มัณฑนศิลป์  Decorative Art

      
เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการตกแต่ง สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น
ได้แก่ การจัดตกแต่งภายในบ้าน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ   การตกแต่งภายนอก  การจัดสวน  การจัดนิทรรศการ  การจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ
  การจัดแสดงสินค้า  การแต่งกาย  การแต่งหน้า การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น  ผู้สร้างสรรค์งาน เรียนว่า  มัณฑนากร (Decorator)