คนที่กำลังออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี!! จากห้องสมุดแผนกมัธยมปลาย -

ข่าวประกาศจาก...ห้องสมุดแผนก ม. ปลาย

 

การเปิดให้บริการล่วงเวลา

เริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2557

วันจันทร์- พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.30 -18.00 น.

ส่วนวัน พฤหัสบดี เปิดตั้งแต่เวลา 7.30 - 16.30 น.
เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด Powers' Hall -

เปลี่ยนแปลงเวลาการเปิด-ปิด ห้องสมุดPowers' Hall

และเวลาบริการยืม-คืน

เปิด 7.30-17.30 น.

บริการยืม 12.00-12.30
และ 16.00-17.15 น.

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ภาพชวนคิด