ำดำหัวของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
2009-04-13 GOLF PTA TOUR 2009
2009-04-07 วันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
2009-04-07 มอบเงินสมทบทุนการจัดงานดำหัวปี๋ใหม่-ประชุมใหญ่สนป.
2009-04-06 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม ดูงานวิชาการและการบริหารช่วงชั้น 3, 4
2009-04-06 เชิญร่วมแถลงข่าวและแข่งขันกอล์ฟ
2009-04-03 เยือน P.R.C.
2009-04-03 PTA ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายฯ 8 สถาบัน
2009-04-03 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2009-03-31 งานพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและวันข้าราชการพลเรือน
2009-03-31 อบรม 3อ พิชิตพุง
2009-03-31 วางศิลารากสระว่ายน้ำปฐมวัย
2009-03-31 ประชุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2009-03-30 นมัสการพระเจ้าระลึกวันก่อตั้งโรงเรียน
2009-03-30 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลูกเสือไทย-ญี่ปุ่น
2009-03-30 เกษียณอายุงาน
2009-03-30 ประชุมครูรวม ปิดภาคเรียน
2009-03-30 รองชนะเลิศ อันดับ 1 กล้าใหม่...ใฝ่รู้
2009-03-30 สามัคคีธรรมบุคลากรคริสเตียน
2009-03-30 เซ็นสัญญาสระว่ายน้ำปฐมวัย
2009-03-26 P.T.A. GOLF CUP 2009
2009-03-16 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของ 4 สมาคม ท้องถิ่นเชียงใหม่
2009-03-03 Prince Charity Golf 2009
2009-03-03 เยี่ยมนักเรียนเก่า
2009-03-03 เยือน P.R.C.
2009-02-26 ลูกเสือชนเผ่าอาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
2009-02-26 4 รางวัลการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2009-02-26 เยี่ยมเยียนคริสตจักรหนองบัว
2009-02-26 F.O.C.__S.C.M.
2009-02-24 งานประชุมสมาคมนักเรียนเก่า PRC กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล
2009-02-24 ประชุม 6 โรงเรียนเครือข่ายฯ
2009-02-24 อบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2009-02-24 ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน กทม.
2009-02-24 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง
2009-02-17 อ.รุ่งกานต์ วังบุญ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
2009-02-16 แสดงความยินดี
2009-02-16 GO Goodwill Tournament 2009
2009-02-16 งานเลี้ยงรับรองผู้ให้โอวาท
2009-02-14 Prince Charity Golf
2009-02-14 P.R.C.Band in Flower Festival
2009-02-06 โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ ดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 3-4
2009-01-29 วิทยาลัยพลฯ เชียงใหม่ดูงาน
2009-01-29 ดูงาน BBL
2009-01-26 เยี่ยมเยียนโรงเรียนสันพระเนตร
2009-01-26 มอบของขวัญพระกุมาร
2009-01-26 ร่วมเปิดอาคารเอนกประสงค์
2009-01-26 กฟผ. มอบหลอดประหยัดไฟ
2009-01-22 แสงแห่งคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข
2009-01-19 สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
2009-01-16 สวัสดีปีใหม่ PTA Network
2009-01-16 เยือน P.R.C.
2009-01-16 P.R.C. Band ร่วมประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 28
2009-01-16 การแข่งขันกอล์ฟครู P.R.C.
2009-01-16 P.R.C. Teacher Golf Club ร่วมแข่งขันกอล์ฟเคนเนท\'51
2009-01-16 เยือน P.R.C.
2009-01-16 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2009-01-09 ผลการสอบข้อเขียนโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2009-01-08 การอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ ผู้นำกัลยาณมิตรใน P.R.C.
2009-01-08 การนมัสการพระเจ้าเพื่อขอการทรงนำตลอดปีใหม่ 2552
2009-01-07 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2009-01-06 Music Night 2008
2009-01-06 คริสตมาสพี่น้องสัมพันธ์
2008-12-23 ศึกษาเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
2008-12-22 ประทานหนังสือ
2008-12-22 ดูงาน SBM
2008-12-22 ดูงาน BBL
2008-12-22 ดูงานพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2008-12-22 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2008-12-18 แสดงความยินดี ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี การแข่งขันแบดมินตัน อบจ.แพร่
2008-12-17 ขอแสดงความยินดีกับลูกช้าง มช. ในโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552
2008-12-15 PRC ร่วมไว้อาลัย มณฑนัฐ เลิศอานนท์ตระกูล
2008-12-11 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนร่วมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2008-12-08 ลูกเสือรักษ์ดอยสุเทพ ครั้งที่ 3
2008-12-08 นักเรียน P.R.C. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ
2008-12-08 อาจารย์ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ รับเงินสนับสนุนโครงการรอยเท้าทางนิเวศน์ในโรงเรียน
2008-12-08 ร่วมงานสโมสรสันนิบาต จ.เชียงใหม่
2008-12-08 จุดเทียนชัยถวายพระพร
2008-12-08 ลงนามถวายพระพร
2008-12-08 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2008-12-05 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของช่วงชั้นที่ 3 และ 4
2008-12-08 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2008-12-03 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-12-03 แสดงความยินดี
2008-12-03 วิทยากรอบรม BBL
2008-12-03 แสดงความยินดีตัวแทนประเทศไทยแข่งหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ฯ
2008-12-03 แสดงความยินดี
2008-12-02 ประชุมเครือข่าย PTA
2008-12-01 งานมหกรรมเยาวชนกับการป้องกันเอดส์
2008-12-01 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
2008-12-01 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของช่วงชั้น ปฐมวัย
2008-11-28 นักเรียน P.R.C. รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2008-11-27 วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
2008-11-27 ดูงานการเรียนการสอน
2008-11-27 ราชภัฏนครปฐมเยือน P.R.C.
2008-11-27 เยาวชนคนเก่ง กับโครงการพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ระดับประเทศ
2008-11-25 บรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
2008-11-17 นมัสการพระเจ้าระลึกถึง ศจ.ดร.วิลเลียม แฮรีส
2008-11-17 Bud Collins tennis center
2008-11-14 นักเรียน P.R.C. เด็กดี มีคุณธรรม
2008-11-14 ถวายดอกไม้จันทน์
2008-11-13 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา\"วชิรวิทย์\"เกมส์ ครั้งที่ 12\"
2008-11-08 สภาวการณ์ด้านการบริโภคศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย
2008-11-08 บันทึกเทปถวายพระพร
2008-11-06 ไว้อาลัย
2008-11-05 กำหนดการประกันคุณภาพภายใน
2008-11-05 แสดงความยินดี สปข.3
2008-11-05 Popular Vote : Honda ASIMO Super Idea Contest
2008-11-05 รองชนะเลิศ อันดับ 1 Honda ASIMO Super Idea Contest
2008-10-31 ให้โลหิตสมานฉันท์ จากวันแม่สู่วันพ่อ
2008-10-30 ประชุมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
2008-10-29 ขอแสดงความยินดีกับ อ.รุ่งกานต์ วังบุญ
2008-10-28 ต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
2008-10-28 ฝ่ายบริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ร่วมกิจกรรม IMC 2008
2008-10-28 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง \"ผป.ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์\"
2008-10-27 International Mathematics Competition 2008 (IMC 2008)
2008-10-25 A Conference Workshop on Teaching with the Brain in Mind and Impact Teaching
2008-10-25 The Training Course on Strategies for Gifted Children
2008-10-24 วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
2008-10-22 กิจกรรมโครงการ\"วันสมเด็จย่า\"ประจำปี 2551
2008-10-14 Student\'s Brain
2008-10-08 เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-09-29 เครือข่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2008-09-29 ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ และ อ.ไววิทย์ จันสังสา
2008-09-26 เตรียมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2008-09-26 เยือน PRC
2008-09-25 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
2008-09-23 นักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2551
2008-09-22 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราขทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนฯ
2008-09-17 แถลงข่าว : เพลงดัง...เมื่อวันวาน
2008-09-17 ไว้อาลัย
2008-09-22 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดเกมส์และสื่อสร้างสรรค์ฯ
2008-09-11 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ
2008-09-08 กองลูกเสืออาสา กกต.
2008-09-08 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม 51
2008-09-09 นักเรียนสอบได้อันดับ 1-50 ของระดับประเทศ จากการสอบ English Proficiency
2008-09-01 ชนะเลิศการแข่งขันประกวดดนตรีสากล
2008-08-28 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ช. ร่วมกับ ม.ไซเบอร์ไทย มอบเงินสนับสนุนการอบรม ICT ครู P.R.C.
2008-08-25 แสดงความยินดี
2008-08-25 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-08-21 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-08-21 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ดูงาน
2008-08-20 แสดงความยินดีกับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2008-08-19 ศึกษาดูงาน BBL ประเทศนิวซีแลนด์
2008-08-18 ยินดีต้อนรับ
2008-08-18 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2551
2008-08-18 อบจ.เชียงใหม่ให้ความรู้ไข้เลือดออก
2008-08-18 กิจกรรม “เยาวชน พี.อาร์.ซี. ใส่ใจสิ่งแวดล้อมชุมชน”
2008-08-15 TO BE NUMBER ONE
2008-08-14 โครงการค่ายทักษะวิชาการสังคมทัศนารมณ์
2008-08-14 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
2008-08-14 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
2008-08-14 การแข่งขันกอล์ฟนักเรียน ผู้ปกครอง ครู P.R.C. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
2008-08-14 คอนเสิร์ตเปียโนและไวโอลิน
2008-08-14 ลูกเสือสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯ
2008-08-14 Democracy 73 สมทบกองทุน 100 ปี P.R.C.
2008-08-14 สัปดาห์ห้องสมุด 2551
2008-08-14 เผยแพร่พระกิตติคุณ
2008-08-11 ขอขอบคุณ
2008-08-11 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ดูงาน
2008-08-11 ดูงานจริยธรรม คุณธรรม
2008-08-11 ดูงาน BBL
2008-08-11 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีฯ
2008-08-07 ขอแสดงความยินดีกับทีมรักบี้ฟุตบอล P.R.C.
2008-08-04 กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์
2008-08-02 กรีฑาสีประถมศึกษา 2551
2008-08-02 แสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
2008-08-02 ดูงาน BBL
2008-07-31 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ชุด Thai B
2008-07-31 เซ็นสัญญาอาคารเพิ่มเติม
2008-07-31 ประชุมครูรรวม
2008-07-31 ไว้อาลัย
2008-07-31 แสดงความยินดี
2008-07-31 รับมอบป้ายโรงอาหารมาตรฐาน
2008-07-28 ถวายราชสดุดี
2008-07-28 แสดงความยินดี
2008-07-25 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2008-07-25 มอบพจนานุกรมภาษาล้านนา
2008-07-24 มอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
2008-07-23 เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-07-22 ติดตามผลงาน Critical Thinking Skills
2008-07-22 แสดงความยินดี
2008-07-22 Sponsor Thailand Champion 2008
2008-07-22 การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game
2008-07-22 ดูงานสถานศึกษาพอเพียง
2008-07-16 งานกรีฑาสีมัธยม ปีการศึกษา 2551
2008-07-14 แสดงความยินดีกับตัวแทนภาคเหนือ จากการแข่งขัน Shell Quiz on the Road
2008-07-11 Sponsor Thailand Championship 2008
2008-07-11 เรยีนาดูงาน
2008-07-11 มอบเครื่องนุ่งห่ม
2008-07-11 อบรมหัวหน้างาน ICT โรงเรียนในสังกัด สนง.พันธกิจการศึกษาฯ
2008-07-11 ค่าย F.O.C. : My Idol
2008-07-08 ฟุตบอลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2008-07-08 แสดงความยินดี
2008-07-07 ส่งกำลังใจ
2008-07-03 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคาร
2008-07-03 ไว้อาลัยบิดา อ.ศรีวรรณ์ ชุรินทร
2008-07-03 ดูงาน BBL
2008-07-03 โบว์ลิ่ง ส.น.ป.
2008-07-01 อบรมบทบาทหน้าที่ของเลขาฯ และการจัดเก็บเอกสาร
2008-07-01 WUHAN พบปะผู้บริหาร
2008-07-01 แนะนำการปรับสภาพแวดล้อม
2008-07-01 แสดงความยินดี Hamonis
2008-06-27 สาธิต มช.ดูงานวัดผล
2008-06-23 PRC Teacher Golf Club 1st
2008-06-23 Deakin University
2008-06-23 เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-06-23 ดูงานกิจการนักเรียน
2008-06-17 บริจาคเครื่องนุ่งห่ม
2008-06-17 เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-06-17 Democracy 73 : Back to 70\'s for PRC
2008-06-17 เสริมสมอง สอนกระบวนการคิด
2008-06-16 แสดงความยินดี
2008-06-16 17 ปี เชียงใหม่นิวส์
2008-06-16 สัมมนาการทำงานของสมองในแต่ละช่วงอายุวัย
2008-06-16 มอบชุดกาแฟ
2008-06-16 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-06-12 รับมอบจักรยานมิตรภาพเอเชีย
2008-06-10 กองลูกเสือ พี.อาร์.ซี. ชนะเลิศการประกวดสวนสนามระดับเขตพื้นที่เชียงใหม่ เขต 1
2008-06-10 รีทรีตนักการ
2008-06-10 อบรมครูภาษาต่างประเทศ : English in Regional Asia
2008-06-10 ไว้อาลัย พลอากาศตรีประสิทธิ์ เกษมทิตย์
2008-06-10 โครงการจักรยานมิตรภาพเอเชีย
2008-06-10 ไว้อาลัยบิดา อ.รุ่งทิพย์ สุภาพ
2008-06-10 ก่อสร้างอาคาร BBL
2008-06-10 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-06-10 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน PRC ร่วมงาน โบว์ลิ่งการกุศล
2008-06-13 ขอคำปรึกษาในการก่อสร้างอาคาร
2008-06-08 อบรมผู้นำนักเรียนห้องเรียนสีเขียวรุ่นที่ 9
2008-06-08 เยาวชน พี.อาร์.ซี.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2008-06-06 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-06-06 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฎศิลป์ ชม.
2008-06-04 ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2008-06-04 ไว้อาลัย นพ.ขนาน หัสศิริ
2008-06-02 ต้อนรับผู้จัดการ
2008-06-03 The Land of Heart P.R.C.
2008-06-02 แสดงความยินดี
2008-06-02 แถลงข่าว P.R.C. Football Club & P.R.C. Golf Club
2008-06-02 ดูงาน ICT
2008-06-02 ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน
2008-06-02 การบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนชาวพม่า(พายุนากีส)
2008-05-28 เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-05-28 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานสำหรับหน่วยงานร้านค้าและพัสดุ
2008-05-27 ค่ายทักษะทางภาษา : Literacy for all
2008-05-27 ให้ความรู้ AIDS ในสถานประกอบการ
2008-05-27 มอบหนังสือกล้วยไม้ไทย
2008-05-29 สัมมนาพัฒนาการทำงาน
2008-05-23 ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ร่วมพัฒนาโรงเรียน
2008-05-23 ศิษยาภิบาล คจ.ที่ 1 เชียงใหม่ เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-05-20 พิบูลบำเพ็ญ เยือน พี.อาร์.ซี.
2008-05-20 ปฐมนิเทศครูใหม่ 2551
2008-05-12 สัมมนาฝ่ายกิจการนักเรียน
2008-05-12 การอบรมคณะครูเรื่องจิตวิทยาในการดูแลนักเรียน
2008-05-07 ปฐมนิเทศครูภาษาต่างประเทศ
2008-05-07 รดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการ
2008-05-06 พิธีถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
2008-04-29 เยี่ยมครู P.R.C .อาวุโส
2008-04-28 การอบรมสัมมนา “ภาวะผู้นำเพื่อ P.R.C. ที่ดีกว่า”
2008-04-28 ชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพวัน Earth Day
2008-04-28 ร่วมพิธีฯ พระนเรศวรมหาราช
2008-04-22 ดำหัวผู้บริหารอาวุโส สช.
2008-04-22 ดำหัวคณะกรรมการอำนวยการ
2008-04-21 ดำหัวปี๋ใหม่ ส.น.ป.
2008-04-21 ประชุมใหญ่ ส.น.ป.
2008-04-11 ประชุมเครือข่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
2008-04-11 วัฒนาวิทยาลัยดูงาน BBL
2008-04-09 คุณเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง อดีตกัปตันและศูนย์หน้าทีมชาติไทย เยี่ยมเยือน P.R.C.
2008-04-08 ประชุม SWOT Analysis
2008-04-08 งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
2008-04-03 ดูงาน ICT
2008-04-04 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2008-04-01 งานวันคล้ายวันสถาปนาค่าย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2008-03-31 พิธีวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
2008-03-27 รีทรีตกรรมการนักเรียน F.O.C. : เอกภาพในการรับใช้
2008-03-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
2008-03-20 การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภาฯ
2008-03-20 การประชุมงานตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)
2008-03-27 ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครพิงค์
2008-03-12 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-03-10 รีทรีตกรรมการศาสนกิจ
2008-03-10 กอล์ฟปรินส์คัพ ครั้งที่ 8
2008-03-06 ค่ายอาสาพัฒนาสังคม ช่วงชั้นที่ 4
2008-03-05 เกษียณอายุงาน
2008-03-05 นมัสการปิดภาคเรียน
2008-03-05 Make it better
2008-02-27 ชนะเลิศประกวดวาดภาพ PEACE
2008-02-29 เยี่ยมสถาบันแมคเคน
2008-02-26 เยือนสหมิตรวิทยา
2008-02-26 เยี่ยมชมนิทรรศการ
2008-02-26 มอบ P.R.C. News
2008-02-26 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี.
2008-02-26 อำลาอาลัย : 120 กะรัต
2008-02-26 ชุมพรเกมส์
2008-02-18 เลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและให้โอวาท
2008-02-18 กีฬา 7 สถาบัน
2008-02-18 ต้อนรับนักเรียนเก่า P.R,C. 699-801
2008-02-18 อบรมการป้องกันอุบัติภัยจากแก๊สหุงต้ม
2008-02-18 F.O.C. : God\'s Chocolate
2008-02-18 สสอน. เยี่ยมการเรียนการสอน BBL
2008-02-12 ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2008-02-12 วันการศึกษาเอกชน
2008-02-12 ประชุมใหญ่ PTA
2008-02-12 120 กะรัต คว้าแชมป์ฟุตบอลวันเด็ก
2008-02-07 Football Children\'s Day Cup
2008-02-07 P.R.C. in BKK
2008-02-07 PRC Band in Flower Festival
2008-02-07 ไว้อาลัย : ภรรยา อ.ทวี โถเงิน
2008-02-05 OSAKA YMCA visits P.R.C.
2008-02-04 นักการนมัสการพระเจ้า
2008-02-04 แถลงข่าวสโมสรฟุตบอล P.R.C.
2008-02-05 Singapore Japanese Secondary School visits P.R.C.
2008-01-29 ประชุมกรรมการประกันคุณภาพภายใน
2008-01-29 ฟุตบอลประเพณี ปรินส์ฯ-ยุพราช
2008-01-28 มอบลิขสิทธิ์เพลง
2008-01-28 บริจาคของ : สหมิตรวิทยา
2008-01-28 วันเด็ก : สหมิตรวิทยา
2008-01-25 ร่วมพิธีบวงสรวง
2008-01-24 ตรวจสุขภาพประจำปี
2008-01-22 ตรวจรับการประเมินโครงการเงินทองของมีค่า
2008-01-22 อบรมครูคณิตศาสตร์ BBL
2008-01-24 ดูงาน BBL
2008-01-17 นมัสการวันครู
2008-01-17 ACS ( I ) visit PRC
2008-01-17 Whitworth College visit PRC
2008-01-11 ต้อนรับนักเรียนเก่า
2008-01-10 บรรยายพิเศษ Dealing with Change
2008-01-10 ขอบคุณสวนพฤกษศาสตร์ฯ
2008-01-10 สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน
2008-01-10 ขอบคุณวิทยุชุมชนพายัพ
2008-01-10 ขอบคุณจราจร
2008-01-10 ไว้อาลัย : คุณแม่ละเมียด กิติชัยวรรณ
2008-01-04 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์
2007-12-26 คริสตมาสสัมพันธ์นักการ-รปภ.
2007-12-26 คริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
2007-12-26 Music Night 2007
2007-12-26 มอบกระเช้า
2007-12-26 PTA ส่งความสุข
2007-12-20 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา
2007-12-20 คริสต์มาสครูคริสเตียน
2007-12-20 มอบไข่ไก่
2007-12-20 อ.สุภาพร ญาณสาร
2007-12-19 คณะร้องเพลงประสานเสียง FOC
2007-12-19 นักเรียนเก่า ฯ ร่วมประชุมปรึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2007-12-19 มอบป้าย Clean Food Good Taste
2007-12-18 การอบรมผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
2007-12-18 E-portfolio
2007-12-17 กอล์ฟ-รักบี้ประเพณี ส.น.ป.-A.I.A. ครั้งที่ 8
2007-12-17 ด.ช.กัญจณศักดิ์ รับรางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลง
2007-12-17 ด.ช.บริรักษ์ ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง
2007-12-17 อ.นิมิตร รับรางวัลการประกวดร้องเพลง
2007-12-17 รณรงค์เลือกตั้ง
2007-12-17 สพท.ยโสธร-บมจ.กสท.โทรคมนาคม เยือน
2007-12-17 มอบของรางวัลงานคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
2007-12-12 นักเรียนชนะเลิศระดับประเทศ จากการร่วมกิจกรรมเงินทองของมีค่า The Champion 2007
2007-12-12 ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
2007-12-12 แข่งขันฟุตซอลเยาวชน สพฐ. ชิงแชมป์ภาคเหนือ
2007-12-11 ศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติเปรมฯ
2007-12-07 รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
2007-12-07 รับรางวัลโครงการดีเด่น
2007-12-06 ไว้อาลัย : บิดา อ.บุษบา บูรณศิลป์
2007-12-06 ไว้อาลัย : คุณพ่อประพันธ์ พงษ์ศิริ
2007-12-06 จุดเทียนชัยถวายพระพร
2007-12-06 นักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมอบของขวัญคริสต์มาสครู
2007-12-06 กิจกรรมภาวะโลกร้อน
2007-12-04 เดินเทิดพระเกียรติ
2007-12-04 อบรมนักการ รปภ.
2007-11-30 การประชุมเชิงวิชาการ
2007-11-30 ประชุม Backward Design Process
2007-11-30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดูงาน BBL
2007-11-27 วางพวงมาลาวันธีรราชเจ้า
2007-11-27 ถวายพระพร 82 พรรษาเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
2007-11-27 เลาหจิตรวิทยาดูงาน BBL
2007-11-26 การแสดงผลงานนักเรียนโครงการเสริมศักยภาพ ICT นักเรียน PRC
2007-11-22 การซักซ้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
2007-11-22 ร่วมยินดีโรงเรียนบ้านเชิงดอย
2007-11-22 ประชุม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
2007-11-20 ชนะเลิศการแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
2007-11-20 แสดงความยินดี
2007-11-20 ไว้อาลัย : คุณแม่ศรีวรรณ ศรีบุรี
2007-11-20 นมัสการระลึกถึงพ่อครูแฮรีส
2007-11-20 ขอบคุณ
2007-11-20 เยือน พี.อาร์.ซี.
2007-11-20 P.R.C. Band : Wind Symphony
2007-11-19 นักเรียนโครงการเสริมศักยภาพ ICT ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช.
2007-11-16 พิธีเปิดค่ายวิชาการ ม.6
2007-11-13 อ. พรพิไล เลิศวิชา
2007-11-13 ไว้อาลัย : คุณ มนต์ชัย เทศะแพทย์
2007-11-13 มอบพัดลม
2007-11-13 คณะอาจารย์ นักเรียน ประเทศสิงคโปร์
2007-11-13 Ed-expo USA 2007
2007-11-10 อบรมการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
2007-11-08 P.R.C. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2007-11-08 ไว้อาลัย : คุณพ่อประจวบ มหาดิลก
2007-11-08 ขอขอบคุณ : คุณพิชิต ตันติศักดิ์
2007-11-08 เตียมงานมหกรรมวิชาการ
2007-11-06 วิทยุชุมชน : P.R.C. on Air
2007-11-06 P.R.C. พบสื่อมวลชน
2007-11-06 ดูงานห้องสมุด
2007-10-27 P.R.C. อบรม ICT ให้กับผู้นำชุมชน
2007-10-26 ขอขอบคุณ : คุณอำไพ สายทอง
2007-10-26 อบรม SI-2
2007-10-25 แสดงความยินดีกับคณะครูช่วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ระดับครู-อาจารย์
2007-10-20 P.R.C. ร่วมใจ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
2007-10-20 ค่ายประหยัดไฟวัยทีน
2007-10-18 ชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชน
2007-10-11 ด.ญ.ไอรดา ทิพยเนตร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานฯ
2007-10-11 ประชุมครูรวม
2007-10-11 ขอขอบคุณ : มอบสื่อสนับสนุนค่ายประหยัดไฟวัยทีน
2007-10-11 สัมมนาการสำรวจและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2007-10-19 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
2007-10-11 ผู้อำนวยการประชุม BBL
2007-10-02 ไว้อาลัย คุณจรัญ แดงสุวรรณ
2007-09-28 P.R.C. ร่วมวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่
2007-09-25 มอบอุปกรณ์เล่นกอล์ฟให้กับชมรมกอล์ฟ ช่วงชั้นที่ 3
2007-09-25 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร P.R.C.
2007-09-21 ผู้ประกอบการร้านค้า รับป้าย Clean Food Good Taste
2007-09-20 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ
2007-09-17 นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท. ประจำปี
2007-09-13 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากการแข่งขัน โครงการประกวดสื่อ
2007-09-14 นักเรียนได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชยจากการผลิตข่าวเชิงสารคดี ระดับประเทศ
2007-09-13 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ดูงาน BBL
2007-09-13 ตัวแทนนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1-4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมงานมหกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2007-09-12 นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมแกนนำและเยาวชน ชุมชนบ้านวัดเกต
2007-09-11 ฝ่ายงานบริการจัดพิธีมอบถวายโรงซ่อมแห่งใหม่
2007-09-13 ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานด้วย "Service Mind"
2007-09-07 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2007-09-07 ประชุมคณะกรรมการอาคาร 100 ปี
2007-09-07 ประชุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
2007-09-04 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นดูงาน BBL
2007-09-04 ตัวแทนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รับเกียรติบัตรจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยฯ
2007-09-03 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2550
2007-09-03 งานศาสนกิจจัดค่าย F.O.C. ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2007-09-03 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 รุ่นอายุ 12 ปี
2007-08-31 ศึกษานิเทศ ผู้บริหาร และครูผู้สอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง และลำพูนดูงาน BBL โรงเรียน
2007-08-30 ศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2007-08-30 ร้านโมเดอร์นแมน แอนด์ยูนิตีซัพพลาย จำกัด มอบเงินสมทบทุนกองทุน 100 ปี P.R.C.
2007-08-30 การประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนปรินส์ฯ กับตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน
2007-08-29 คณะครู จากโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง เยี่ยมชม ดูงานศาสนกิจโรงเรียน
2007-08-28 การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย
2007-08-28 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2007-08-27 รณรงค์ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
2007-08-24 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2007-08-24 งานสัปดาห์ห้องสมุด หอสมุดมาลามาศ
2007-08-17 นักเรียนชั้น ม.3โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
2007-08-17 รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2007-08-15 งานรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
2007-08-14 การประชุมเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2550
2007-08-14 คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
2007-08-14 ค่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
2007-08-14 ช่วงชั้นที่ 3 จัดค่ายสืบสาน P.R.C.
2007-08-14 การประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารการจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์"
2007-08-10 สรรพากรพื้นสาขาเมืองเชียงใหม่ 2 มาสำรวจประเมินรายได้เพื่อเสียภาษีของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
2007-08-10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคลังข้อสอบและการนำข้อสอบเข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบออนไลน์
2007-08-08 ไว้อาลัย อ.นิรันดร์ พวงแก้ว
2007-08-06 รับบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา 100 ปี
2007-08-03 สัมมนาการประชุมเพื่อสร้างผู้นำ โดยองค์การ Eagles Communications
2007-08-03 แสดงความยินดี ด.ช.มณฑล เชื้อศรีลา
2007-08-03 คณะลูกเสือของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม International Green Scout
2007-08-03 โรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ศึกษาดูงานโรงเรียน
2007-08-03 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียน
2007-08-03 นักการฯ ถวายเทียนพรรษา
2007-08-03 การบรรยายพิเศษ Character Education in the school
2007-08-01 งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
2007-07-26 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือเอกชน
2007-07-25 P.R.C. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
2007-07-24 งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติฯ
2007-07-24 โรงเรียนนานาชาติเกรซดูงาน P.R.C.
2007-07-20 อบรมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ
2007-07-20 ประชุม QEE
2007-07-19 ชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย
2007-07-19 เหรียญทองการแข่งขันหมากล้อมกีฬาแห่งชาติภาค5 ครั้งที่ 36
2007-07-19 ให้ความรู้กำจัดลูกน้ำยุงลาย
2007-07-17 ชนะเลิศประกวดวาดภาพ
2007-07-17 ขอขอบคุณ : นพ.มนชิต ทองเขาอ่อน
2007-07-16 อบรมการผลิตสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2007-07-17 ฟุตบอลกระชับมิตร PRC vs CCI
2007-07-16 ยุพราชดูงานพิพิธภัณฑ์
2007-07-11 มอบหนังสือ
2007-07-11 กอล์ฟการกุศลสานสัมพันธ์ P.R.C. – PTA – ส.น.ป.
2007-07-11 รีทรีตบุคลากร
2007-07-11 เยือน พี.อาร์.ซี.
2007-07-11 P.R.C. ร่วมกิจกรรม 80 ล้านความดี ลูกเสือไทย
2007-07-11 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
2007-07-11 ไว้อาลัย : สีสุก มณีใส
2007-07-11 เทคนิคการให้บริการ
2007-07-10 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
2007-07-06 ตัวแทนฝ่ายบริหารร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 5
2007-07-06 แสดงความยินดีตัวแทนนักกีฬาเชียร์ลีดดิงจังหวัดเชียงใหม่
2007-07-04 กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ
2007-07-04 Bowling P.R.C. BKK 2007
2007-07-04 สนับสนุนกองลูกเสือ P.R.C.
2007-07-04 สนับสนุนกองลูกเสือ P.R.C.
2007-07-03 ไว้อาลัย
2007-07-03 P.R.C. สนับสนุนโครงการตามรอยพ่อสร้างฝายถวายในหลวงฯ
2007-07-02 กองลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
2007-07-02 กรีฑาสีประถมศึกษา 2550
2007-07-02 Farewell Deakin University
2007-07-02 Head Royce School visit P.R.C.
2007-06-29 นิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำการเปลี่ยนแปลงฯ
2007-06-25 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดินสวนสนาม ระดับจังหวัด
2007-06-25 กรีฑาสีมัธยม 2550
2007-06-25 การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิตครั้งที่ 1
2007-06-25 นิทรรศการงานมหกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ฯ
2007-06-25 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เยือน พี.อาร์.ซี.
2007-06-25 แสดงความยินดีนักเรียนแข่งขันดนตรี Yamaha Thailand Music Festival 2007
2007-06-25 แสดงความยินดีกองลูกเสือ พี.อาร์.ซี.
2007-06-25 นมัสการครูคริสเตียน
2007-06-25 Shaping the way we teach English
2007-06-21 คณะศึกษาศาสตร์ มช. เยือน พี.อาร์.ซี.
2007-06-21 อบรมเทคนิคการให้บริการ
2007-06-20 รับเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน
2007-06-19 หน่วยงานประทีปของไทยเยี่ยมเยียนโรงเรียนและแนะนำบทเรียนพระคัมภีร์
2007-06-29 ประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบเงินทองของมีค่า
2007-06-18 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
2007-06-18 รีทรีตนักการ : รัก...ร่วมรับใช้
2007-06-15 แสดงความยินดี 16 ปี เชียงใหม่นิวส์
2007-06-15 แสดงความยินดี นักเรียนทุนไทยพัฒน์
2007-06-15 แสดงความยินดี
2007-06-15 สช. ประชุมทำฐานข้อมูล
2007-06-12 ลุยไอซ์แลนด์
2007-06-08 ตรวจรับงาน Harris Institute
2007-06-08 แสดงความยินดี ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
2007-06-08 แสดงความยินดี ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
2007-06-08 วิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท
2007-06-08 เยือน P.R.C.
2007-06-06 โครงการ 80 องค์กร 80 พรรษา สดุดีมหาราชา
2007-06-01 สวนพฤกษศาสตร์ฯ สนับสนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก
2007-05-30 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
2007-05-30 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
2007-05-30 นำเสนองานแปล
2007-05-30 ฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี : ทีมคณะครู P.R.C. vs ทีมรักยุติธรรม
2007-05-30 ไว้อาลัยคุณแม่ดวงคำ ลาวัลย์
2007-05-30 หารือจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
2007-05-29 อบรมครูใหม่ : วิธีการคิดแนวใหม่
2007-05-28 อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2007-05-28 สัมมนาภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
2007-05-28 ร่วมพิธีมอบถวายสระว่ายน้ำ
2007-05-28 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
2007-05-28 In The Park Concert
2007-05-28 แสดงความยินดี ฯพณฯ องคมนตรี เกษม วัฒนชัย
2007-05-28 ไว้อาลัย อ.สังวาลย์ สุชาติ
2007-05-21 นมัสการระลึกถึงพันธกิจการศึกษา
2007-05-21 The Emotion of Music Part 10
2007-05-21 ลูกเสือ PRC ร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมฯ
2007-05-18 สมทบกองทุน100 ปีพี.อาร์.ซี : คุณไกรสร ตันติพงศ์และครอบครัว
2007-05-18 มอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2007-05-18 อธิฐานขอการทรงนำก่อสร้างอาคาร 100 ปี(Harris Institute)
2007-05-17 ปฐมนิเทศครูใหม่
2007-05-11 ครูทำงานนาน 20 ปี ทัศนศึกษากรุงปักกิ่ง
2007-05-09 มอบเกียรติบัตร
2007-05-09 ประชุมครูรวม ปีการศึกษา 2550
2007-05-09 ถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล
2007-05-08 อบรมการทำเอกสาร ปพ1-9
2007-04-30 มอบของที่ระลึก
2007-04-30 Angles Hands Fund Inc. visit PRC
2007-04-30 เรยีนาฯ ดูงานวัดผล
2007-05-08 Democracy73 รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ
2007-04-30 บรรยายพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
2007-04-30 ทดสอบอาหาร
2007-04-30 นักการ PRC ดำหัวผู้บริหาร
2007-04-30 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ PRC รับปีกเหินเวหากิตติมศักดิ์
2007-04-30 ร่วมฉลอง 125 ปี พระกิตติคุณสู่พี่น้องกระเหรี่ยง
2007-04-30 ผู้อำนวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2007-02-22 ทำสัญญาก่อสร้าง Harris Institute
2007-02-22 ธ.ไทยพาณิชย์มอบร่ม
2007-02-22 จนท.คริสตจักรภาคที่ 1 เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการ
2007-02-21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ดูงาน ICT
2007-02-21 ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเยี่ยมชมการเรียนการสอน BBL
2007-02-21 กองลูกเสือ PRC รับโล่ห์กองลูกเสือดีเด่นและเข็มปีกเหินเวหากิตติมศักดิ์
2007-02-18 พิธีอำลา อาลัย : ลัคน์
2007-02-18 โครงงานเครื่องย้อมสีฝ้ายอัตโนมัติ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 3 YSC 2007
2007-02-18 รักเชียงใหม่ รักต้นไม้ : ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
2007-02-15 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย
2007-02-15 อนุชนจากคริสตจักร SaeJong Churd เยือน PRC
2007-02-15 PRC ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
2007-02-13 Football Goodbye Senior Tournament
2007-02-13 ครูและนักเรียนชนะรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
2007-02-12 แพทย์ PRC สู่ชุมชน ครั้งที่ 6
2007-02-12 วันการศึกษาเอกชน จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 15
2007-02-12 APU visit PRC
2007-02-12 OSAKA-YMCA International High School visit PRC
2007-02-12 กอล์ฟปรินส์คัพ ครั้งที่ 7
2007-02-12 เลี้ยงรับรอง Mr.Bud Collins และ Ms.Katherine Hoffman
2007-02-03 PRC Band สร้างสีสันในงานไม้ดอกไม้ประดับ
2007-02-03 ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านทรายมูลดูงาน BBL
2007-02-03 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามดูงาน BBL
2007-02-03 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ดูงาน BBL
2007-02-03 อนุชนคริสตจักร Shinil เยือน PRC
2007-01-24 JIVE ชนะเลิศ Asia Music Contest 2007
2007-01-24 เยาวชน คจ.Samduck ประเทศเกาหลี เยือน P.R.C.
2007-01-23 ฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ-ยุพราชฯ ครั้งที่ 10
2007-01-22 นิทรรศการผลงาน ICT ครู P.R.C.
2007-01-22 สัมมนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเงินทอง ของมีค่า
2007-01-22 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดูงานวิชาการ
2007-01-22 รอง ผบ.ศฝ.ฯ เยือน P.R.C.
2007-01-22 ตรวจประเมินห้องเรียนสีเขียว
2007-01-22 ม.ราชภัฏภูเก็ตดูงาน BBL
2007-01-22 P.R.C. ร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก
2007-01-22 แสดงความยินดีแด่ครูดีเด่น 2550
2007-01-16 โรงเรียนนคราศึกษา โรงเรียนมารีย์วิทยาเยือน พี.อาร์.ซี.
2007-01-16 Anglo Chinese School visit P.R.C.
2007-01-16 P.R.C. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ อ.แม่สรวย
2007-01-16 นักเรียนเก่าสวัสดีปีใหม่
2007-01-12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ เยือน พี.อาร์.ซี.
2007-01-12 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา เยือน P.R.C.
2007-01-10 P.R.C. ต้อนรับเยาวชนจาก จ.ปัตตานี
2007-01-08 มอบสื่อการเรียนการสอน
2007-01-08 ขอบคุณน้ำใจสื่อมวลชน
2007-01-08 ร่วมเปิดอาคารเพชรรัตนราชสุดา
2007-01-08 ส.น.ป. สวัสดีปีใหม่ ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
2007-01-08 ส.น.ป. มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่
2007-01-08 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี. : ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก
2007-01-08 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี : รุ่น P.R.C. 689294
2007-01-08 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี. : ร้านเพชรภัทร จิวเวอรี่
2007-01-08 สมทบกองทุน 100 ปี พี.อาร์.ซี. : รุ่น Eternity\'68
2007-01-05 พี.อาร์.ซี. เจ้าภาพนมัสการเนื่องในวันปีใหม่ 2007
2007-01-05 พิธีวางศิลารากสระว่ายน้ำ P.R.C.
2007-01-05 พิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน
2007-01-03 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษาเยือน P.R.C.
2006-12-28 มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่
2006-12-28 PRC ขอบคุณน้ำใจจราจร
2006-12-26 คณะครู PRC นมัสการเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
2006-12-26 P.R.C Junior Chorus ส่งความสุขวันคริสตมาส
2006-12-26 นักการนมัสการเนื่องในโอกาสคริสตสมภพ
2006-12-26 Music Night 2006
2006-12-26 PRC เฉลิมฉลองวันคริตสมภพ
2006-12-21 คณะนักร้อง F.O.C. Junior ส่งความสุขวันคริสตมาส
2006-12-21 โรงเรียนหอวังเยือน พี.อาร์.ซี.
2006-12-21 Innovative Teacher Leadership Award
2006-12-21 ตัวแทนโรงพยาบาลนครพิงค์มอบกระเช้าผลไม้ให้ ผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่
2006-12-21 PRC ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
2006-12-21 ไว้อาลัย บิดา อ.กาญจนา จินกลับ
2006-12-18 แสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล พี.อาร์.ซี.
2006-12-18 งานคริสตมาสโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 และเขต 3 เชียงดาว
2006-12-26 คีตราชันย์สดุดี FANTASIA ON HIS MAJESTY YHE KINGS MUSIC
2006-12-12 ว่าที่ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ เยือนพี.อาร์.ซี.
2006-12-09 อบรม การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครู P.R.C.
2006-12-08 นิทรรศการปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เทิดไท้องค์ราชัน
2006-12-07 โรงเรียนปัว จ.น่าน ดูงานช่วงชั้นที่3-4
2006-12-07 สมทบกองทุน 100 ล้าน : วง Body Guard รุ่น PRIDE
2006-12-07 กิจกรรม 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2549
2006-12-07 ประชุมครูรวม
2006-12-07 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
2006-12-07 การประกวดต้นไม้ใหญ่
2006-12-07 ประชาสัมพันธ์งานเทิดไท้องค์ราชัน
2006-12-07 งานวันรวมพลังสานวันโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2006-12-06 สนับสนุนงาน Music Night : มอบจักรยาน
2006-12-06 สมทบกองทุน 100 ล้าน : คุณสมโชค ว่องไวพันธุ์
2006-11-30 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส ดูงาน พี.อาร์.ซี.
2006-11-30 สมทบกองทุน 100 ล้าน : รุ่น P.R.C. 604
2006-11-30 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด มอบรถตู้ VIP ให้โรงเรียน
2006-11-29 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ม.ขอนแก่น ดูงาน พี.อาร์.ซี.
2006-11-27 นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึก ศจ.วิลเลียม แฮรีส
2006-11-27 งานวชิราวุธ ปี 2549
2006-11-24 เครือข่ายโครงการอาหารปลอดภัยจากสารพิษ เยือน พี.อาร์.ซี.
2006-11-20 แพทย์ พี.อาร์.ซี. สู่ชุมชน ครั้งที่ 5
2006-11-20 บรรยายพิเศษ หมากล้อมเกมการจัดการเชิงกลยุทธ์
2006-11-16 สมทบกองทุน 100 ล้าน : รุ่น Extra Soul 70 สมทบทุน 30,000 บาท
2006-11-15 ประชุมครูรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
2006-11-13 ผู้ประกอบการร้านค้าศึกษาดูงานบริษัทเบทาโกร
2006-11-13 ชมรม คบส.แสดงผลงานวิชาการ
2006-11-13 คณะผู้บริหารมอบกระเช้าขอบคุณ อ.พงษ์ ตนานนท์
2006-11-13 โรงเรียนบันนังปุเลา ดูงานพี.อาร์.ซี.
2006-11-13 คอนเสิร์ต Vocal String & Brass
2006-11-10 ร่วมส่งกำลังใจ First Step : T5
2006-11-09 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารศาสนกิจ
2006-11-09 นครพนมวิทยาคมเยือน พี.อาร์.ซี.
2006-11-07 สนับสนุนงานวิ่งแฮรีสมินิมาราธอน : บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2006-11-07 สนับสนุนงานวิ่งแฮรีสมินิมาราธอน : บริษัท ไซเรียง(อุดมผล) จำกัด
2006-11-04 โครงการเสริมศักยภาพ ICT นักเรียน P.R.C.
2006-10-27 ศึกษานิเทศก์ สพท.เชียงราย เขต 3 ดูงาน BBL
2006-10-27 คณะผู้บริหารการศึกษาจากบังคลาเทศดูงานกิจการนักเรียน
2006-10-27 สมทบกองทุน 100 ล้าน : อ.กิติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ สมทบทุน 3,000 บาท
2006-10-27 สมทบกองทุน 100 ล้าน : อ.มุกดา ชาติบัญชาชัย สมทบทุน 1,000 บาท
2006-10-24 PRC วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
2006-10-27 สื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีสี รับรางวัลชนะเลิศจาก sipa
2006-10-27 คณะครู PRC ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี
2006-10-20 Vocal String & Brass : ซ้อมใหญ่
2006-10-12 ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
2006-10-12 สัมมนาบุคลากรใหม่
2006-10-04 อ.ยุทธชัย ดำรงมณี เข้าพบนักเรียนเก่า พี.อาร์.ซี. ใน U.S.A.
2006-10-02 ประชุมครูรวม เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
2006-10-02 ค่าย F.O.C. JUNIOR ระดับประถมศึกษา
2006-09-27 PRC มอบคอมพิวเตอร์ให้ คจ.ศรัทธาธรรม
2006-09-25 Directions Musical Company visit PRC
2006-09-22 อ.บัณฑิต อินทรเทพ เดินทางไปต่างประเทศ
2006-09-26 อ.ยุทธชัย ดำรงมณี เดินทางไปต่างประเทศ
2006-09-19 อ.อุน บิน คิม เทศนาให้ข้อคิด
2006-09-18 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ดูงาน
2006-09-18 ประชุมกรรมการเครือข่าย PTA
2006-09-18 อบรมเงินทองของมีค่า ผ่านระบบ E-Learning
2006-09-14 สาระภาษาต่างประเทศรายงานผลการศึกษา ปี 49
2006-09-16 ไว้อาลัยครอบครัวนามจันทร์ลักษณ์
2006-09-11 อบรมประสานสัมพันธ์เพื่อ พี.อาร์.ซี.
2006-09-11 พี.อาร์.ซี. ร่วมแสดงนิทรรศการ ครุศาสตร์กับการพัฒนาการศึกษา
2006-09-11 ต้อนรับนักแสดง Beautiful Gate Art Troupe
2006-09-07 P.R.C. ร่วมนิทรรศการ ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
2006-09-07 มอบโต๊ะ-เก้าอี้ แด่ศูนย์ศึกษาวันอาทิตย์ วัดร้องขี้เหล็ก
2006-09-04 โรงเรียนอนุบาลเถินดูงาน BBL
2006-09-04 ประชุมเตรียมงานนิทรรศการ พี.อาร์.ซี. เทิดไท้องค์ราชัน
2006-09-04 นักการ พี.อาร์.ซี. นมัสการพระเจ้า
2006-09-01 ส.น.ป. นมัสการหลวงพ่อไพบูลย์
2006-09-02 ส.น.ป.สัญจรเชียงราย
2006-08-30 สัปดาห์ห้องสมุด
2006-08-30 รีทรีตและอบรมสัมมนาผู้ช่วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา
2006-08-28 ชมรมกอล์ฟ พี.อาร์.ซี. คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค
2006-08-28 อบรม P.R.C. Online
2006-08-28 ค่ายรีทรีตนักเรียน F.O.C.
2006-08-28 ศูนย์วิชาการ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดอบรมการประเมินผลอิงมาตรฐาน
2006-08-25 ส.น.ป.สัญจร ลำปาง
2006-08-23 ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ เข็มที่ 2
2006-08-18 การอบรม โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผักและดอกไม้กินได้ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
2006-08-18 อบรมผู้นำนักเรียน (ยสร.) ช่วงชั้นที่ 3-4
2006-08-18 การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
2006-08-18 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา
2006-08-18 ผู้อำนวยการเดินทางไปต่างประเทศ
2006-08-18 Sooyoungro Presbyterian Church เยือน พี.อาร์.ซี.
2006-08-18 คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เยือนพี.อาร์.ซี.
2006-08-18 สมทบกองทุน 100 ล้าน : ตัวแทนรุ่น Democracy 73 สมทบทุน 100,000 บาท
2006-08-18 พี.อาร์.ซี. ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2006-08-12 สมทบกองทุน 100 ล้าน : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สมทบทุน 5,000 บาท
2006-07-17 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี
2006-08-12 ประชุมติดตามโครงการศูนย์วัดและประเมินผล
2006-07-17 พี.อาร์.ซี. มอบเครื่องพิมพ์ดีด
2006-08-18 สมทบกองทุน 100 ล้าน : อ.เกรียงไกร เจริญผล