คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี!! จากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

การเปิดให้บริการในช่วงSummer

ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 25 เมษายน2557

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 -15.30 น.เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ภาพชวนคิด