เกี่ยวกับโครงการ | กระดานถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม

กล้วย เป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทุกยุคทุกสมัย เพราะทุกส่วนของกล้วยสามารถนำมาใชประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ของตกแต่ง กระทง หรือภาชนะ
 

© สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

กรุณาเลือก ภาษาไทย / English