ภาพข่าว-ประชาสัมพันธ์


Shop for PRC Chapel
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม Shop for PRC Chapel จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ พร้อมด้วยการแสดง กิจกรรมที่น่าสนใจ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560...
ดูทั้งหมด >>>

ข่าว-กิจกรรมระดับการศึกษา